Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 134
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
νεκροπόλεως' ύπό Δ. Εναγγελίδον.

Εκ της Μυκηνών γεωμετρικής

Κυκλάσιν ΑΕ 1899 σ. 126 (Τσούντας). Έν Τί-
ρυνθι εύρέθη ωσαύτως μικρόν σκυφοειδές άγγεΐον
έν τη γεωμετρική νεκροπόλει, άποκείμενον νυν έν
τω μουσείω Ναυπλίου, ούτινος τά 3/4 των χέιλέων
άρχαιόθεν εϊχον έκπέσει καΐ συνδεθή' σώζοντα; οέ
πολλά τρήματα εκατέρωθεν της ρωγμής προς σύν-
δεσιν' μέσον συνδετικον ενταύθα έχρησίμευσε πι-
θανώς ου/1 χαλκοΟν σύρμα ή μόλυβδος, άλλα
νήμα ή λεπτόν σχοινίον ένεκα της σμικρότητος καΐ
λεπτότητος τών τοιχωμάτων τοΟ άγγείου.

Εϊκ. 7. Ομοιον άγγεΐον μετά πλατέος όριζον-

Είχων ι . ίΐνξίς η χύτρα μετά καλύμματος

τίου περιχειλώματος ηύλακωμένου και καλύμμα-
τος. "Εκατέρωθεν δύο διφυείς οριζόντιοι λαβαί'
ύψ. ()"14ο. Κατά το ήμισυ υ,όνον σω'^όαενον ενέι
τήν κυρίαν παράστασιν μεταξύ τών λαβών. Άνήρ
κρατών δύο ίππους έκατέοωθεν αΰτου, έν οέ τώ
πεδίω και Οπό τούς ίππους ΐχθύες, πτηνά, κλάδοι,
άστέοε;. Έκατέοωθεν της κυρίας παραστάσεως

» ι 1-1-1

μετόπαι, έν αΐς κρεμάμενα; τεθλασμένα; και έσκι-
ασμέναι. Ύπό τάς λαβάς δρθαί γωνία; έναντι άλ-
λήλων άντιστρόφως. Είτα κατωτέρω σε;ρά πτη-
νών και στιγμών μεταξύ γραμμών.

Το κάλυμμα, ού μέρος μόνον σώζεται άντιστοι-
χοΟν ακριβώς εις το σωζόμενον τμήμα τοΟ αγγείου
κα; έφαρμόζον έπ'αύτου, εϊναι κεκοσμημένον κατά
ζώνας περιθεούσας αυτό κα; περιέχουσας, εκ τών
άνω προς τά κάτω, σειράν ρόμβων έστιγμένων,
τεθλασμένην γραμμήν συνεχή, σειράν πτηνών κα;
έτέραν ρόμβων.

£ικ. 8. Ομοιον άλλα πολλφ μείζον άγγεΐον

Εικ<ον 8. Μεγάλη πνξις η χύτρα

μετά δύο οριζοντίων τριφυών λαβών. Ύψ. 0*25,
άνοιγ. στομίου 0'35' χείλη προεξέχοντα, πηλ'ος
έρυθρόφαιος. Διαιρείται εϊς δύο κατά μετόπας κε-
κοσμημένας ζώνας, ων ή μεν μεταξΰ τών λαβών,
ή δε ύπ' αύτάς. Εν τη πρώτη μετόπη της άνω
ζώνης ίππος και προ αύτοΟ άνήρ κρατών ύπέρ τήν
κεφαλήν ήμικυκλικώς μέ/ρι του στόματος του ίπ-
που μάστιγα ή μάλλον φιμον κα; έπϊ του πε-
δίου τεθλασμέναι γωνία;, κύκλος, βέλος, έφ' ου
τετράγωνον πλήρες γραμμών (πρβ. Αγ£\ Ηθγ. II
πίν. ΙΛΤΙ άρ. 22. Έν τη δευτέρα, τη και μείζονι,
μετόπη κλιμακωτή τεθλασμένη (ώς έν 3&}χν\).
1899 σ. 8ό είκ. 43). Είτα άκολουΟεί όμοία τή
πρώτη μετόπη. Ή κάτω ζώνη κοσμείται ύπό κεν-
τρικής παραστάσεως, ής εκατέρωθεν εϊνα; μετόπαι
εχουσαι τήν αυτήν διακόσμησιν άπό της κυρίας πα-
ραστάσεως μέ/ρ; ΰποκάτω τών λαβών ούτως ώστε
ν' άνταποκρίνωντα; άλλήλαις συμμετρικώς. Ούτω
έν τώ υ,έσω παοίσταντα; δύο ίππο; αντιμέτωποι
καϊ μεταξΰ αυτών ρόμβος πλήρης οικτυωτοΟ' ύπ'ο
τάς κεφάλας αυτών σταυρό; περιγεγραμμένοι κα;
ύπό το σώμα φύλλον" έν ταΐς άνω γωνίαις τετρά-
γωνα πλήρη ρόμβων κα; γραμμών. Αριστερά κα;
δεξιά μετόπα;, έν αΐς κατά τήν έξης τάξιν: κρε-
μάμενοι δικτυωτό; ρόμβοι, τρεις τεθλασμένα; έσκι-
ασμέναι, γωνίαι έντος αλλήλων καθέτως διατεθε;-
μέναί, σταυοο: εντός κύκλου πλήρου; οοΟών γω-
ν;ών παραλλήλων πρός τά σκέλη του σταυρού,
τρεις κάθετο; σειρά; ρόμβων μικρών κα; έφαπτο-
μένων ώστε νά άποτελήται φολιδωτόν ποίκ;λμα,
κρεμάμενοι δικτυωτό; ρόμβο;, οολιδωτόν εκ ρόμ-
βων πο;κ;λυ.α κα; σταυρός. Ή δ;ακόσυ.ησ^ άυιοο-

Έτνπ. 10.9.12.
loading ...