Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 98
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0108
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
98

Θεσσαλικαί έπιγραφαί: Γ) Γόννων ύπδ Α. Άρβαναοπονλον.

Γ "(Α'Ι II Μ~ΑΑΙ

ΊΜΟΝ Ι'ΤθΚ^Γ

ΞΚΛΓ ΤΟΥ ~Ίϊ^

ΝΙΛΟ \ΝΤΙ ΝΙΚ"~

σα, κάτω μόνον άποκεκομμένη' άνω λήγει εις έλα- κομίσαμεν δσα οπωσδήποτε διεκρίναμεν, ών ΰψ.
φρώς προέχον όριζόντιον γεΐσον, £>©'3 έπΐ της άρ- 0 008-0Ό14, διάστι/. 0'005'
νής της άντηρίδος υπάρχει οριζόντιος γεισοειδής λ I

προεξοχή προς ύποδοχήν γραπτής ποτε κορωνίδος. I Γ Υ

—Ύψ. 0-127, πλάτ. 0-272, πάχ. 0-055. Νζ Υ Η ΣΙ/

Ή επιγραφή έναράνθη μετρίως βαθέως και ούχϊ
καλώς, καίτοι επί διπλών οριζοντίων χαραγών ή- ^
γμένων δια του κανόνος, άμελώς και τούτων και
λίαν αφανών, του διαστίχου οριζομένου δι' έτερων
δύο ομοίων χαραγών ύψ. γραμμ. 0Ό07-0Ό14, [Αγαθή ι τΰχηι].

διάστίχ. 0 ϋ04' "Εδοξε τήι πόλει τήι Γοννέ]ω[ν

μηνός Διθυραμβίου είκάδι- προστα]τευ-
(όν)[των της εννόμου έκκλ]ησία[ς των
ταγών Τ]ολμ[αίου τοϋ Φ]ι[λ]ώτα, Αΐ[. .
Άγ[αθή τΰχ]η· μηνός Δι[θυ- 5 .. . τοΰ .. .]ήμον[ος, Άρ]ιστοκ[λέ-

ραμβίου εΐκά]δι· τ[αγευόν- ου]ς (τοΰ) Κλ[εί]του, [ Έπ]ί[νου τοϋ Άπ-

[των δεΤνος τοϋ δεινός κτλ.]. ολλω]νίδο[υ, Ά]ντι[γόνου τοϋ] Νικί[οιτ

[(επειδή) κτλ.........].

Πάντα τα γράμματα είναι ασφαλή. Περ'ι του
τυπικού βλ. τον αριθ. 148. *Αν συνεπληροΟμεν τον στίν. 1 ταγενόντ]ω\ν

θά συνεκομίζοντο έπτά συνεχή ονόματα ταγών

Άριϋ*. 154. (— Ενρετ. άριϋ. 32). Στήλη ^ πατρικών, όπερ θά ήτο όλως άτοπον, μηδα-
μαρμάρου ύπομέλανος κάτω μόνον άπο/εκομμένη ■ ^ χω?ουντος μετά τους πέντε ταγούς του ταμί-
άνω λήγει εις ήπίως προέχον όριζόντιον πλατϋ γεΐ- ενόντων ποός Ρικαιολογίαν τών έπτά. Ούτω ποοε-

ΑΓ -1ΜΗΝΟΞΔΙ

σον· ^Ψ· 0'285, πλατ. 0 312, πάχ. 0Ό8. τιμήσαμεν νά συμπληρώσωμεν περίπου κατά τον

Ή επιγραφή έχαράχθη βαθέως και σχεδόν κα- ά?,Γλ 90 έν παραβολή προς τον αριθ. 72 και προς

λώς, άλλ' έξηφανίσθη ίκανώς' ΰψ. γραμμ. 0-014 τ~ον δμοιον τω άνω τύπον νεωστ'ι ευρεθέντος ψηφί-

-0-022, οιάστιχ. 0Ό12- σματος' ή κατά τον αριθ. (34 συμπλήρωτις διά

\ I ΑΟΙ "Γ ΜΗ Ν ο Σ το° ίε9°^ννβ°ν εν οντ0^ προσέχρουεν εις τήν τάξιν

ΙΘΥΡΛ ι ^ τ<^ν ονο,υι·^':ων και ~?0ί τ* '·/.νγ1 τοΰ στ'Χ.· "·

I,, ΊκαναΊ τών συμπληρώσεων και αναγνώσεων

είναι ασφαλείς, καίτοι προσκοούουσί τίνες ένιαχοΟ

Άγ]αί)[ήι] τ[ΰχηι ] μηνός τά δφθέντα ί/νη· π. χ.' έν στ. 3 έν άρχη και

Δ]ιί)υρα[μβίου είκάδι· ταγευ]ό- , ' , β εϊχάζομεν ότι όίεστοά^τ, Οπό τοϋ' να-

1 Ι/Γ 1 ' ' ' '

ντων Κ .... κτλ.. , / , -τ^ν - , χ

1 1 οακτου το οΐ'τωΐ' και παρελειφση το ΙΟΥ, ως εν

Τά συγκομισθέντα γράμματα του στίχ. 1 και 2 άριθ. 149 και τοις εκεί παραβληθεϊσι.

είναι άσφαλή. Περι τοΰ'τυπικού βλ. τον άριθ. 148. Πάντως ύπάρχουσιν έντός τών περισωθέντων

. γνωστά ονόματα ταγών ή αρχόντων έν γένει" περ'ι

Αρΐ&. 155. (— Ενρετ. άριϋ·. 5). Στήλη του· πρώτου ταγοϋ Τολμαίου βλ. άριθ. 881!, ένθα

μαρμάρου ύπομέλανος εκ δύο τμημάτων άνηκόν- έμοανίζεται πιθανώς ώς πατρικόν ταμίου.

των άλλήλοις συναρμοσθεϊσα, εκ τών πλευρών Ό δεύτερο; ταγός ήδύνατο ποικίλως νά συμ-

μόνον ακέραιος. — Υψ. 0 22, πλάτ. 0'30, πάν. πληοωθη' ΑΙνησίας πατήρ ταγού άπαντα έν άριθ.

ΟΌ8. ( 65-68 και 95" ΑΙνηαίβονλος δέ φρουρός έν άριθ.

Π επιγραφή έχαράχθη άβαθώς και έπιμελώς, 51. Περί τοΰ πατρικού . . . ή μονός βλ. άριθ. 86.

άλλ άποτριβείσης και φθαρείσης της έπιφανείας Περ'ι Αριστοκλέους τοϋ Κλείτου βλ. άριθ. 87.

ελάχιστα έμφανή γράμματα διετηρήθησαν' συνε- 134. 149.
loading ...