Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 115
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0125
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μυκαλησσός- ύπο Ρ. ΤΙνβ. 11!

Άρι&. 8 (είκ. 16). ΠυξΙς* βψ. μετά
πώαατος ()"1(). Κοσμήματα μέλανα και
πορφυρά έπί ώνροΟ σιδηρόγρου εδάφους.

'β^ρ*Λ £> (εικ. 16). Λήκυθος3 βψ.
0' 1 1 ■ Χρώματα 8μοια προς τα του άοιθ. 8.

Άρνβαλλοι πάντες σοα'.ρι/.οι'. Ο πηλός
των μέν 10-16,31, 32, 40 ύπόφαιος, των
δέ 17-30, 33-39, 41-43 πρασινωπός.

Άρι&. 10-30, βψ. 0;055-0Ό7, με-
τά, τετράφυλλου της όμάοος Λ (ανωτέρω σ.
113 και είκ. 10, 11, άριθ. 2, 3).

'4ρι#. 31 - 39, βψ .'()·( 155-1 >·06, όμοια

ΕΙκων Ιό (1 : 3). Βοιωτικά κύπελλα. Τάφ. 3, άρι&. 2. Τάφ. 46, άοιιλ 42· , . Α ΟΛ . ^ , „ Λ

, „ ■ > . - ποο: ΙΙΙ-οΙ) αλΛ ανευ του οικτυωτοΟ πλε-

ερνϋρον επι κιτρινωπού. ι

γματος εκατέρωθεν του' κοσμήματος μεταςϋ
-/ου φαΓον) /ρώμα επί κιτρινωπού εδάφους1 σχήμα των φύλλων (ανωτέρω σ. 113 και είκ. 10-11 άρ-
καί κόσμημα δμοιάζον περίπου προς τάφ. 2 άριθ.1 4, ένθα όμως εικονίζεται άγγεΐον μεγαλείτερον τών
(κατωτέοω είκ. 21). ενταύθα καταλεγομένων).

Άρι&. 40-43\ βψ. περίπου 0 06, μετά
\4}/}>εΐα δεικνύοντα προαέγγιοιν ή έττίδρα- πενταφύλλου της ομάδος Ρ>, άλλα μεγαλείτεροι
οιν της μελανόμορφου τεχνοτροπίας, εν και μή έχοντες έπίπεδον τον ώμον (ανωτέρω σ.
οΐς δμως διατηρούνται άρχαιότεραι παρα- 113 και είκ. 12, 13, άριθ. 2' προ. τον συνήθη
δόοείς. και εν γένει μεταγενέστερον τύπον εν είκ. 12, 13,

άριθ. 3).

Άριν·. 5. Σκύφος1, βψ. 0Ό9, διάμ. στομίου
0Ί1 μελαμβαφής όλος πλην ζώνης κιτρινωπής Κώ&ωνες.

περί το κατώτερον μέρος όριζομένη: άνω δια πορ- 44, βψ. 0 05, βάθος του έσωτεοικου

φυρας οριζόντιας γραμμής και πεπληρωμένης δια 0.048> ^ ^ έ7ω.£?[κ&α ^λου, 0.02) §ιά[Α.

λεπτών σνεοον κατακόρυφων νοαμαών, όυ.οίαί ηιυ > η απ'ττ ->

( 11 , Ο Ιο, οιαμ. του στομίου Ο'ϋυ. ΙΙηλος κιτρινωπός,

το σνήυ,α ποόί τήν κατωτέοαν ζώνην του Β8Α , „ „' „ , Κ , Λ Τίυ

/- " ϊ ' ' ,' κόσμημα ομοιον τω του ταφ. ·ι αρισ. 1/, ΊοΗ

XIV πίν. IX I. ννντ , ι'

ο > *> . XXXI σ. /Ο εικ. 4.

Άριν·. 6. οραύσματα σκύρου' αί λαοαι κλί-

νουσιν ολίγον προς τά άνω. Το χείλος έχει λεπτήν Μελανόμορφα άγγεΐα.

ράβοωσιν επί τής γραμμής τών λαβών ζώνη εύ-

1 „. , „ , „ , „' ,λ, Αριν: 4ο, Οοαύσυ,ατα του κατωτέοου υ,έοους

ρεια εν τω ωχρω /ρωματι του εοαφους. τ , , , »>-)ο\ »η/

» λ ο. η α " / ' ~ι » μεγάλου σκύλου όαοίου τώ άοιθαώ 17ο ή Γ/4 του

Αριν·. Ι. Ηοαυσματα σκυοου" '/ν.Κοζ ανευ 11 11 ,

, ' , \ , λ - «, , τάφ. 31 (Β8Α XIV πίν. XI, ά, ί.

ραοοωσεως' αι Λαοαι Λειπουσι, πιθανώς ο ήσαν ' Α£* π ι ο

, , „ λ , λ /. ΆριΌ'. 46, λήκυθο;, βψ. 0Ί3' ό ώαο; πλα-

οριζοντιαι' χρώματα όμοια προς α ρ ι υ. Ο. *» ' ^ 1 1

τΰς και έπίπεοος. ^/'/ήμα ομοιον προς Β8Α XIV
_ , „ , „ ^ ^ , πίν. IX £· κόσμημα ούνί έν τετραγώνω, Ιξ οδ διε-

(ϋς προς το σ/η μα πλην της λαοης και της —ρο=ςο/ης αετα του εν- ι ·ι ι* ι ι ι

ταΰθα άριθ. 2. ΟΟτω και ένταΰθα Ι/οαεν άπαξ Ιτι (ψβ. άνω σ. 2) τηρήΟη μόνον μία πτέρυς έστραμμένη προς τά

στενήν σ/έσιν αεταξύ της τεχνοτροπίας τών βοιωτικών κυλίκων κα! χχτω καί ε/Ουσα τά άκρα εύθέα.
άγγείιον οία τά τοΰ ένταΰθα τάοου άριθ. 9. 8 (ε!/.. 16) και του τάφ.
5 άριθ. 11, 10 (είκ. 18).

1 Πρ6. τάφ. 50 άριθ. 24, τάφ. 51 άριθ. 43, 44 (Β8Α XIV ι. » Πρβ. τάφ. 51, άριθ. 48, Β8Α XIV σ. 267 /.αί (ό.; προς το

258,267). τάφ. 46 άριθ. 39 0Η8 XXIX σ. 323, συγκολληθεν νυν, σ/ήαα) ΙΗ8 XXIX σ. 312 είκ. 2.

ΰψ. 0"115' Οπό τας λαβάς δύο όριζόντιαι πορφυραϊ γρααμαί). Έν- 8 Τό σ/ηαα όπομιανησκει αεταγενεστέρανίακρνόόχον.

ταΰθα πρέπει ώσαύτως να τα/θη κΰλιξ συγκολληθεϊσα έκ τών θραυ- 4 Ποο/.αλοΰσι τήν γνιόαην, ότι ό τάφος 3 άνη'ζει ε'ς το τίλος της

σαάτων τοΰ τάφ. 31 άριθ. 224-227, Β8Λ XIV σ. 278. περιόδου της όαάδος Λ.
loading ...