Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 148
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148

Το εν Λνκοσούρα Μέγαρον της Δεαποίνης' νπο Κ. Κονροννιώτον.

επιφανείας των πλίνθων προ τής όπισθίας πλευράς

του τετραγώνου, φαίνεται ο δτι ο-.ά τούτίυν ήτο

έ-ενόεόυμένον το κτίσμα, όπερ εχρησίμευεν ως

υπόθεμα της έχει σειράς των λίθων.

Ό ΐλίχοΌέ ίμζοζ, βστις μένει υ.ετα:ύ των εκ

κοοκαλοπαγών λίθων τοι-/ίσκων και των πλαγίων

π/.ευεών του τετοαγο.>νου καλύπτεται ανω οια μιας

μεγάλης πλακός, σ-/ηματιζομένου οδτω εκεί είοους

θρονίου, ή βάθρου.

Πεοί του ποοοοισαοΰ του κτιοίου σ.αοτυοε'ί' σα-
ι ι Γ ι * I I ι

'ρώς το πλήθος της μετ δσταρίων μεμιγμένης τέ-
φρας ανθράκων, ήτις ευρέθη εν αύτώ και ή εκ
πλίνθων στρώτις, ήτις ομοίους οίον. ί/νη ισχυρών
πυρών. Κατά ταύτα το οίκο0όυ.7;υ.α υ,όνον 3ωυ.ό;,
έφ οδ έτελουντο θυσίαι και έκαίοντο τά θύματα
δύναται νά είνε, όπερ άλλως συμφωνεί και ποός
την μαρτυρίαν του Παυσανίου.

Άναπαράστασις.

II άναπαράστασις ^εΐκ. 9) της γενικής μορφής

Είκών '.). Άναπαράστασις τον Μεγάρου.

του οικοοομηματος οεοομενου τοΟ προορισμού αυ- φρως εςε/ον το πλείστον της επιφάνειας ένεκα της

τοΟ οέν παρουσιάζει μεγάλα; όυσχερείας '/άρις εις βαΟύνσεως στενής ταινίας προς το άκρον κατά την

πολλά άρ-/ιτεκτονικά μέρη αύτου (εικ. .ΖΟ) εύρε- κάτω και τάς δύο πλαγίας πλευράς' μόνον τής

Οέντα πλησίον αύτου ή έν άλλαις Οέσεσι του ίεροΰ' άνωτάτης βαθμίδος αί πλάκες έ'χουσι διπλήν βε-

έν ταΐς λεπτομερείαις βεοαιως δεν ούναται νά γίνη ίαΟυσμένην ταινίαν κατά τήν κάτω πλευράν, πα-

αύτη μετ'άπολύτου βεό'αιότητος. σαι όε αί γωνιαΐαι βαθμίδες οέν έχουσι βεοαθυ-

Έκ των έν τή άρ/ική αύτών θέσει εύρισκομέ- σμένην τήν προς τήν γωνίαν στενήν πλευράν. ΕπΊ

νων εισέτι βαθμίδων ορίζεται ό αριθμός τούτων και των βαθμίδων των πλαγίων πλευρών όιετηρήθη-

ή μοριή. Και αί τρεις βαθμίδες άπετελουντο έκ σαν έπ'ι τής πρόσθιας όψει,υς αύτών και οί τεκτο-

τετραγωνικών περίπου πλακών μήκ. 0'95 ή περί- νικοι αγκώνες. Και του ναου αί βαΟμίόες είνε

που τόσον και δψ. Ο'335-0*30, αίτινες συνεδέοντο καθ' όμοιον τρόπον κατεσκευασμέναι και έ'χουσι

προς άλλήλας ού/Ί μακράν τής ποοσόψεως αύτών περίπου το αϋτο μέγεθος, άλλα παρ έκειναις αί

δια συνδέσμου σχήματος ι—|. Τούτων ή άνω έπι- βεοαθυσμέναι ταινίαι είνε στενότεραι, οιακρίνονται

φάνεια είνε λελειασμένη ή οέ πρόσοψις εν/ει έλα- ό ούτω ούν/ί δυσκόλως άπό τών του Μεγάρου.
loading ...