Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 132
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0142
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έκ τής Μυκηνών γεωμετρικής

νεκροττόλεως' νηο Δ. Εναγγελίδον.

αί δέ -αρά το μέσον κατά δύο ζώνας ύπο πτηνών
και ρόμβων έστιγμένων' ή έν τω μέσω παράστασις
αποτελείται ες άνδρος κρατούντος εκατέρωθεν δύο
ίππους και παραπληρωματικών κοσμημάτων έπί
τοΟ' πεδίου: τεθλασμένων, ιχθύων, κλάδων, ρόμ-
βων, τετραγώνων πλήρων γραμμών, σταυρών εν-
τός κύκλου. Ή αυτή διακόσμησις επαναλαμβά-
νεται και επί τής ετέρας όψεως του αγγείου, άλ-
λ έν αύτη μεταξύ του ανδρός και του προς τά δε-
ςιά αύτου ίππου ύπάρ-/ει όυσόιάγνωστον ζώον (βά-
τραχος;).

Προς τον σκύφον τούτον ομοιότατοι τήν διακό-
σμησαν είναι οί έν τώ Έθνικώ μουσείω εκ Μήλου
Είχών 2. Γεωμετρικός κραζήρ. προερχόμενοι κρατήρες ύπ' άρ. 231 (= Ιαΐη-Ι).

ΑγοΙι. «Τηβί. 1900 σ. 53 ει/. Η3) και ύπ' άρ. 877
δροι. Τά δέ κάτω τών λαβών μέχρι τής βάσεως (= ^Ρΐ>. ΑγοΙι. Ιηδί. 1899 σ. 34 είκ.12).Άλλά
κατέχουσι σειρά ρόμβων έστιγμένων, γραμμαί και ^ ^ 8?7 σύστγ][ΑΚ Τυγκεντ?ικών κύκλων
μεγάλη ταινία παρά τήν βάσιν. Το έσωτερικόν -ν ύπά?χΣ, £νταθθα > · §ε κα0όλου τρόπος τής
φέρει καστανόν γάνωμα. _ διακοσμήσεως εμφαίνει μείζονα αύστηρότητα και

"Ομοιότατος κρατηρ, έν Μυκήναις ώσαύτως εύ- λεπτότητα έν Τοϊς μΎ]\(οις άγγείοις, άτινα ήδύνατο
ρεΟείς, είναι και ό έν τώ Έθνικώ μουσείω ύπ' άρ. ν« έχλάβ τ 4ργοχιχά. Και έν ϊίουνΟι εύοέΟησαν

230 (ΜΠ, ΑγοΙ, ΙηΒί. 1899 σελ. 85 εΐκ. 43), δμ0[α το[^τα ά^γεΐα

έχων τό αύτό σχήμα και τον αυτόν τρόπον διάκο- ' Μκ 4# Πρόχους μετά διφυούς λαβής και τρι-

σμήσεως: σειράν πτηνών και ρόμβων, τεΟλασμέ-

νας γραμμάς και οριζοντίους, άλλ έν τή μεσαία ^-π ^

μετόπη κλιμακωτήν τεΟλασμένην γραμμήν, χα- ^
ρακτηριστικόν κόσμημα, όπερ εύρίσκομεν καϊ επί

έτερου άγγείου τών ένταϋΟα έκδιδομένων εΐκ. 8. φ ίϊ*Μ

Είκ. 3. Σκύφος αετά δυο καθέτων διουών λα-

Ειχων 3. Σχνφος. \ \ ■ ■ .«ιί».....""""^Ζγ»*>· - ■

βών. Ύψ. 0145, άνοιγμα στοά. 0"18. ΠηλΌς

υπέρυθρος επιφάνεια ύπιυ/ρος, κοσμήματα μέλανα " ''.·-.!5ΡΡί.*;____

στιλπνά έςίτηλα. Ύπο τά χείλη, τά ολίγον εξέ- β'κών 4. Πρόγονς.
χοντα, σειρά ρόμβων έστιγμένων, μεταξύ τών λα-
βών παράστασις έν μέσω μετοπών, ών αί μεν άκραι λόβου στομίου- ύψ. 0'25.Ελλιπής τό στόμιον και
πληροΟνται ύπο άντικορύφων μελάνων τριγώνων, μέρος τής κοιλίας οπίσω. Πηλός έρυΟρός, έπιφά-
loading ...