Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 117
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνκαλησσός- ύπδ Ρ. ϋνβ- 117

δύο έπί τοΟ 5, και 2 όμοΟ μετά στιγμής £ν τώ κέν- Ικιτρινο>ποΟ] χρώματος τοΟ εδάφους μετά σειράς

τρω έπί του 3. Τά χρώματα είνε /αρακτηριστικώ; ερυθρών στιγμών, κατά δε τά λοιπά έρυθρον γά-

εϋ'Οουπτα (στεοεώτατα έπί του 1). Κυρία διακό- νο^μα. Το έρυθρον /ρώμα επί του κιτρινωπού

συ-ητις τών 1, "2 και 3 ίύψ. 0' Ιο, 0135, 0Ί4ο) εδάφους ίσως είνε άνεπιτυχής απόπειρα άπομιμή-

εϊνε πεντάφυλλα άνΟέμια και τρίγωνα πλήρη οι- σεως του μέλανος χρώματος έπί ερυθρού εδάφους,

κτυωτου πλέγματος (ώς εν Β8Α XIV πίν VIII α)· Πρβ. τάφ. 12 αριθ. 17, ,ΙΗ8 XXIX σ. 319 εΐκ. 7

του 1 τά κίτρινα φύλλα δεν εϊνε βέβαια, τά δέ άν- και 317υποσ.1 / "πρβ. επίσης κατωτέρω αριθ. 24.
Οέμια είνε μικρότεοα και τά τόςα έφ'ών ταΰτα άνα- ΆριΦ. 11 (ύψ. 0Ό65) και 12 κάνθαροι, ών

πτύσσονται μεγαλείτερα τών συνήθων (πρβ. Β8Α ό 12 σώζεται εις τεμάχια. Άριθ. 11 εν είκ. 18.

XIV, σ. 271, αριθ. 4, ο και σ. 311 ). Τά 4 και ο --------

|υφ. 010, 0·10) ενουσι κυοίαν διακόσμησιν με-

λαίνας και ερυθράς οριζοντίους γραμμάς, ή ευθείας ί 1^*%

και κυματοειδείς ταινία;. Προ. Β8Α XIV ΐ^ΒΜΒΙΗΗν α «ΒΒΒΒ[^Ρ

XV ί'. ο και άνω- ^^θΒ| Ε9Η1^^^

τέρω εΐκ. 4.

Μικροί οκνφοι ~
(πρωτο)κορινΰΊακον (;) τύπον. Λ ^ 9

^4ρ«λ 6, 7, υψ. 0·04ο, 0 045, σχήματος ■

ομοίου πρός τά.3. 2 άρ'.Ο. 1, εΐκ. 21. Χρώμα του Ε'ικών 18 (1:3). Ίάφ. 5 άριΰ. 24 και 1Γ ερν&ρόν επί κιτρινωπού. Κάνΰαροι

εδάφους του" 6 ύποροδόχρουν, τοΟ δ 7 πρασινωπόν. ,

,η , , „ * , „ - ~~ « Αρώματα οια του άοιθ. 10.

Λπι τής αυτής γραμμής μετα των Λαόων εχουσιν '

αμφότεροι τεΟλασμένας γραμμάς. Κόσμημα όλον Αρύβαλλοΐ.

αέλαν άνευ ποοφυροΟ νρώματος. * Λ « -<ο -/ι η ηνκ <

' ' ' ΛΓ 1 .Αρί*. υψ. Ο'Οοο, μετα τετράφυλλου της

'^^εϊα παρ' οίς καταφαίνεται μεν προαέγ- ^άδο? Α άλλ' άσυνηΟως μικρός. Πρβ. ανωτέρω

γισις ή έπίδρασις τής μελανόμορφου τε- 7 '^ κα! εικ' ' ^ *?!^· ^·
χνοτροπίας, διατηρούνται <5' άρχαιότεραι 'ΑριΦ. 14, υψ. 0 0ο, μετά πενταφύλλου τής

παραδόσεις. ομάδος Β. Πρβ. ανωτέρω σ. 110 και εΐκ. 12,

13, άριΟ. 3.

Άριύ1. 8 υψ. 0*095, σκύφος σχήματος προ.)- Κώ&ωνες
τοκορινΟιακοΟ μετά μέλανος, ύποφαίου κοσμή-
ματος έπί σιδηρόχρου άγανώτου εδάφους" ή άνω Αριϋ'. Ιό, 16, 17 <ΙΗ8 XXXI σ. 75 είκ. 4.

ζώνη περιέχει τρία συμπλέγματα βραχειών καΟέ- Κάβος του έσωτ. 0'04ο, 0*05, 0*04, βάθ. του

των γραμμών, αί'τινες παρά μεν τώ μεσαίω συμ- έσωτ. του χείλους 0*015, 0Ό15, 0Ό2, διάμ.

πλέγματι είνε κυματοειδείς, παρά δε τοις άλλοις 0"14, 0Ί35, 0*125, διάμ. του στομίου 0Ό8,

εύθεΐαι. Κατωτέρω τούτων ύπάρχουσιν οριζόντιοι 0Ό8, 0"0/. Πηλός τών μεν 15, 17 πρασινωπός,

ζώναι διαφόρου πάγους. Πρβ. τάφ. 12 αριθ. 15 του °^ ^ ύπόφαιος' το κόσμημα τοΟ 15 άμυδρώς

και τάφ. 40 άριθ. 18 (καλλίτεοον εΐργασμένον), μόνον διακρινόμενον ίσως είνε δμοιονπρός τό του 17.

•ΤΗ8 XXIX σ. 317, 313 εΐκ. 3.' ' ' ' Μελανόμορφα αγγεία.

Αρι®. 9, ύψ. 0-098- σχήμα και χρώματα ώς
και ό άριθ. 8. Πλην μιας λεπτής ζώνης άνω και 'ΑρίΦ. 18, υψ. 012, σκύφος1 είκ. λε-

έτέρας πλάτους 0 05 κατωτέρω, κατά τά λοιπά πτομέρειαί τίνες ώς π. χ. ή γραμμή περί τό στό-

φαίνεται τό χρώμα του εδάφους. ^ιον κα' αί °~τιγμαί έπί τών υφασμάτων είνε πορ-

^4ρΐϊ?·. .ΖΟ, υψ. 0-07, σκύφος ε/ων κατά τό " Πρ5· τά?· 18 άΡ'°· 50 (Β8Α XIV πίν. XIII β) 51,73, 74

,';,Ι,-, ,_- /„;'_____ -. ' \ , ν , (50,51 ώ; προς το σ/ημα και τό κόσμημα περί τό στομιον και τας

υψο„ εων Λαοων (αιτινες Λειπουσι) μιαν ζωνην του λαβάζ· 73, 74 ώς π?ό; τό σ^μα).
loading ...