Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 94
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
04

Θεσσαλικοί έπιγραφαί: Γ) Γόννων νπο Α. Άρβανιτοπονλον.

και 96, δύναται τις νά θέση αύτον ώς πιθανώ- ||ΚΛΕ<Λ ■

τατον.

Ή έπιμέλεια της χαράξεως καΙ το σχήμα των
γραμμάτων φέρουσι τΌ ψήφισμα εις τήν τάξιν των
αρχαιοτέρων της συλλογής" πρβ. τά έν άριθ. 134

ΚΑΙΟΥ

11
ά:

εΐρημένα. [. . ταγευόντων . . δεινός τοϋ ... .1

κλέου, [δεινός τοϋ Δ(Ν)ι-
Άριΰ*. 140. (—Ενρετ. άρι&. 40). Στήλη καίου.
λευκού εύθρύπτου μαρμάρου αριστερά μόνον άκέ- («νον δπό τήν τελευταίαν όριζοντιον χβραγήν ΰψ. 0-105).

οαίος, όπισθεν δ' έξαιρετικώς λεία έξειργασμένη

(πρβ. άριθ. 158). — Τψ. (Η 15, πλάτ. 0'247, Περί του λόγου, δι'δν έτάξαμεν τούτο έντααθα

πάν 0Ό7. βλ· "ριθ. 139. Αριστοκλής είναι συχνΌν όνομα ή

Ή έπιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως, άλ- πατρικον ταγοΟ' δύναται όμως και άλλως νά συμ-

λ'έπιμελώς, έξηφανίσθη δέ τά πολλά■ υψ. γραμμ. πληρωθη. Περί του Λίκαίον βλ. τά προειρημένα

Ο 012-0-021, διάστιχ. 0 011· έν άριθ. 140.

[. . ταγευόντων δεινός τοϋ . .] Άριϋ'. 142. (— Ενρετ. άριΰ. 115). Στήλη

. . . ]ο[υ, δεινός λευκού μαρμάρου δεξιά μόνον ακέραιος.—Τψ.

νΔΙΚΑ:θν, \ το]ΰ Δικαίου, [Άσάνδρου τοϋ'Αρι- 0 16, πλάτ. 017, πά/. 0065.
ΣΤΟ^ \ στοφ[ά]ν[ους, δεινός ... Ή επιγραφή έχαράχθη άβαθώς και επιμελώς·

°Ν . . τ]ο[ϋ δεινός κτλ.. ^ γραμμ. 0Ό1 ί-0014"

Είναι άγνωστον άν τά ονόματα προέρχωνται έκ [ταγευόντων --.....και]

της αρχής ψηφίσματος, διότι θά άνηκε τη τάξει ,ΟΧοΥ Μανίγχου τοϋ Άντ]ιόχου.

τών του πλήρους τύπου, ή έκ του τέλους, όποτε (χενόν ϋ<1>. 0·14)
θά ανήκε τή περί ής ό λόγος τάξει" επειδή τά

γράμματα είναι μεγάλα και άραιώς κεχαραγμένα, Διά τήν άναγκαίαν προτίμησιν του τελευταίου

εϊκάζομεν ό'τι πιθανώτερον είναι τό δεύτερον έλ- τούτου ταγού προς συμπλήρωσιν, βλ. τά λεχθέντα

λείπει άρα ό πέμπτος μόνον ταγός εκ του πέρατος εν άριθ. 139.
του Ίπηφίσματο:.

„?ν1 «" ..... , ,. ΆρΦ. 143. (~Ενρ3τ. άρι&. 101). Στήλη

Δίκαιος πατήρ ταγού άπαντα πολλάκις, υ,αΛι- ς 1 ^ ^ ' ' '

στα μετά κυρίου του δνόματος' 'Λσα^ρος' πρβ. λευκ°°' όλ''γ°ν ύποίΑέλανο- μαρμάρου, άνω μόνον

άριθ. 64. 80 Β. 148 ^..Αριστοφάνης δέ πατήο «ποκεκομμένη.--Τψ. 0 465, πλάτ. 0 39. κάχ.

ταγού άπαντα μόνον του ^4σ«ΐγ5ρου έν άριθ. 80 Λ, 1 '

οπόθεν βλ. άοιθ. 149. Ή έπιΥ?α?ή έΧ.αΡάΧ.θγ1 μετρίως βαθέως και σχε-

ΓΙ Λ, ^ «, > 1 1 ' . ~ , λ

οον καΛως, αλλ οικτρως αποτριοείσα έκ της πά-

Άριΰ. 141. (— Ενρετ. άρ«λ 125). Στήλη λ°" έν ύπ3α'θ?ω εκθέσεως έξηφανίσθη τά πολλά"

μαρμάρου λίαν ΰπομέλανο; έκ δύο τμηαάτων συ- ?Ψ" Ο-006-Ο'ΟΙΙ, διάστιχ 0"009" μόλις

ναρμοσΟεϊσα, κατά τήν έξαγωγήν έν'ταΐς άνασκα- ^κ?"ονται τά έςής ίχνη"

φαΐς θραυσθέντων, αριστερά μόνον άκέραιος. — [------" - - ταγευ-1

Τψ. 0-19, πλάτ. 0 21, πάχ. 0 065. ° όντΗν " --------

Ή επιγραφή έχαράχθη λίαν βαθέως και λίαν I ΜΩΝ°~ (ή) - ί]μωνο[ς ------

έπιμελώς επί διπλών οριζοντίων χαραγών ήγμένων " " " τ10^ ί--------

διά του κανόνος, άφεθείση; άριστερά ώα: διά δύο ' ^ " ' ^νος------"

καθέτων χαραγών ΰψ. γραμμ. 0 011-0 016 ^ 5 - --]α τ[οϋ-------

διάστιν. 0 007· Τ°Χ ----------] «>[υ.

(χενόν (:)· ΰψ. 0 335).
loading ...