Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 84
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0094
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
84 Θεσσαλικαί έπιγραφαί: Γ) Γόννων υπό 'Α. Άρβανιτοπονλον.

Άγαθήι τύχη ι■ ή πόλις ή Προ τοΰ οΥ τοΰ πατρικοΟ του τετάρτου ταγού

Γ]οννέων έ'δωκεν Πολυξ[έ- διακρίνεται ίχνος του Ν- φαίνεται άρα ών ό αύτός

ν]ωι [Ά]ριστ[ο]φΰλου Λαρισαίωι προς τον £ν άριθ. 108 Πανσανίαν τοϋ Άριστόνου

ν0 ταγΌν επίσης, καίτοι δεν δύναται τις 6'λακ να άπο-

κ]αί αδτώι καί εκγόις «ολ«βί- κλ ^ ^ ^

5 αν, έπιγαμίαν, έπινομίαν (καί) ά- Φ, ' . , . , . . ,

„ ν γ λτ ,γ Ιον πέμπτον ταγον συνεπληοωσααεν τα πολλά

σφαλειαν, εγκτησιν και [τα] λ[οι- - ϊ χ 'ί ·#.* ^™,κ ?

π]ά τίμια πάντ[α], κ«θά\τερ κ[αΙ υποθετικως, διότι ίχνη αβέβαια ΘΕΟφ διεκρινα-

τ]οΐς λοιποΐς Γοννεϋσιν ύ<πά>- Ρ·εν· ετι δ άβεβα-.ότερον είναι το τελικόν τοΟ στί-

πάρ]χει· [τ]αγευόντων Λύ- 7.™ Ε καίπεΡ εύδιάκριτον διότι φαίνεται έκ φθο-

10 κου τοϋ Εύ]νόστου, Δικαιοκ[ρ]άτο[υ Ρ«ζ προελθόν άπαντα δ' ό ταγός Θεοφάνης τοϋ

τοΰ Μεναρ]χίδου, (τοϋ) Νικάρχου Άρμέον άνω άριθ. 64.
τοΰ Νικοκράτ]ου, (τοϋ) Πα[υ]σ[ανίου

τοϋ Άριστόν]ου, [Θε]ο[φανου τοϋ Άρμ]έ- Άρΐ&. 114 (είκ. 21. — Εΰρετ. άρι&. 46).

1ου]· Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου κάτω μόνον άποκε-

Ό χαράκτης ύπηρξεν αρκούντως αμελής περί κομμένη" άνω λήγει εις ίκανώς προέ/ον όριζόντιον

τήν ακριβή άπόδοσιν των λέξεων: έν στί/. 4 λη- γεΤσον άπεσχισμένον άριστερά. —Τψ. 0 21, πλ.

σμονήσας τό Ν Ο τοΰ έκγόνοις έχάραξεν αυτό έκ 0 27, πάχ. 0 09.

δευτέρας φροντίδος άνω επί του διαστί/ου, ως ό Ή επιγραφή έ/αρά/θη βαθέως και καλώς· ύψ.

του άριθ. 68. 95· έν δε στίχ. ο γράψας άτόπως γραμμ. 0"007-0 Όΐ5,^ διάστιχ. 0-007-

τό καί έξήλειψεν έν μέρει αύτό, ετι δ' όλως τήν

έν στί/. 8 διττογραφίαν ΠΑ.'Εν δέ τή γραφή των

πατρικών τών ταγών άνέμειςεν έκ της συχνής έπα-

ναλήψεως το άρθρον ΤοΥ γράψας αυτό έν ου δέ-

οντι έν στίχ. 11 και 12" περί τούτου βεβαιούμεθα

έκ του στίν· 9-10 άπαοιθαοΰντες άπό τοΟ ΛΥ

11 5
τους ταγούς και τους πατέρας αυτών περί τούτου

βλ. καί άριθ. 149.

Στί/. 2-3. Πολύξενος, άλλ' υίός Άστοφνλον,

Λαρισαίος γυμνασίαρ/Ος άπαντα έν ΙΟ IX2 620. ΕΙκων 21 βχ φωτογραφίας της δπιο&ίας δψεως εχτνπου)■

* Ω Λ Λ επιγρ. αρι&. 114. Προξενικοί ψήφισμα τών Γοννέων

Αριστοφνλος στρατηγός τών Θεσσαλών, Λαρι- ύ*ερ Μενεδήμου Δεινίον Δαρείου.

σαϊος πιθανώς, άπαντα πολλάκις καί έν μεταγενε-

στέραις έπιγραφαϊς τών Γόννων 16 IX2 1042. Άγα]θήι τΰχ<ι>ηι· ή πόλις

Στίχ. 9-13. Άντί τοΟ Λύκου ήδύνατο νά τεθή ή Γ]οννέων εδωκεν

Ανκίνου ώς έν άριθ. 65, καίτοι μόλις έξαρκεΐ προς Μενεδήμωι Δεινίου

τοΟτο ό χώρος" το δέ πατρικόν αύτου Εϋνοοτος Λαρισαίω αΰτώι

άπαντα εν τινι καταλάγω αρχόντων, ώς φαίνεται, 5 κ]αί έκγόνοις προξε[νί-

δημοσιευθησομένω κάτω ύπ' άριθ. 177, ώς πατρι- «ν> πολιτείαν, [επιγα-

κόν ετέρου τινός. [μ^αν κτΜ·

Τον δεύτερον ταγον συνεπληρώσαμεν κατά τον
έν άριθ. 108 ταγόν Μεναρχίδην τοϋ Αικαιοκράτον Έν στίχ. 1 έν τέλει τοΟ ΤΥΧΗΙ ΰπάρχουσί τι-

τά ικανά ΰπολειφθέντα ένταυθα γράμματα καθι- νες διορθώσεις τοΰ /αράκτου προς άπόδοσιν του

στώσι βεβαίαν τήν συμπλήρωσιν. άκριβοΰς, όπερ καί κατωρθώθη, άφεθέντος μόνον

Ό τρίτος ταγός φαίνεται ών ο αυτός προς τον ενός I προ τοΟ Η. Έν στί/· 6-7 έσώθησαν ίχνη Γ

πολλάκις άπαντώντα Νίκαρχον Νικοκράτονς έν καί άλλα έτέρων γραμμάτων της λέξεως, ήν έθέ-

άριθ. 57. 73. 104 κά.. σαιχεν.
loading ...