Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 111
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μυκαλησσός- νπό Ρ. Ότβ. 111

παραλλαγαι εχουσι μίαν όριζοντίαν κυματοειδή μετ' ερυθρού έόάφους2 Κορινθιακά αγγεία., και τά
γραμμήν κατά το ΰψος των λαβών, ένθα αί άρ- αρχαιότερα δέ εκ 'Ρειτσώνας αγγεία της τεχνο-
χαιότεραι εχουσι ζώνην καθέτων γραμμών" Πρβ. τροπίας των βοιωτικών κυλίκων εχουσι σημαντι-
Β8Α XIV πίν. XV ΐ, ο = τάφ. 31, 8, 9. κάς λεπτομέρειας κοινάς μετά τών κορινθιακών

Το σύνηθες κόσμημα του έσωτερικοΟ τών κυλί- αγγείων τών τάφων 14 και 4, οίτινες εινε οί νεώ-
κων αμφοτέρων τών τάξεων δεικνύει ή είκ. 3. Άγ- τεροι τών έν Ρειτσώνα άνασκαφέντων τάφων, Ιχόν-
γεΐά τινα εχουσι και κέντρον του αύτοΰ χρώματος τ(ον δέ μόνον πράγματα κορινθιακής τεχνοτροπίας
προς το τών ταινιών, μόνον δ' ενός αγγείου εκ και αναμφισβητήτως αρχαιότεροι 3 τάφων οίωνοή-
'Ρειτσώνας, τάφ. 46 άρ. 3 (»ΤΗ8 XXIX σελ. 322 ποτε της'Ρειτσώνας εν οίς ευρέθησαν βοιωτικά! κύ-
καί ύποσ. 27)™είκ. 5, ή εσωτερική διακόσμησις λικες.

Αί λεπτομέρεια1, αύται κατεδείχθησαν έν ^Η8
XXX σ. 339-349. Άλλ' έτι μάλλον καταφανε-
στέρα εινε ή γενική όμοιότης τών χρωμάτων, ήτις
δηλοΟται καλώς έπί του πίν. 7 4. Αί εικόνες 1 και
2 τοΟ πίνακος τούτου ελήφθησαν εκ βοιωτικών κυ-
λίκων του τάφου 49 (Β8Α XIV σ. 250 άριθ. 1,3),
όστις εινε ίσως ό αρχαιότερος τών περιεχόντων
αγγεία της τεχνοτροπίας τών βοιωτικών κυλίκων"
αί δ' εικόνες 3-5 έλήφθησαν έξ αγγείων του τάφ. 14
(ΙΗ8 XXX σ. 350 κέ. άριθ. 17, 14, 13), όστις
περιεΐχεν έν άγάνωτον άγγεΐον καθημερινής χρή-
σεως έν τώ υ,αγειοίω και 28 κορινθιακούς άου-
βάλους και βομβυλιούς κα'ι εινε άναμΐίσβητήτοος
άρχ_αιότερος του τάφ. 49.

ΤΙ καταπληκτική αύτη όμοιότης τών χρωμά-

Είκών 5 (1 :3). Τάφ. 46 άρι&. 3, έρυ&ρόν επί λευκού- ^ ^. £$£νατον ν£ εζνε τυχα,'α. Παραβλητέον

εοωτερικόν Βοιωτικής κύλικος. / ( % γ ^ λ ... , „

επίσης τα έναΛΛας ερυθρά και μέλανα φύλλα του

., -, , , ν ' λ κοοινθιακου άγγείου της είκ. 4 ποος τά της βοιω-

παραλλασσει σημαντικως απο της συνήθους. 1 > 11 ' · '( ' ('

τικής κύλικος της είκ. 1 , ώς και τάς ερυθράς κα'ι

β'). Γένεοις της τεχνοτροπίας. μέλαινας οριζόντιας ταινίας της κορινθιακής είκ. 5

προς τά της βοιωτικής κύλικος της εικόνος 2.

Ό κ. Βιιιτον/8 και εγώ έδημοσιεύσαμεν ήδη έν "Οταν δύο συστήματα άγγείων τοσαύτας έχοντα

Β8Α XIV και ,ΠΙ8 XXX τα επιχειρήματα, άτι- ομοιότητας ευρίσκονται έν τώ αύτώ τόπω, τούτων

να πείθουσιν ήμας, ότι ή τεχνοτροπία τών βοιω- £ε το |ν αποδεικνύεται ώρισμένως άρχαιότερον του

τικών κυλίκων άνεπτύχθη υπό Κορινθιακ,ήν επί- έτερου, άλλ' ούχί τόσον, ώστε νά καταλείπηται

δρασιν. Εινε ταύτα έν συντομία τά έξης. 1) Πα- {λέγα χάσμα μεταξύ αύτών, φυσικόν εινε νά συμ-

σαι αί έν "Ρειτσώνα εύρεθεΐσαι βοιωτικά! κύλικες, περάνωμεν, ότι τό νεώτερον (ένταυθα πίν.7 είκ.1

ευρέθησαν έν τάφοις μετά μελανόμορφων άγ- χα^ 2) προήχθη εκ του άρχαιοτέρρυ (πίν.7 είκ.

γείων1. 2) Ουδέν άγγεΐον της τεχνοτροπίας ταύ- 3, 4, 5).
της ευρέθη έν τόΐς άρχαιοτέροις (πρωτοκορινΟια-

κοΐς ή κορινθιακοΐς) τάφοις, ους έδημοσίευσα έν 2 3Π8 XXX α. 340.

.ΙΗ8 XXX 3) Αί λοιπαί βοιωτικά! κύλικες ή δύ- ' ·™8ΧΧΧ -337

^ ι 4 Βλέπε ανώτερο) σ. 102 υποσ Ο.

νανται νά καταταχθώσιν όμοΰ μετά τών εκ Ρΐ- 5 Περίπου τό κόσμημα ϊης είκ. 4 εδρίσχεται ύπό τόν πυθμένα άρ-

τσώνας ή σνετίζονταΐ οπωσδήποτε στενώς πρός τά χαιοτέραςκύλικος της βοιωτικής τεχνοτροπίας ( μετα τώνόρνιθίων, άν-

Οεμίο^ν και φατνωμάτων της τάξ. I και μετα 4 λαβών και χαμηλού
1 Β8Α XIV α. 308 κέ., πρβ. ,ΙΗ8 XXIX σ. 310,316,321. ποδός) Ιν τη συλλογή ΑΓηάΙ έν Μονάχω.
loading ...