Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 118
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Είκών 19 (1:2). Τάφ. 5, άριϋ. 18' μελανόμορφος οκνφος.

Άριϋ*. 24, βψ. 0Ό58, σκύφος είκ. 18 2.
Αγγεία μελαμβαφή.

α) μετά γραμμών πορφυρών3.

ΆριΌ1. 25, σκύφος, υψ. 0Ό6, διάμ. στομίου
0*15. Ο πυθμήν στενοΟται προς τά κάτω4. Λε-
πται πορφυραι γραμμαί ύπάρ/ουσι μία πεοί το
έσωτερικόν του χείλους, άνά μίαν εντός και έκτος
περί το σώαα, και ούο περί τον πυθμένα" ύφ' έκα-
τέραν λαβήν υπάρχει τετράγωνον του χρώματος
του έδάφους :>.

β^. άπλα.

ουραΐ" άλλαι πάλιν λεπτομέρεια», σημειοΰνται δια

χαραγμάτων λευκον χρώμα ούδόλως υπάρχει. Ή 'ΑριΦ. 26, υψ. (άνευ των λαβών) 0" 12, και

αυτή ε'ΐκών παρίσταται και επί τη: ετέρας πλευράς. 27' "ΐΟανώς όμοιοι άλλ" εις τεμάχια σωζό-

Άρΐΰ<. 19-22, υψ. (ΜΟ,σκύφοι έχοντες έκα- μενοι, ύψίποδες κάνθαροι έχοντες άπλας λαβάς ως

τέρωΟεν άνΟέμια και άντινώτου; σφίγγας1 μεταξύ "' /■' α'' ε'κ"

τών οποίων παρά μεν τω 19 υπάρχει μορφή ένοε- ΰΨ· *νευ λαβών Ο*10,· *άνθαρος

δυμένη, καθήμενη επί δώρου δκλαδίου, παρά δε τώ ύΨίπους ^°'ο; τί> σ/Λαα τ°ν ά?'°· 26' άλλ'

20 γυνή ένδεουμένη χορ'ε'ύουσα. Λεπτομέρειαί τι- πλ"τυτερον πυθμένα. Έπ'ι της γραμμής τών

νες είνε εγχάρακτοι, άλλαι δέ πορφυρά* καί τίνες ^τω άκρων τών λαβών ΰπάρχουσιν έσωτερικώς

ίσως και λευκαί ( λευκον χρώμα 'είνε βέβαιον μό- ΧΛ\ ^««ρικώς οριζόντιοι αύλακες 6.

' < ~ /ΐ ο\ τ< > ' Αριύ1. 30, ύ'ώ. άνευ λαβών 0*11, κάνθαοος

νον επ; του 1»). Ιο χείλος και το κατωτερον με- * ' τ -"-^ ^ , ΛΛ""*['«ι>

ΛΛ, ^.«ν, τ30α Ύτλτ· -/,, I I ^ ,ίΛν > όμοιο: τό σνήμα κα'ι τά; λαβάς ~οόςτάο. 3 άοιθ.

ρος όμοια προς οοΑ λίν πιν. ι 1 εικ. ο, αλλ ο γ ^ » γ * ι ι

' > λ α π " ί' ~ , . > ;)() (άνωτέοω είκ. 1 / ί.

σκυφος αριθ. 1» ε/ει ουο πορφύρας ταινίας υπο * > 1

Άρίΰ1. 31, 32, υψ. άνευ λαβών 0*05, κάνθα-

τήν κυρίαν ζώνη ν.

ροι έχοντες σ/ήμα ομοιον τώ 30 άλλά μάλλον γω-

Μελανόμορφα αγγεία μετά γραμμικής της δλης ~§ < « ~ «. - > \ ~ \ *~ ι*

νιωοες και ανευ των πλήκτρων επι των Λαοων (ορα

διακοαμήσεως.

ταφ. ·> αριθ.00)' ο ·>^ ε·/ει ερυΟρον χρωματισμον .

\4ρι#. 23, υψ. 0Ό9, σκύφος είκ. 20. ΆριΌ1. 33, 34, πυθμένες δύο ποτηριών, διαμ.

0*5, 0Ό48, ών ό 33 έ/ει διακεκριμένην

3άσιν. Ο 34 ε/ει έν αέοει έρυθρον γοω-

ματισμόν.

Άρι&. 35, «πάπας», υψ. Ι)·22, με-

1 ΙΙρβ. ανωτέρω αριθ. 10, Β8Α XIV σ. 278 άριθ.
204, .ΙΗ8 XXIX σ. 317 άριθ. 17.

:' Τό είϊος τοΰτο ευρίσκεται έν τοϊ; τάφοι; Αμφοτέρων
τών ομάδων ΒΗΛ XIV σ, 305.

1 Πρβ. Β8Α XIV, σ. 278, άριθ. 205, 206,
XXIX σ. 319 άριθ. 44 (άνιπαρκώς /.αταλογισθε'ντα).
6 Ποό. Β8Α XIV σ. 285 άριθ. 197-234.
6 Αϊ υ.εν έ;ΐι>τερικα'ι 6πομιμντ|σχουσι μεταγενέστερα
Μ*ών 2» ^ ; 2Λ Γάφ. .5, άρΛ 2.3, μέλαν Ιπί Ιρ»»#ρον. /?οιωτΐκό? ο^ΰο,οί. μελαμβαφή άγγεΓα, α! οε έσωτερ.καί, ονσαι πολύ λεπτό-

τεοαι, τό ίσωτϊριχόν τεΟοαυσμίνων άρύβάλλων και μ
1 Πρε. ΒΚΑ XIV σ. 276 ΰποσ. 3, 284, 291. Τό εΤδο; τοΰτο λανομόρφων ληκύθων,

-/αρακτηριστ'.κδν της όμάδο; Β, ε. 'ά. σ. 306. 7 Πρβ. άνωτ. άριθ. 10
loading ...