Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 93
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0103
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεαοαλικαι έπιγραφαί: Γ ) Γόννων υπό Ά. Αρβανιτοπονλου.

93

δειξιν των ελλειπόντων εκ της άρχης τοΟ στίχ. 5
γραμμάτων.

ΆριΦ. 137. (— Ενρετ. άριϋ. 29"). Στήλη
μαρμάρου ύπομέλανο; πανταχόθεν άποκεκομμένη
και άπεσχισμένη όπισθεν. — Γψ. 0 057, πλάτ.
0 085, πάχ. 0 03.

Ή έπιγραφή έχαράχθη βαθέως και καλώς, άλλα
το πολύ της επιφανείας άπετρίβη καΐ έφθάρη" ύψ.
γραμμ. 001-0021, διάστίχ. Ο ΟΟβ'

μΚμι/ .....άσυλία]ν καΐ [άσφά-

ι ΚΑ I Γ Ο λειαν] και πο[λέμου καΐ

Τ ειρήνης"] τ[αγευόντων κτλ..

Μόνον εκ τοΟ στί/. 2 δύναται να θεωρηθη πι-
θανή ή κατάταξις του ψηφίσματος τούτου εις την
περί ής ό λόγος τάξιν. Το και πολέμου και ειρήνης
άπαντα σπανίως.

Άρΐ&. 138. (- Ενρετ. άριϋ. 54). Στήλη
λευκού εύθρύπτου υ,αου,άοου άοιστεοά αόνον άκέ-
ραιος' κάτω φαίνεται τι ί/νος ώς άποσ/ισθέντος
γόμφου.— Ύψ. 0157, πλ. 0158, πάχ* 0"073.

Ή επιγραφή έχαράχθη άβαθώς κα'ι καλώς, αλ-
λ άπετρίοη και έφθάρη' μόλις διεκρίναμεν τα έξης
γράμματα, ών υφ. 0*014, οιάστιν. 0Ό07-

[ταγευόντων---- -]

1 ----μ........

□ Ν ......έν[ου(ς)

Μόνον εκ του υποτιθεμένου κενού ύπΌ τήν έπι-
γραφήν καϊ τών άλλως άοεοαίων μέν ΐ/νών, άλλά
δυναμένων νά προσαρμοσθώσιν εις ονόματα και
πατρικά ταγών, ήδυνάμεθα νά τάςωμεν το παρόν
εις τήν περί ής ό λόγος τάςιν, διότι άλλως φαίνε-
ται άνήκον τή έπομένη, ώς έν άρ/ή κατονομαζο-
μένων τών αρχόντων.

Άρΐϋ>. 139. (είκ. 31 — Ενρετ. άριϋ. 35).

Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου άριστερά μόνον άκέ-
ραιος.—Ύψ. 0 11, πλάτ. 0125, πάχ. 0-05.

II έπιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως καϊ επι-
μελέστατα- υψ. γοααα. 0Ό1-0Ό18, οιάστι/

0-007-

Εικών .11 (εκ φωτογραφίας της όπιο&ίας όψεως εκτϋπον)"
επιγρ. άρι&. 139. Προξενικόν ι/ιήφισμα τών Γοννεων νπερ ......

[. . . ταγευόν-]
[των Δικαιοκράτους τοΰ
ΜΊεναρ[χίδου, Κρατευου τοΰ
Φιλομβρ[ότου, Κείνος τοΰ
Μνάσω[νος, Σίμωνος τοΰ
Μελάν[τα, δεινός τοί5
5 Άνφ. . .

(κενόν 3ψ. ΟΌ13).

Ότι τό ψήφισμα ανήκει τή περ'ι ής ό λόγος τά-
ξει, δεικνύει ή έν τέλει κατονομασία τών ταγών.

Επειδή ό χαράκτης άφήκεν άριστερά του τε-
λευταίου στίχου κενόν 0Ό48, είκάζομεν ότι εν
μόνον όνομα, ήτοι πατρικΌν ταγοΟ, ΰπελείπετο
αϋτώ· πρβ. άνω άριθ. 75 ποός 105. 108. 113.
Ούτως υπολογίζοντες, πρέπει νά θεωρήσωαεν τά
σωθέντα πάντα πατρικά ταγών, διότι άλλως ή
στήλη θά ΰπετίθετο στενωτάτη, όπερ άτοπον.

Τον πρώτον ταγον συνεπληρώσαμεν κατά τά
ίχνη προ του Ε και μετά το Ρ και κατά τον άριθ.
108. 113, τον δεύτεοον κατά τον άοιΟ. 134.

Τό όνομα Μνάσων (ί/νη του Ν τελικού έσώθη-
σαν) ή Μνασωνίόης δεν άπαντα έν τοΤς ψηυίσμα-
σιν, άλλά Μνασέας έν άριθ. 51 και Μνασίας έν
νεωστι εύρεθεΐσι ψηφίσμασι.

Μελάντας Σίμωνος άπαντα κριτής έν
κατ' αυτόν οέ συνεπληρώσαμεν τον τέταρτον τα-
γόν,του ονόματος Μελάντας μή άπαντώντος άλλως.

Ό πέμπτος ταγός δύναται ποικίλως νά συμ-
πληρωθή, πολλών πατρικών ταγών αρχομένων έξ
ΑΝΤ' άλλ' επειδή έν τώ κάτω οημοσιευθησομένω
ύπ' άριθ. 142 ψηφίσματι άπαντα τέρμα πατρικού
Αντ\ιόγον, τοΟτο δέ φέρει ό Μάνιγχος έν άριθ. 69
loading ...