Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 110
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α). Χρονολογική τα'ξι,νόμησις.

110 Μνκαλησσός' νπό Ρ. ΙΙνβ.

ζώνης ι, οιότι £~1 ούδενός ενδύματος του σκυφου
ημών υπάρχει κόλπος 2, ή βτι έν ταχεία κινήσει 3
εικονίζονται τά ένδύματα, διότι προφανώς ουδόλως
κινοΟνται ταχέως αί μορφαί, καβ' ήν στιγμήν ει-
κονίζονται. Και επί τίνων δε Κρητικών τοιχογρα-
φιών 4 εικονίζονται τά κράσπεδα τών ένδυμάτ(υν
μετά μιας πεταλοειδοΰς 4 προεξοχής προς τά
ί~ίαω, αλλ έκεϊ δεν υπάρχει όμοια προεξοχή καϊ
προς τά εμπρός, εϊνε δέ και τό ένδυμα βραχύτε-
οον και δεν προσαραό'ίει τόσον στενώς εις το σώμα
κατά τά λοιπά υ,έοη.

Είκών Η (περίπου 1 ;4), τάφου 51 άριϋ. 7 και ( έοωτερικόν) 31

Ή τεχνοτροπία τών βοιωτικών κυλίκων άθ'ϋ- 2< ίπ1 *ηβ*™>> βοιωτικοί κύλιες.

(Πιν. 7)5. ν£[ κόσμημα εΐκονΓζον ά!νθος κατά συνθήκην γεγραμ-

μένον, όπερ έν Ρειτσώνα ευρέθη μόνον έν τοις τά-
φο ις 51 ' (ένϊ τών μεταγενεστέρων της ομάδος Α8)
Ώςπρός την τεχνοτροπίαν διεκρίναμεν έν Β8Α κα'- 31 (τω άρχαιοτέρω της ομάδος Β). Τά χρώ-
XIV, σ. 308 τάς βοιωτικάς κύλικας εις δυο τά- ματα Χής δευτέρας τάξεως εϊνε πολύ εύ'θρυπτα,
ξεις, την πρώτην σύγχρονον προς τά αρχαιότερα το χρώμα του εδάφους εϊνε καθαρόν λευκόν.
μελανόμορφα άγγεΐα, και την δευτέραν σύγχρο- Τό κόσμημα ταύτης περιορίζεται ε;.ς δύο τύπους,
νον προς τα μεταγενέστερα μελανόμορφα. ων 0 μεν μετά τριγώνων κα! πενταφύλλων άν-

Τά χρώματα της πρώτης τάξεως, άτινα ουδέ- 0έων απεικονίζεται έν Β8Α XIV πίν. VIII Α,
ποτε μέχρι τόοδε απεδόθησαν έπαρ/.ώς, φαίνονται 0 δ" έ'τεοος ενει εξ ολοκλήρου γρααιχικήν δια-
καλώς έπ'ι του ημετέρου πίνακος 7 (1 και 2). Ώς κόσμησιν. ΕΊκ. 4 (τάφ. 46 άρ. 19, <ΤΗ8 XXIX
προς τά χρώματα της δευτέρας τάξεως δύναται τις
νά παραπέμψη εϊς Β8Α XIV πίν.VII Α και VIII.
Τό χαρακτηρίζον την πρώτην τάςιν άνΟέμιον μετά
πολλών μελάνων και ερυθρών (ενίοτε ύποπορφυ-
ρών) φύλλων το πρώτον ένταΟθα (πίν.7,1) απει-
κονίζεται έγγρώμως. Τό άνΟέμιον της δευτέρας
τάξεως, δπερ εικονίζεται παντελώς άνευ μίσχου
και μετά πέντε μόνον φύλλων, ών τά δύο κίτρινα"
βλέπει τις έν Β8Α XIV, πίν. VIII Α. Τά συνη-
θέστερα κοσμήματα της πρώτης τάξεως εικονίζον-
ται έν Β8Α XIV, πίν. XV α-θ.

Είκ. 3. Η είκών 3 (τά'ώ. 51 άο. 7)6 παριστά-

Είκόιν 4(1:2). Τάφ. 40 άριϋ. 19, ερυ&ρόν επί λευκού.
1) Πρδ. Ε Β. Αύ?·αΗα>η8, θτβαίε Ό?·β88 σ. 63. Βοιωτσ.η κΰλιξ.

8 Και τών ενδυμάτων δί, τά όποια μελέτα ή κυρία ΑΙ)Γ8ΐΐ3ΐη8,

τα άκρα πίπτουσι πάντα μεταξύ τών αστραγάλων, οί'τινες εϊνε μεμα-

κρυσμένοι αλλήλων, σ. 322-323) μετά σειράς επιμηκών στιγμών

:< Πρβ. ΟΓββϊ, Γαββ^ώ. Λ£γο/?. 859α (πίν. 54) άνωτέοω τήί Βάσεως δεικνύει μίαν τών μεταγε-

4 "Ισως μάλλον καθ' όμοίωσιν ουράς ζώου Ρ&ΓΪββηΙΐ, Μοη.-αΐΐΙ. ' 1 . , ,

XIX σ. 22. νεστέρων παραλλαγών του μετα γραμμικής μο-

* Βλέπε ανωτέρω σελ. 102 ΰποσ. δ. Τά χρώματα εϊνε υ^έρ τό νον διακοσμήσεως τύπου. Αί μεταγενέστερα; αύται

δέον στιλπνά, δ'.ετηρήΟη όμως έπί πάντων ό αυτό; τόνο; ώς προς την

έπίτασιν τής βτιλπνότητος. ' Άρ. 7 Β8Α XIV σ. 265.

,; 55·/! XIV σ. 271 πρβ. αυτόθι άρ. 3. 8 Β8Α XIV σ. 305 κ-:..
loading ...