Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 79
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0089
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαι έπιγραφαί: Γ) Γόννων νπδ Ά. 'Αρβανιτοπούλου.

79

Η ελλειψις του πατρικοΟ των δύο τούτων, άδελ-
φών βεβαίως, οέν είναι μεν συνήθης, άλλ'ούγί και
ό'λως άτοπος, Το αύτο έθνικΌν έκφέρεται έγ Δίου
έν ψηφίσματα των Λαρισαίων ΑΕ 1910, 342.

Στίχ. 9. Μοναδικον εν τοις κοινοΐς προξενικοΐς
ψηφίσμασιν είναι το δηλούμενον εγκυρον του ψη-
φίσματος διά της λέξεως κύριον, ής την συμπλή-
ρωσιν θεαιροΰμεν ασφαλή" έν τοις δικαστικούς εί-
δομεν οτι ή προσθήκη αύτη είναι απαραίτητος,
κατονομάζονται δε και οί κριταί, ήτοι οί έγγυοι της
προξενιάς· βλ. άριθ. ί>4. 75. 78. 79 περί της έλ-
λείψείος αυτών εν τισι βλ. άριθ. /2. Ίουτο και ή
μοναδική επίσης φράσις επί ταγών παρέσχον άφορ-
μήν να τάςωμεν το περι ου ό λόγος ψήφισμα τε-
λευταΐον των του πλήρους τύπου, έν ώ άλλως
είναι των του συντόμου κατά τά λοιπά πάντα.

ΕΙκών 15 (εκ φωτογραφίας της δπιο&ίας δψεως εκτνπου) V ' 1 Α Λ ·' \ ι ,

ίτιιγρ. άρΜ. 108. Προξενώ ψήφωμα των Γοννέων Στιλ· 1^-15. Αί συμπληρώσεις τών ονομάτων

υπέρ Ιππολύτου παί (Έργίον) (Διέων). είναι τά πολλά άσφαλεΐς. Εϋδημος άπαντα πολ-

λάκις ώς όνομα ή πατρικον ταγού, άλλ' ούδαμου

Άγαθίϊι] τΓΰχηι- ι , , „ , Α,

1 1 μετ ονόματος ενόντος τα σωθεντα γοαααατα' εν-

ή πόλι]ς ή [Γοννέων εδω- β , . „„Γ 11

„ ,Ί, Γ , , Γ,„ . ., ταυθα ηουνατο να τεθη και Εύ φημος κττ.,αλλα

κεν Ιππολ]υτω[ι κ]αι [ βργ(μ)ι- , " , '

Λ . η Γ η Γί.η , τα ονόματα ταύτα είναι σπανία εν ίοννοις. Ιαγοο

αι Διευσ]ι [π]ρο[ξ]ενιαν, ισοπ- 1 / 1 '

, ι Γ, η γ τ γ ' Παυσανίας του.....όνου έαοανί'^εται έν τω κάτω

ο ολιτ]ε[ιαν, ε]πιγα[μ]ια[ν, ε- ' - * '

πιν]ο[μ]ία[ν, άσφ]άλε[ι- ά?ίΘ· 113 οημοσιευθησομένω ψηφίσματι. Με-

α]ν, [εγκ]ι[η]σιν, [κ]αθ' α και ναρχίδης Αικαιοκράτους φέρεται ώς κριτής άνω

τ]οΐς ά'[λλ]οις [π]ολίται[ς· άριΟ. 79, είναι δ' ο αύτος πιθανώς τω ενταύθα-

κΰ]ριον έ[π]ί ταγ[ώ]ν Εύ[δή- έν τοις κάτω άριθ. 113. 139 ψηφίσμασιν άπαντα

10 μου τ]οΰ Ά[γ]ό[ν]ου, [Π]αυσα- ό πατήρ ίσως αυτού Δικαιοκράτης τοϋ Μεναρχί-

νί]ου [τ]οϋ [Άρ]ιστόνου, [Με- δου.'Ο δε Εύβίοτος Έπίνου φέρεται ώς ταγός έπί-

ναρ]χ[ί]δου τοϋ Δι[καιο· σης κάτω άρι6 134- ^ύνατο'νά γρα^ή και του

κράτ]ο[υ], Αΰ[θό]νου ι[οϋ δει- Έπιμένου, άλλ' όλίγα γράμματα έλλείπουσιν έκ

νος - - , Εΰ]β[ι]ότο[υ] το[ϋ] Έ[π- ^ |»

(χενόν 5ψ. 0-055). Το όνομα Αν&ονος [—"Αφ&ονος; τ^.Άψύό-

νητος) είναι μεν περίεργον, άλλά σύμφωνον προς

Στίχ. 1-2. Είναι πιθανόν ί'τι έ'/ομεν τον χώρον τά σωθέντα γράμματα και τά ίχνη αυτών ήδύ-

τής άρχής του ψηφίσματος, καθ'δν και συνεπλη- νατο νά κείται το νου, άλλ'ήμεΐς ένομίσαμεν

ρώσαμεν αυτό- τά ίχνη τών γραμμάτων ελάχιστα οτι διεκρίναμεν ίχνη Θ. Έν τοιαύτη περιπτώσει

διακρίνονται. είναι άξια σημειώσεως ή μονόφθογγος -ρο^ορν. της

Στίχ. 3-4. Αί συμπληρώσεις τοΟ μεν πρώτου διφθόγγου αυ κατά το 200 π. Χρ., καθ'ά και σή-

όνόματος είναι άσφαλεΐς, του δε δευτέρου καϊ του μερον προφέρεται.

εθνικού ουχί δλως ΰποθετικαί, άλλ' έστηριγμέναι Νέα ονόματα θά ήσαν τό "Αγόνος, Αϋϋονος και

επί τίνων ιχνών, καίπερ ούχΐ ασφαλών, ώς άπο- το Μεναρχίδης.
τετριμμένων. Εννοείται άρα ό'τι δεν άποκλείομεν
δλως έτέραν συμπλήρωσιν, π. γ. Ιππολ ύτω\ι
- - ]ιέ\ ως Κον\δαιε \ΐ.
loading ...