Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 101
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί: Γ') Γόννων νπό Ά. Άρβανιτοπούλου

101

■κ

τοϋτο καϊ τά έν άοιΟ. 72 ε>^τ-

ι ΓΙ

μένα.

. Περ'της συμμέτοχης αμφο-

τέρων των ταμιών εις τήν ποί-
ησιν και έγγραφήν της στήλης
βλ. τά προειρημένα έν άρ.Τ.'ί.

.264 (είκ. 35. —
Ενρετ. άριΰ.185). Στήλη μαρ-
μάρου ύπομέλανος δεςιά μόνον
κα! έπ'έλάτΊστον ακέραιος,όπι-
σθεν δ' άπεσχισμένη. — Τψ.
0-06, πλ. 0Ό9πάχ. 0 035.
Η επιγραφή έχαράχθη βα-

ΕΙκών 34 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας όψεως εκτνπου )· επιγρ. άριΰ. 163. Οεως καΐ έπίμελώς' ϋψ. γραμίΛ.

Προξενικόν ψήφισμα των Γοννέων νπερ (δικαστών μάλλον η νπερ μεγάλου ευεργέτου). 0 Ό09 - 0' 01 2 , διάστ 0Ό06"

[-----......- τους δε] |

έ[νάρχους ταγούς προνοηθήναι, ό-
πως τό [ψήφισμα τοΰτο άναγραφήι εις
κίονα ?αί)ίν[ην και στηθήι επί (εις) τό
ιερόν της Άθη[νας· τήν δέ έσομένην δαπά-
5 νην δότωσαν εις τε τ[ήν στήλην καΐ εις
τήν έγ(πι)^κ)γραφήν τοΰ ψη[φίσματος οί
ταμίαι από της πόλε[ως προσό- ^
δων.

(χενόν ϋύ. 0'28). Γ·> < ο- /' - » α- ' ' ι

ν · βίκων 3ο (εκ φωτογραφίας της οπισσιας όψεως εκτνπου)"

επιγρ. άρι#. 164. Προξενικόν ψήφισμα των Γοννέων
Έν στί'/. 0 6 /αράκτης εΐ/ε γράψει τΐ έσφαλ- νπε^ (μεγάλου ευεργέτου μάλλον η νπερ δικαστών).

μένως, δπερ διώρΟωσεν εις ΕΠΙ, άφείς εν Κ με- [. .. . προνοηθήναι δέ τους]

τ αυτό άνεςάλειπτον' φαίνεται δμως δτι και τό [ένάρχους ταγούς, δπως τό ψήφι-]

ΕΠΙ οιώρΟωσεν εις ΕΓ, συγ/ύσας ουτω τά πέντε σμα τοΰτο άναγραψ]ω[σιν εΐς κί-

άπό του πρώτου γράμματα τοΟ στίχου τούτου. ονα λιθίνην και στήσωσι]ν επί τό [ίε-

Αί συμπληρώσεις είναι ασφαλείς· δέν έθέσαμεν 2ον τϊί? Αθηνάς· τό δέ γεν]όμενο[ν εϊς

έν στίχ. 4 'Αΰηνάς της έν άκροπόλει, §ιότι Θα ταΰτα θήλωμα δότω] ό τα[μίας

, γ / ' , , > ι ί· 5 άπό των της πόλεως προσόδωίν.

ηυςανετο υιτερμετρως ο στίχος, οπερ άτοπον, αφ ου 1 1

έκ τών λοιπών βεβαιοΟται ή δύναμις εκάστου ώς >£ν ^ } κα; 5 διακρίνονται ίχνη τών γραμ-

οϋχϊ μείζων τών 30-31 γραμμάτων ομοίως φέ- μάτων, ατίνα έθέσαμεν. Περί της συντάξεως προ-

ρεται ή Αθηνά έν αριθ. 64. 106 κλ.. νοη&ήναι, δπως άναγράψωσιν βλ. άριθ. 89' περϊ δέ

Ότι τό ψήφισμα τοΰτο δεν δύναται νά βεβαιωθή το0· άνηλωμα βλ. άριθ. 64 Α" περί δέ της κανονι-

άν άνήκει προξενίκω κοινώ πλήρους τύπου ή δικα- κωτέ?ας βεβαίως μνείας του έτερου τών ταμιών

στικώ, ούδ' έκ του άφεθέντος ύπό τήν έπιγραφήν ά?,/) 7ο. Ότι ή πρόνοια περ'ι ποιήσεως της

μεγάλου κενού, άποδεικνύουσι τά άνω άριθ.72.7ο στήΛης και άναγραφής τοΰ ψηφίσματος δημοσία

έν παραβολή προς τό έν άριθ. 104 κάπ..Ή ένταΟθα δαπάνη άπαντα και έν δικαστι/.οΐς και έν κοινοϊς

δμως παράλειψις τών κριτών καθίστα πιΟανωτέραν πρ0ς*ενικοΐς του πλήρους τύπου, εΐπομεν έν άρ. 89

τήν εϊκασίαν δτι το περϊ ού ό λόγος άνήκει τοις
κοινοΐς προξενικοΐς τοΟ πλήρους τύπου' βλ. προς

Έν Βολο).

\4πόοττο/1ος 2". Άρβανιτόπουλλος.
loading ...