Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 145
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Το έν Αυκοσούρα Μέγαρον της Αεσποίνης' νπο Κ. Κονρουνιώτου.

145

Ώς φαίνεται καλώς καί εκ της εϊκ. 4 το κτίριον
ακολουθεί την κλίσιν του βράχου, αί οέ διάφοροι
σειοαι των λίθων παύουσιν, καθόσον ούτος άνεο-
'/όμενος καλύπτει φαινομενικώς το κτίριον. ΙΙο'.ά
τις εργασία έκβρα·/ισμου πρός συνέ'/ισιν της οικο-
δομής εντός του βρα/ώδους μέρους ε/ει γίνει μό-
νον κατά την δυσμικήν πλευράν, ένθα ό σωζόμε-
νος ορθοστάτης προ/ωρεϊ εντός στενού ορύγματος
('είκ. 5^.

Έπϊ της ουσμικής πλευράς φαίνεται σαφώς δτι
τό προς έκτέλεσιν σ/έοιον δεν είχε βαθμίδας κα-
θ ό'λην την εκτασ>ν τών πλαγίων πλευρών, διότι
εκεί /ωρ'ις νά κωλύη ό βρά/ος λήγει ή μεν κατω-
τάτη βαθμις εις άπόστασιν 2'20 από του άκρου
της προσόψεως, ολίγον δ' άπωτερω ή δευτέρα βα-
θμι; και έτι άπωτέρο.» ή ανωτάτη.

Πρός την όπισΟίαν, την βορείαν, πλευράν, συ-
νεδέοντο αί πλάγιαι πλευοα'ι του τετοαγώνου δι ε-
νος όρθιου τετραγώνου λίθου, όστις ήτο συνέχεια
της ανωτέρω τών ορθοστατών σειράς λίθων και έκα-
λύπτετο έν μέρει εςουθεν δια τών εκατέρωθεν του
τετραγώνου βαθμίδων.

Επί της οπίσθιας ταύτης της άντιστοί/ου τη
προσάψει πλευοας του τετοαγώνου ύπάονει 0'95
ύΊηλότεοον της επιφανείας του σ<:υζου.ένου όοθο-
στάτου τών πλαγίων -λευοών ιχία σειοά έπιατι-
κων λίθων, ών οί πλείστοι έν τώ υ,έσω ποο πάν-
τ(ον, εϊνε κεκινημένοι ή λεί-ουσιν. Ούτοι εχόυσι
κατά κανονικάς αποστάσεις 0'50-0'55 ανά δύο
γόμφους (είκ. 6)' δπου οί λίθοι ούτοι δεν εδρά-
ζονται άσφαλώς έπί τοΰ βρά/ου υποστηρίζονται
οι' ΰποΟέυ,ατο; έκ υιικοών λίθων. Ή σειοά τών λί-
θων τούτων εκτείνεται άλλ άνευ τών γόμφων εκα-
τέρωθεν 4*15 -έραν του τετραγώνου, προ της επε-
κτάσεως οέ ταύτης σώζονται '/αμηλότερον άρι-
στερά μέν δύο σειραί βαθμίδος, δεςιά δέ τά έκ
υ,ικοών λίθων ύποθέαατα όυ,οίων 3*θυ.ίδων.

™ ι ι ι Γ ι

Παοαλλήλως και όπισθεν της τελευταίας ταύ-
της σειράς λίθων εις άπόστασιν 1 'οΟ περ. σώζεται
τοΐ/ος ισομήκης περίπου πρός την σειράν ταύτην,
όστ^ κάυι.πτεται καθέτως και κατά τά πλάγια,
προ/ωρών έν μέρει μέν συμφώνως προς την κλίσιν
του βρά/ου έν μέρει δ' έντος αύτοΟ μέ/ρις άτ:ο-
στάσεως 2"50-3·(Χ). 'ϋς σώζεται σήμερον ό τε-
loading ...