Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 88
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
88

Θεοοαλικώ έπιγραφαί: Γ) Γόννων υπό Ά. Άρβαναοπονλον.

ύψ.

γραμμ

0-014-0Ό21, διάστιχ, 0Ό08-

Είχών 26 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας Οψεως εκτνπου)- 10
έπιγρ. άριΰ. 123. Προξενικόν ψήφισμα τών Γοννέων
νπερ δεϊνο; δεΐνο;..... ΑΙγοσ&ενΐον.

[Άγαθήΐ τΰχηΐ' ή πό-] Είκών 27 (εκ φωτογραφίας της δπιοΰίας οι/>««»ί έκτύπον)·
[λίς ή Γοννέων εδωχεν . .] 1*7». *β«Λ 124. Προξενικόν ψήφωμα τών Γοννέων

γν „ νπεο Μεναίνμου (;) δεϊνο; (ΙΘν.),.ου.

α . . σ. . . [όεινος

ΑΙγο[σβενίωι προξενίαν, έπιν- ^ ^ , πόλις ή]

ομίαν χα[1 άσψάλει; ,,^ Μεν(χί]χμ[ωι

α]ν αΰτώι κΓαι εγγον- . . . , ,6

1 ?■ , όεινο; εθνικον . . . ]ω προ|ξε-

5 οι]ς καΐ έν Ιπολεμωι , , η , , ,

\ ) νιαν, ισο πολιτ[ειαν, εγκ-

και ε]ν ειρι ηνηι, καο α

και τοΐ]ς [λοιποϊς προ-
ΐξένοις κτλ.].

τη]σιν, επ[ινομίαν, άσ-
5 φά]λειαν, άσυ[λίαν και
έν] πολεμώ ι [και έν ει-

, , , ρήνηι και αύτώι [καΐ έγ-

γ/λ τών πεοισω'ίεντων γοαμματων τοΟ στιν. , , Ρ

1 , ■ γονοις- ταγευοντ|ων

3-(> καθίσταται ρέ^αιον ου μόνον το τυπικόν του . Γ -, , - μ γ

Γ ' Δημο|κ]ριτου του Νι|_.....

ψηφίσματος, άλλα και ή δύναμις εκάστου στίχου χ() Εΰηθίδου τοΰ Άντι[μσ:-

ώς περιέχοντος περί τά Ιο γράμματα. χου> Δτ)μητρ[ί]ου τ[ο0] 3[β-

Ουτω συμπληροΟντες έκ τών κάτω τους στίχ. ν £εϊνος _ ^0[ν τοί5 δεΐ-

<)-3, ύποχρεουμεθα έν στίχ. 2 νά άναζητήσωμεν [νοί) κιλ.].
έΟνικόν ουδέν ο' άρμοδιώτερον προς τά σωΟέντα

γράμματα ευρομεν. ιγνη του στί/. 1 είναι λίαν άφανη καΐ συγ-

Τά Αίγόσ&ενα, νΟν το πρώτον εμφανιζόμενα χεχυμένα, άλλ' αί συμπληρώσεις κανονίζονται ά-

έπΐ θεσσαλικών επιγραφών, ήσαν πόλις της Με- σοαλώς εκ τών επομένων το όνομα τοΟ τιμωμέ-

γαρίοος- τό έθνικον έπΐ μεταγενεστέρων νομισμά- νου > ά?μ6ζον προς τά διακριθέντα οπωσδήποτε

των φέρεται Αϊγοσ&ένιος. ?χνη> Μέναιχμος είναι νέον έν ταΐς θεσσαλικαις

έπιγραφαΐς.

\4ρι#. 124 (είκ. 27. — Ενρετ. άρι&. 25). Τών δε ταγών ούδένα ευρομεν έν έτέρω ψηφί-

Στήλη λευκού χονδρόκοκκου και εύθρύπτου μαρ- σματι, έν ω μόνον τά κύρια μετ' άλλων πατρικών

μάρου έκ τών πλευρών ακέραιος. — Ύψ. 0 325, και τάνάπαλιν άπαντώσιν ό πατήρ του πρώτου

-λάτ. 0 315, πάχ. 01105. ταγο0 ε;νοα εονδητον £τί π0ικίλως άλλα δι' ολίγων

' _ Η Επιγραφή έχαράχΟη βαθέως και καλώς, άλ- γραμμάτων δύναται νά συμπληρωΟή.

λ' άζοτριβείσης της έ-ιφανείας έξηφανίσΟη ίκανώς" Έκ του τέλους τοΟ ψηφίσματος ελλείπει μόνον

Έτνπ. 25.6.12.
loading ...