Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 113
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0123
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνκαλησσός· νπυ Ρ. ΤΙνβ- 113

Ρειτσώνα τους τάοους της ομάδος Λ ι, εν
οΐς άπαντα συνήθως μετά βοιωτικών κυ-
λίκων της τάςεως I:, και άρχαιοτέρων
μελανόμορφων αγγείων. Οί μεταγενέστε-
ροι έκ τούτων εινε πολλάκις εκτάκτως
μικροί (π. χ. είκ. 10, 11 άριΟ. 1) ή δέν
έ'νουσι το έκατέοοοΟεν του κοσαταατος
μεταςϋ των φύλλων υπάρχον πλέγμα εκ
διασταυρουμένων γραμμών (π.ν. είκ. 10.

11 άρ. 4). '

Ό αετά πενταφύλλου άούβαλλος της

Εικο^ν 9 (1 :-Ί). Τάφ. 31, άρι&. 18, 17- ερυ&ρόν επί κίτρινου- Βοιωτικά! κύλικες. 0μάθθς Α ( ΟΐΌΙφ Α ΟΠΚμίβίοΠ , π χ.

είκ. 12,13, άρ. 1) ευρίσκεται μόνον εν
μελαμβαφή αγγεία, ίσως οέ και τά μελανόμοροα. τάφοις της ομάδος Α. Ό άρύβαλλος μετά πεντα-

φύλλου της ομάδος Ι> (Οΐ'οαρ Β οίπηυθίοΐΐ, είκ.
Άρνβαλλοι, 12, 13, άριΟ. 3) χαρακτηρίζει τους τάκους της

ομάδος Β, εν οίς εΰρίσ/.ονται βοιωτικαι κύλικες της
Οί κατωτέρω δημοσιευόμενοι άρΰοαλλοι των τά- τάςεως II, μεταγενέστερα μελανόμορφα αγγεία,
ίων 3 και υπάγονται είς την έν <ΤΗ8 XXIX σ. και ολίγα έρυθρόμορφα έκ των άρχαιοτέρων" ούτος
309-310 έκτεΟεΐσαν ταςινόμησιν. Ό μετά τετρα- είναι μικρότερος των δύο άλλων τύ~(.υν, και έχει
φύλλου άρύζαλλος της ομάδος Α (Οτοιιρ Α ομι&- το σώμα ολίγον μάλλον πεπλατυσμένον.Ένιοι των
ίΓβίοϊΙ £ί». 10,11, άριΟ. 2, 3) χαρακτηρίζει έν τοιούτων άρυβάλλων όλίγω μεγαλείτεροι του συνή-
θους (π.χ. είκ.12,13 άρ.2) είναι ολίγω

4 3 2 1

αρχαιότεροι και σημειουσι την μεταοασιν
άπο του πενταφύλλού της ομάδος Α.

Κατάλογος κτερισμάτων
κατά τάφους.

Οί ενταύθα δημοσιευόμενοι τρεις τά-
φοι ευρέθησαν έν τη γωνία ένθα ένοΟνται
αί ές Αυλίδος και Χαλκίδος οδοί3. Οστά
δέν παρετηρήθησαν, βλέπε όμως »ΓΗ8
XXX σ. 346 ΰποσ. 56. Ό τάφος 2 ήτο
ύπεοάνω τοΌ τάφου 5. ήτο ό'α,ως πλατύ-
τερος τούτου, ή οέ Οέσις κα'ι το βάθος έν ώ
ευρέθησαν τά κτερίσματα αύτοΰ αντι-
στοιχεί προς την εκατέρωθεν του στενω-
τέρου πυΟμένος ΰψηλοτέραν έπιφάνειαν 4
τών βραδύτερον άνασκαφέντων κα'ι κάλ-

1 Β8Α XIV σ. 305 «..

2 I. δ. σ. 308.

* "Ορα τό σ/ζϋ'.ο') της νεκοοπόλεως Β8Α XIV σ.
1 ' 2 3 4 230.

Ε/χώ>85 20 καί /; (1 ; 3). Άρνβαλλοι μετά τετράφυλλου. 2) κα'ι 3) Τάφ. 50, 4 Β8Α XIV α. 244 (/εϊλος 0'20 ίως 0 30 πλάτους

τυπικοί κατά το 550 περίπου π. Αρ.. 1) Τάφ. 51, -Ι) Τάφ. 31. εις ϋψος περίπου 1Ό0 από του -υθμ.ένος).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Σ 1912 1"
loading ...