Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 92
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
92

ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί: Γ') Γόννων υπό Ά. ' Αρβανιτοπούλου.

^τίχ. 7-8. Ή συμπλήρωσις είναι ασφαλής,
τούτου ένεκα συνεπληρώσαμεν άνω άριθ. 108 δια
τοΰ Εύβιότον τον Έπίνου έγγόνου τοΟ άνω πιθανώς.

^τίχ. 8-9. IIδυνατό τις ποικίλως να συμπλή-
ρωση τό Αριστο ... ς· συ/νότατα δνομα ταγού
άπαντα το Αριστοκλής, δπερ και τά ί/νη έπιβάλ-
λουσιν" άλλα πατρικά Αριστοκλέους ΰπάρχουσι
πολλά.

'4ρ4#. 135. (—Εύρετ. άρι&. 22). Στήλη
μαρμάρου ύπομέλανος δεξιά μόνον ακέραιος, όπι-
σθεν δ' άπεσχισμένη τά πολλά. — Τψ. 0 13, πλ.
0 07, πάχ. 0-053.

™ . 9Λ/, . _ ,...... Ή επιγραφή έχαράνθη άβαθώς και σ/εδόν κα-

αικων οΟ (εκ φωτογραφίας της οπισσιας όψεως εκτνπουβ' , ■ ··■»*·»»■ ι.

επιγρ. άρι&. 134. Προξενικον ψήφισμα των Γοννέων ΰπερ...... Αω?' άπετρίβη δέ ίκανώς' ύψ. γραμμ. 0"008-

0Ό12, διάστι/. Ο 007" μόλις συγκομίζονται τάδε:

[. . και έν πολεμώ ι και]

έν εϊ[ρήνηι αύτώι και λ^ Λ| α]σ[υλ]ί-
έγγόνο[ις· ταγευόν- -Μ 1 αν> ασφάλειαν και ε]μ [πο-
τών Κρατε[ΰου τοϋ Φι- Ω Χ λέ^ωι κα1 |ν είρήνηι αΰτ]ώ[ι και
λ]ονβρότου, [Άρι]στο- ° έγγόνοις· ταγευ]ό[ντων
5 κλέ]ους του Κλείτο[υ, 5 ^ 5 δεϊνο« τ0]ΰ ^εϊν0? ™λ··
Λυκ]όφρονος τοΰ

Δαφν]αίου, Εΰβιότο[υ Καίτο'· "ά ™θέντα ίχνη είναι ελάχιστα, προ-
τού Έ]πίνου, [Ά]ρ[ισ>[ο σαρμόζονται εις τό τυπικόν ψηφίσματος τοΰ συνε-
κλέου^ς τ[οΰ δεινός. πτυγμένου τύπου.

σωμεν ούτω τον πρώτον ταγόν Κρατεύας Φιλώτου ΆριΦ. 136. (—Εύρετ. άριϋ. 126). Στήλη

ταγός άπαντα έν άριθ. 104· Φιλόμβροτος Κρα- μαρμάρου λευκοφαίου εύθρύπτου αριστερά μόνον

τεύου δέ συνεπληρώσαμεν έν άριΟ. 139 και 165" ακέραιος, όπισθεν δ' άπεσχισμένη —Τψ. 0Ό63,

οΰδαμοΰ άλλοθι των λοιπών ψηφισμάτων εύρομεν πλάτ. 0Ό84, πάχ. 0Ό28.

Φιλόμβροτον ούδέ Κρατεύαν. II επιγραφή έχαράχθη άβαθώς και ούχΐ έπιμε-

Στί/. 4-5. Μεγάλη οικογένεια ταγών φέρεται λώς, κατέστησαν δέ λίαν άφανή τά γράμματα έκ

υπό τά ονόματα ταΟτα, του Κλείτον είναι άγνω- της φθοράς, ών ύψ. 0 011-0-014, διάστι/. 0 008'

στον αν έν άριθ. 87 ϋπάρ/η ό υιός του περί οδ ό σχεδόν άσφαλώς συγκομίζονται τάδε:

λόγος ταγού Κλεϊτος Άριστο κλέους, ή, όπεο ήαεϊί . ,

, , - /Γ ' „ 1 ' ) έπινίο! μιαν και ασφάλειαν

συνεπληοωσαυ,εν, Χρίστο!νου εκ τίνων ι /νών και , , Ί . , , ,

, Λ , ...,, ι Ο και εν π]ο[λεμωι και εν ειρηνηι

του νώοου παοακινηθέντες" πιθανώς έν άοιθ. 155 ιν, ·;,·■-. > ,

'~ > ΑΙΑΥ κ]αι αυ[τωι και εγγονοις·

εκείτο Κλέϊτος Αριστοκλέους- τούτου υιός φαίνε- ΤΑΓ_ ταγ[ευ6ντων δεινός τοΰ

ται ών ό έν άριθ. 149 Αριστοκλής Κλείτ ου. 5 η 5 ρ[ου, κτλ..

Στί/. 6-7. Ό τρίτος ταγός ήδύνατο νά καλή-

ται Νικόψρων κττ., άλλα τό όνομα Λυκο^ρων Έκ του στίχ. 3-4 καθίσταται βέβαιον ότι έ'/ο-

εύρηται έν άριθ. 109 (πρβ. 177). Και άντϊ του Δα- μεν ψήφισμα τοΰ περ'ι ού ό λόγος τύπου.

ψναίου ήδύνατο τις νά θέση άλλο τι, άλλά ί/νη Τό δνομα τοΰ πρώτου ταγοΰ ήδύνατο νά συμ-

τινά παρεκίνησαν ήμας εις προτίμησιν αύτοΰ, περί πληρωθή '^4σ|άν5!ρ|θ'υ· άλλ' όντων ανεπαρκών τών

ού 3λ. τά προειρημένα έν άριθ. 132. περισωθέντων, έθέσαμεν άπλώς στιγμάς προς έν-
loading ...