Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 99
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεοααλικαι έπιγραφαί: Γ ) Γόννων νπο Ά. ' Αρβαναοπονλον. 99

Ο τέταρτος ταγός συμπληροΟται πιθανώτατα
οιά του Έπιναν τον Απόλλων'ίδον συμφώνως ποος
τά περισωθέντα.

Τέλος ό ταγός Άντίγονος{-γένης) τον Νικών
νυν το ποώτον έυ,^ανιΤεται. χ ΜεΗΜ^.μηΜΗΒ

'4ρί#. 156. (—Ενρετ. αρι&. 108). Στήλη

λευκοί! μαρμάρου εκ των πλευοών ακέραιος. —- · ,,Α'

Γψ. 0-288! -'λάτ. 0-283, πάχ'. 0·()95.'

II έ-ιγραφή έχαράχθη άοαΟώς και επιμελώς, μΗ^^Β^^^^^^^^^Ι

αλλ ές"ηφανίσθη τά πολλά, άποτριβείσης της ε—·- «^ΐΡ^^*·^
φανείας ούτως, ώστε ολίγα ασφαλή" γράμματα ου-

< λ~ τ " ι Π Γ\ 1 1 ?> ' ΕΙκων 3.3 /εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας όψεως εκτνπον)·

νανται να συγκοαισΟωσιν, ων υ;!;, υ υΐ I, οιαστιν· , , „ π.. . . V, ,

1 ' 1 »- επι^ρ. αρί#. 25 /. Ιΐροξενικον ψήφισμα των Γοννεων

0 003· ΰπϊρ ^δικαστών η μάλλον νπερ μεγάλ.ου ευεργέτου).

ΡΟΥ

°Ν Σ [.....χούς δέ ένάρ-]

ΗΣΧΥΛΟ χους τ]α[γούς άναγρα-

^ΡθΥ ψαν]τα[ς το ψή-

• 19ου [------ φισμα [τοϋτο εις

■ · ]όν[ου.......]σ[ κ]ίο[να] λ[ιθίνην στήσαι

.....-----Α]ίσχΰλο[υ 5 ε]ίς τό ίε[ρόν της Άθηνα-

.......- - άνδ]ρου [--- ς της εν άκ[ροπόλει· την

δέ ε[ί]ς [τ]αϋ[τα δαπάνην

Υπόκεινται τούτοις ίχνη άοέοαια και οϊκτρώς δ]οϋν[α]ι τού[ς

άποτετρ-.μμένα δέκα έτι και πλειόνων ίσως στίχων. ταμίας [από των της

Έκ του* στίχ. 3 και πως του 4 βε'βαιούμεθα ότι [πόλεως προσόδων].

;οκειται πεοι κατονοαασιας των ταγών κΛ αο-

χόντων και ότι άρα τό ψήφισμα ανήκει τοις περί φίσματος εμφανίζεται εν όικαστι«ΐς μόνον και κοι-

ών ό λόγος ενταύθα (πρβ. αριθ. 148). νοϊ, ψηφ^μασί πλήρους τύπου, εϊπομεν εν άρ.89.

Άριϋ*. 157 (είκ. 33.-Ενρετ. άριΦ. 51). χ58 (_ Μρετ. ^ 48) Στήλη

Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου συμπαγούς μετά μαρμά?ου §£ξιά ^ άκέ?αίος ή πλαγία

μελαίνων φλεβών, αριστερά μόνον ακέραιος. — ίδ?(χ |χει έΡεργασθ^ κατ' έξαί?εσ[ν £πίμελέστατα

Ύψ. 0-18, πλάτ. 0165, πάχ. 0 065. ά?;0. 140) τούτο και το πάχος αυτής φέ-

Ή επιγραφή έχαράχΟη άοαΟώς και άμελέστατα, ^ ^ν ΰποψίαν μη ανήκει τη 165, πρός ην

καίτοι επί διπλών οριζοντίων χαραγών ήγμένων 8μως δεν άομόττει που.—Ύψ. 0-285, πλάτ.0'24,

οια του κανόνος, αμελως και τούτων και μόλις οια- π^ 0Ί15.

κρινόμενων φΟαρείσης δ' ένιαχου και της ^έπιφα- Ή έπιγραφή ?αή,£Τα, 8τί έχαραχΟη άβαθώς καϊ

νείας κατέστησάν τινα των γραμμάτων ουσδιάγνω- καλώς· λέγομεν δ'ουτω, διότι άπετρίβη και εφθά-

στα· υψ. αυτών 0 008-0 016, διάστιχ. 0 007. ργ] τε-Λείως _-Λήν τινων ^χις ε;καζομένων ιχνών

Έν στίχ. 3. 4 και 8, ένθα οέν εϊσχωρουσιν άλλα γ?αμμάτων, ών υψ. 0 009-0 012 διάστ. 0 006-
γράμματα, φαίνεται ότι ή ύπήρ/ον άνωμαλίαι του

λίθου, ή εγράφησαν διττογραφίαι ή σφάλματα έςα- [τας καχαξίας χάριτας]

λειφΟέντα" άλλως Οά ήσαν λίαν δυσαναλόγου μι- Α-*/"Σ ΝΛ ά'[πα]σ[ι]ν [άνταποδιδόναι·

κρότητος ούτοι πρός τους λοιπούς. ΚΛ οι δέ ταγοί] κ[αΙ τόδε άναγρά-

Ότι ή δια δημοσίας δαπάνης αναγραφή τοΟ ψη- ΛΙ< ψαντες εις] λι[θίνην κίονα κτλ..
loading ...