Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 112
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0122
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
112 Μνκα'Κησσός' νπο Ρ, ΐ/τβ.

γ). Βοιωτικαι κύλικες και άλλαι τεχνοτροπία*, Ό άρ. 359 (είκ. 8) 1 εκ του αϋτοΰ' τάφου οια^έοει

τοΰ έκτου αιώνος.

Πλην των πολυαοίΟαων τυπικών αγγείων των
τάςεων I καί II, ευρέθησαν έν Ρειτσώνα και όλίγαι
βοιωτικαι κύλικες και κάνθαροι, οιά των οποίων ή
τε/νοτροπία των βοιωτικών κυλίκων σχετίζεται
πιο; την των απλών αελάνιο; δί^^-^υ-ένων αγγείων
(κυοίω; κανθάρων), ίσω; οέ και των υ.ελανου.οο-
φων άγγείων. Τά αγγεία ταΰτα έμελετήΟησαν ήδη
έν ^8 XXIX σ. 345 κέ, καϊ αί μέν κύλικες άπει-
κονίσθησαν έν Β8Α XIV πίν. XV 1ί, §·, οί οέ κάν-
θαροι εικονίζονται ενταύθα (είκ. (), 8, 17, 18).

Ό κάνΟαοος τάψου 31 άο. 21 (παοάστασις είκ.
β) ν/ζι το αύτο σύστημα /ροηαάτων (μέλαν, λευ-
κών .ν (I ; 2/ Γα^,. .9;, άρι&. 359, με7αν

επί κίτρίνωποΰ. Βοιωτικός (;) κάνΟαρος.

άπο του αριθ. 21 μόνον, διότι λείπει α-
π αύτου το λευκόν χρώμα. II σχέσις αύ-
του προς τον τυπικόν κάνΟαρον της τε-
χνοτροπίας των βοιωτικών κυλίκων (π.-/,
τάφ. 50 αριθ. 0) καταφαίνεται άμέσως ες
άπλής παραβολής αύτοΰ προς την είκ. 4
του ,ΤΗ8 XXX σ. 342.Άλλ'άν άπο τού-
του έςαλειψωμεν την κυματοειδή ζώνην,
καθίσταται εντελώς όμοιος προς τον αριθ.
22 του αύτου τάφου (είκ. ()), όστις, αν

Εικων 6 (1 ;2). Τάφ. 31, αριϋ.22,21; 'Αρλϋ. 22 επάνω κιτρινωπόν, νποκάτω ' εΐγεν £ν ανω-£0ω υί0<:< <->, γ<~ζ\.-

νωπον χρώμα του έοάοους 2 (οέν φαίνε-

ώ;

μέλαν, 21 μέλαν και λενκόν επι κιτρινωπού. Βοιωτικοί (;) κάνϋαρο.

κόν, κιτρινωπόν), δπως κα'ι ή έκ του αύτου τάφου ται δυστυχώς ευκρινώς έν τη εΐκόνι), Οά ήτο
βοιωτική κύλις αριθ. 19 (παράστασις έςωτερική οί συνήθεις μελαμβαφεΐς κάνθαροι.
Β8Α XIV πίν. XV 1ί, έσωτερική ενταύθα είκ.7). Παρατηρητέον προς τούτοις, ότι ό κάνθαρος

τάφ. 5 αριθ. 11 (κατωτέρω είκ. 18), δστις έχει
στενήν σχέσιν προς τους μελαμοαφεΐς κανΟάρους,
έχει όμοια χρώματα προς τάς βοιωτί'/άς κύλικας
τάφ. 31, άριΟ. 18, 17 (είκ. 9), αί'τινες έχουσι
μέν το χαρακτηριστικον σχήμα άλλ ούχ'ι και τον
συνήθη χρωματισμόν.

Τά άπεικονιζόμενα ένταΟΟα αγγεία ύποστηρί-
ζουσι τήν ΰπόΟεσιν (>ΙΗ8 XXIX σ. 352), ό'τι οί
βοαοτο'ι κεραμείς του έκτου αιώνος κατεσκεύαζον
διάφορα κεραμεικά είδη, μεταςΰ τών όποίοον τά άπλα

1 "Τψ. 0Ό9. Τό άγγεΐον τοϋτο ώς και τό ομοιον αριθ. 360 ( 5ψ.
ΟΌ6) κατελογίσθησαν καί κατετά/Οησαν ΐΐρίν η καίαρισθώσιν έντελΛ;.
Εΐκών Τ (1:4). Τάφ. 31, αρ.19, μέλαν κα'ι λενκόν έπ'ι ι "()-,„- £;νε σύνηΟε; £-! της κάτω επιφανείας τοΰ πυθμενος τών

κιτρινωπού- εοωτερικόν Βοιοιτικης κνλ.ικος. συνήθων αελαμβαφών κανθάρων.

£Ίΐ).-τ. 16.7.12.
loading ...