Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 89
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0099
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαι έπιγραφαί: Γ") Γόννων υπό Ά. ΑρβανιτοπονΙου.

89

το δνοαα καί το Έατοικον του πέμ/ϊΐΐου ταγού.

'4ρί#. _Ζ25 (είκ. 28. — Ενρετ. άριϋ. 71).

ΣτιήλΥΐ λευκού μ,αρμ,άοου παντανόθεν άποκεκοα-
μένη' ή επιφάνεια ήτο πλήρης λει/ήνων κατά τήν
εύρεσιν, ώς άνω ει; τήν άτμοσφαΐραν εκτεθειμένη.
—Τψ. 0-14, πλάτ. 0 115, πάχ. 0Ό7.

Ή επιγραφή έ/αρά/Οη βαθέως και καλώς" ύψ.
γραμμ. 0"01-θ0Ϊ4, διάστιν. 0-002*

Είκών 28 (εκ φωτογραφίας της οπιοϋίας όψεως εκτύπον )■
επιγρ. άρι&. 125. Προξενικόν ψήφισμα των Γοννέων
νπ'ερ δεΐνο; τον Θεσ]σαλ[ον.

[Άγαθηι ιΰχηΐ' ή πόλις ]
ή Γοννέων έ'δωκ'εΓν δειν.
Θεσ]σα[λοϋ έθνικόν
προ]ξενί[αν, Ισοπολι-
τειών, έπ[ιγαμίαν, έπι-
5 νο]μίαν, άσ[φάλειαν
καΐ έ]μ πολέμ[ωι και εν
ειρήνη ι αΰ]τω κ[αΙ έγγόν-
οις' ταγευ]ό[ντων κτλ..

Τά ί/νη του στί/. 2 Οά άνήκωσι συμφώνως τω
ύπολογισμώ τοΟ τυπικοΟ και τή δυνάμει εκάστου
στί/ου τω πατρικώ του τιμωμένου, δπερ ποικίλως
δύναται, ώς είναι εύνόητον, νά συμπληρωθή. Τά
τίμια του στί/. 4 δύνανται νά άνταλλάςωσι τάς
εαυτών θέσεις.

Άριϋ>. 126. (—Εύρετ. άριϋ. 116). Στήλη
μαρμάρου λίαν ύπομέλανος αριστερά μόνον ακέ-
ραιος, όπισθεν δ'άπεσ/ισμένη.— Ύψ. 0Ό77, πλ.
0-073, πάχ. 0 02.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912

Ή επιγραφή έ/αρά/θη βαθέως καί επιμελώς-
υψ. γραμμ. 0Ό07-0Ό16, διάστιχ. 0 006-

[Άγαθηι τΰχητ ή πόλις ή]
I Γ[οννέων εδωκεν δβϊνι . . .

Σ/ σ[άνδρου έθνικόν προ-

ΞΕί" ξεν[ίαν, έπινομίαν, ίσοπολ-

'ΤΕ'μ ιτεία[ν, έπιγαμίαν, έ'γκτη-

5 "ΊΝΑΥΠ σ]ιν αύτ[ώι καί έγγόνοις, καΟ'α καί

Μ ~Η/ τοΐςλοιποΐςπροξέ]νοιΓς·ταγευόντων κτλ.

Εκ του στί/. 3-6 προκύπτει δτι ούτιυς ενει το
τυπικον.τοΰ ψηφίσματος.

Έν στίχ. 5-6 δέν συνεπληρώσαμεν σ]ιν αύτώι
και | έγγό\νοί\ς, διότι ούτω τό -λάτος της στήλης
Οά ήτο άσυνήθως μικρόν.

Η τάξις τών έν στί/. 3-4 τιυ.ίιυν είναι εύνόη-
τον οτι δύναται νά. ε/η και άλλως.

Άριϋ*. 127. (— Εύρετ. άριϋ. 70). Στήλη
μαρμάρου ύπομέλανος αριστερά μόνον άκέραιος,
έμπροσθεν δ'άπεσ/ισμένη . — Ύψ. 0"23, πλάτ.
0-17, πάχ. 0-09. "

Ή επιγραφή έ/αρά/Οη βαθέως και καλώς, άλ-
λ'έφθάρη τά πολλά" ύψ. γραμμ. 0-006-ΟΌ12,
διάστι/. 0"01" δυσ/ερώς μεν άλλα συγκομίζονται
ταοε:[Άγαθηι τΰχηΐ' ή πόλις ή Γον-]

Γί.

έ^ω[ν εδωκεν δεΐνι ....

χο*ί

χου [έθνικόν προξε-

Ν Λ

ν[ί]α[ν, ισοπολιτείαν, έ'γκ-

ΤΗΣ

τησ[ιν, έπιγαμίαν, έπι-

5 ΝΟΙ·

5 νομ[ίαν, άσφαλειαν αύτώι και έγγό

ο τ

ν]ο[ι]ς [και έν πολέμωι κτλ..

Έκ τών στί/. 4-5 κανονίζεται ασφαλώς, νομί-
ζομεν, το τυπικον του ψηφίσματος, άφ'ού και τά
άλλα σωθέντα γράμματα ούτω μόνον προς αυτό
προσαρμόζονται ΓΙερΊ της θέσεως τών τιμίων έν
στί/. 4 και 5, δυναμένων τινών νά έναλλάξωσι
τάς εαυτών θέσεις, βλ. άριθ. 12ο. 126.

Άριϋ. 128. (— Ενρετ. άριϋ. 124). Στήλη
μαρμάρου λευκοφαίου κάτω μόνον άποκεκομμένη'
άνω λήγει εις ίκανώς προέ/ον όριζόντιον γεϊσον,
ύφ' ό μέ/ρι της επιγραφής υπάρχει κενόν 0Ό2ό
άνεπαρκές Γσως προς ύποδο/ήν γραπτής κορωνί-

12
loading ...