Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 116
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
116 Μυκαλησσός- νπο Ρ. ΙΤΐ'β.

βοά σχεδόν σφαιρικής τομής1 και άνευ
της όμοιας προς πλήκτρον προεκβολής
των αριθ. 50-54. Τό είδος τούτο της λα-
βής φαίνεται, ότι συνδέεται πολλάκις προς
κανθάρους μετά λευκής γραμμικής δια-
κοσμήσεως.

50. Κάνθαρος υψ. 0 05, στό-
μιον ευρύ, πους χαμηλός μετ' επιπέδου
βάσεως, λαβαι της συνήθους ομαλής το-
μής και άνευ των πλήκτοων (βλ. άριθ.
55).

Άριϋ*. 57. Το κατώτερον μέρος και
μία λαβή (άνευ πλήκτρου' όρα 55) καν-
Οάρου υψ. περίπου 0Ί4. Ό ποΰς έ'/ει

Εικων 16(1:2). Βοιωτικά αγγεία. Τάφ. 3, άριθ,9, 8 μέλαν και πορφυρού ν είΤΙΤΐε Ον βα.^.^ »^π^^ χαρακτηριστικού

έπί ώχροϋ σιδηρόχρον. τών τάφων τής όμάοος Β 2 (άνω Ο". 1 13).

Μελαμβαφη άγγεΐα. Άρι&. 58 (είκ. 17), ύψ. 0 08, μόνον μία

λαβή. Το νοώυ.α παοαλλάσσει υ,εταξύ αέλανος και
47- 40, υψ. 0-05 ( άμφορεύς), 0 04 60£οχ?ου. ' '

(υδρία), 0 02 (άβαθης σκύφος), μικυλλα άγγεΐα ' 'Αριϋ>. 59, 6ψ. 0,07, κολοβόν, πιθανώς δμοίου

όμοια τω ταφω 31 άριθ. 229=Β8Α XIV σ.278, σχήματος πρί>ς 58.

πίν. XI ί καΐ εκ τοΟ αύτοα ώχροΟ, ύπολεύκου πη- '^ρι#. 00, 61, υψ. 0Ό9 (; οΰχϊ άρτιοι),

λοΟ κατεσκευασμένα. 47 και 48 ΐδέ έν είκ. 17. σκύφοι. Αί λαβαί του 60 εινε τοΟ συνήθους (πρω-

'4ρί#. 50 (είκ.17), 51, 52, 53 (κολοβόν), τοχθρινθ(αχοΟ τύπου, όριζόντιαι, τομής κυκλικής,

ώς και 54, ύψ. 013, 012, 011, 0Ί2(;), 012(;) το0 - 60 6?,ζόντ,α, άλλά έπιπέδου' τομής ομοιαι

κάνθαροι, πάντες του αυτού σχήματος (και ώς ττρός Β8Α XIV πίν. XI §.
προς τον πόδα και τάς λαβάς), όπερ βλέπει τις

έν εϊκ. 17 (άριθ. 50). Ό άριθ. 51 έχει έγχάρα- Τάφος 5.
κτον το γράμμα Ε εν τω μέσω του άνωτέρου μέ-
ρους. Ο άριθ. 54 είναι όλος -/ρώματος ρόδινου.

Άριΰ'. 55 ("είκ.17), κάνθαρος ύψ. 010. Λα- Τεχνοτροπία Βοιωτικών κυλίκων

Βάθος 1-20 ρ.. Κάτο)0εν τοΰ τάφ. 2 και στενώτερος τοΰτου.

ΆριΦ. 1-5, τετράωτοι ΰψίποδες κύ-
λικες τής τάςεως II του Β8Α XIV σελ.
308 (πρβ. ανωτέρω σ. 110). Έπί τοΰ
ποδός και τής γραμμής κατά τουψος τών
λαβών κόσμημα ομοιον προς είκ. 14, (το
τοΟ άριθ. 3 ώς άμυδρώς μόνον διακρινό-
μενον εινε άβέβαιον).'Έσωθεν (πρβ. εϊκ. 3)
ερυθραΐ ταινίαι, τρεις μεν έπ'ι τών 1, 2,4,

1 Προ. τάφ. 49 άριθ. 272-275, τάφ. 50 άριθ. 280
(Οοαύσαατα τωόντι διαφόρων αγγείων) ΒδΑ XIV σελ.
254, 262.

55 47 58 48 50 3 '-' Παρασκευάζω ιιελετην περι τών εκ 'Ρειτσώνας αε-

Είκών 17 (περίπου 1 : 1). Τάφ. 3, άριθ. 55, 47, 58, 48, 50 (μελαμβαφη λαμδαφών αγγείων, άτινα παρέχουσιν άρχετας ενδείξεις
άγγεΐα) και Η (θραύσμα Βοιωτικού (;) κανθάρου). προς άκριβη χρονολογικήν ταξινόαησιν.
loading ...