Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 86
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0096
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
86

ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί: Γ ) Γόννων νπο Ά. Άρβανιτοπούλον.

Ή έν στί/. 1 παράλειψις τοΟ ή προ του Γον-
νέων δύναται να άποδοθή σφάλματι του χαράκτου.

Το όνομα Διαγόρας είναι νέον έν ταΐς θεσσαλι-
καΐς έπιγραφαΐς' άλλ' άπαντα έν τω ψηφίσματι
των Γοννέων εκ Μαγνησίας της έπί Μαιάνδρω.
Κνμάϊος δ' αναφέρεται νικητής εν Λαρίση 10 IX2
526' και έκεΐ και ένταυΟα νοείται βεβαίως ή Ευ-
βοϊκή Κύμη, ή σημερινή Κούμη.

°Αριϋ>. 119 (είκ. 25. —Εύρετ. άριϋ. 91).
Στήλη λευκοΰ ολίγον ΰπομέλανος μαρμάρου, κάτω
μόνον καί τι δεξιά άποκεκομμένη' άνω λήγει εις

ΕΙκών 24 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας όψεως εκτύπον)- ίκανώς Τΐροέ^ον όρΐζόντίον γεΐσον, ύφ δ ϋπάρ^εΐ

επινρ. άριϋ·. 117. Προξενικόν ψήφισμα των Γοννέων , ~ , , Π.ΑΠΟ ^ <

*Ι .ονΛν^.....Μητρ0πολίτον. Τ^ ""ΎΡ«?η« κ^ 0 093 δΐα ΪΡ^Ψ

νπερ

οτε κορωνίδα, ώς έν άριθ. 91 κττ..—"Τψ. 0'2/,

Άγαθήι τ]ΰχη· ή πόλις ή πλάτ. 0'33 (το όλικδν θά ήτο 0'35), πάχ. 0Ί1.

Γοννέων ε]δωκεν προ- Ή επιγραφή έχαρά'/θη άβαΟώς και καλώς, άλ-

ξενίαν ..]ωιΛυσάν- λ' έφθάρη ίσ/υρώς, καταστάντων ίκανώς άφανών

δρου(-ίου) Μητρ]οπολί- τινων γραμμάτων" ύψ. γραμμάτ. 0 013-Ο018,

5 τηι, Ισοπολιτεία]ν, διάστιχ. 0Ό09"
εγκτησιν, επινομ]ί[αν,

[άσφάλειαν, κτλ.]. >; .. . ,;: ^ ·"/

ΆριΦ. 118. — (Εύρετ. άρι$. 33). Στήλη
μ,αομάοου ύπομέλανος άνω και δεΗιά ακέραιος" άνω

εληγεν εις ικανω; προέχον χετωμα, οπερ χσυνη- - ''^^^^Η^^ΚΙΙβ¥1^

θες" υπ' αύτδ μέ/ρι της έπιγραφής υπάρχει κενόν ·λ&'||^''£&·
έπι της αρ/ης της αντηριοος Ό'ΌυΌ, κατε/ομενον - ·ν - *

ποτε ύπδ γραπτής κορωνίδος πιθανώς, ώς έν άριθ. ,"·',%'^''^/-ί/
91 κττ.. —Τψ. 0-215, πλ. 0Ί7, πάχ. 0 065. , ,

,χτ ν ί λ >/ο λ~ (\™ ,«, Εικων 25 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας όψεως εκτύπον)·

11 επιγραφή εχαρα/θη αβαθως και καλώς, αλ- ίπιγρ ^ 119 Προξΐηχον ψήφισμα των Γοννέων

λ'ή επιφάνεια άπετρίβη ίκανώς' υψ. γραμμ. 0*011 ίιπερ Νικαίου Ευίππον Άτραγίου.

-0-018, διάστιχ. 0-006-

Ά]γαθήι τυχη[ι*

ΟΛΙΣ I ΟΝΝΕ Π π]ό[λ]ις ή Γονν[έ-

'Σ 1-π.' ΔΙ ΑΓΟ 1 ων ε'δ]ωκεν Νικα[ί-

ορν^γκγ'ΛΑι<' ωι Εΰί]ππου Άτ[ρα-

5 γίωι π]ροξ[ενίαν, κτλ..

Άγαθηι τΰχηι- ή π]όλις [Γ]οννέ- ,_,

ων εδωκεν Διονυ]σίωι Διαγό[ρ- ^ ™° στί'^ 4 ύπάΡ/.ουσ· ™ες διορθώ-

ου και δεΐνι Διαγό]ρου Κυμα[ίοις σεις το° χαΡ«*του, τδ πρώτον γράψαντος άτόπως

προξενίαν, ΐ]σ[οπολιτείαν, κτλ.. θΥ κ0" κατόπιν διορθώσαντος ΠΠοΥ.

ΤοΟ δε χώρου οντος ώρισμένου εκ του στί/. 1,

Μόνον οιά τοιαύτης συμπληρώσεως δύο, πιΟα- αί συμπληρώσεις πάσαι έ'/ουσι μεγάλην πιθανό-

νώς αδελφών (πρβ. άνω αριθ. 90), είναι δυνατδν τητα.

να προσαρμοσθώσι τα σωθέντα γράμματα πρδς Τπέρ Άτραγίων προξενικά ψηφίσματα βλ. έν

τδν είκαζόμενον εκ του στ. 1 χώρον καί τινα νουν. άριθ. 72. 73 ποβ. 162.
loading ...