Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 149
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Το εν Λνκοσονρα Μέγαρον της Δεοποίνης' υπό Κ. Κονροννιώτον. 149

Ό κύτος προς τον των πλα-
γίων πλευρών, επομένως δτι
και εκεί έσυνεχίζοντο και αί
ουο αύται σειραι.

1 ο προς άνάβασιν προωρι-
σμένον πλάτος των βαθμίδων
της προσόψεως ύπελογίσθη
υπό του κ. Όρλάνδου έπί τη
βάσει των σωζόμενων εν τη
άρχικη περίπου θέσει λίθων
των θεμελίων κα'ι του μήκους
των πλαγίων τοίν- ων εις 0" *2ί),
προέχει οε της γραμμής των
βαθμίδων και ή εύθυντηρία
/.ατά 0"Ο2 και κατά έτερα
0Ό2 προέχει της γραμμής
της εύθυντηρίας ή πρώτη
ΕΙχων 10. Αρχιτεκτονικά μέλη τον Μεγάρου. σειρά τών θεμελίων. Κατά

τά πλάγια αί βαθμίδες, έπει-

Παοά τ'ο Μέγαοον εύοέθησαν άοκεταί πλάκες δη δεν ένρησίαευον προς άνάβασιν, ενουσι πλάτος
βαθμίδων ώς και μία γωνιαία, άλλαι δε πλάκες μόνον 0' 17.

καί έτέοα γωνιαία εύοέθησαν έν τοΐ; έοειπίοις του Αι ΐδιαιτέοαν ναυ.ηλοτέοαν ποόθυσιν φαίνεται

κατά την εΓσοδον του τεμένους έκκλησιδίου του ότι δεν είχεν άοεΟή ελεύθερος '/ώρος.

άγιου Αθανασίου. Και τών ανωτέρω τών 3αθαί- Κκ τών πλαγίων τοίνων σώζεται, ώς είπομεν,

ί Γ Γ Ι * /- i " 1

δων ούο οριζοντίων σειοών λίθων ευρέθησαν άο- εις ορθοστάτη; ε; έκατέοου, εϊνε ο ούτοι και οί
κετο'ι παρά τό Μέγαρον έχουσιν ούτοι, οί μεν κα- μόνοι λίθοι, οίτινες εύρηνται ασφαλώς έπι της άρ-
τώτεροι (εΐκ. συνήθους μήκ. 0 95, πλ. 0 70 χιχης αυτών θέσεως, διότι ώς έκ της ιδρύσεως αυ-
τών κατά τό πλείστον έπ'ι στέρεου βρά/ου, δεν

«-0.64 -» , λ »· ■> ~ ' λ> ' «

μετετοπισΟησαν ούτοι παντελώς μεο ολην την κα-

ταστοο'^ήν του λοιποΟ υέοου; του κτιοίου.

ί ΤΙ ι 1 - I

Οί σωζόμενοι έν θέσει όρθοστάται έ/ουσιν υψος

ΕΙκών 11. Λί$ος εκ τοΰ Μεγάρον εκ τών ανω&εν των βα&μίδων Γ2Β, πλάτ. 1 '~0, πάχ. 0'40, άλλά μεταΗύ τών

λοιπών ορθοστατών, οίτινες ευρέθησαν σχεδόν πάν-
περ., πάχ. 0 22, και συνδέονται και ούτοι προς τες τ^ Μέγαρον, πολλοί εχουσι πλάτος με-

άλλήλους διά συνδέσμιον σχήματος Π, οί δε της τα£{, 0"95 και 0'92.

ανωτέρας σειράς (βΙη. 12) εχουσι πάχ. 010 Κατά την άναπαράστασιν τών πλαγίων τοίχων

-ο.47-» ό κ. Ορλάνδος έδέ·/θη προ του σωζομένου ορθο-

στάτου δύο ετι όρθοστάτας, τον μεν μήκ Γ 20,

-0.52 -» Τ0ν ?' έτερον μήκ. 0"95, διότι ούτω επέρχεται

β'κών Αί&ος έκ τοΰ Μεγάρου. συμφωνία και προς τά έκ της άναπαραστάσεως

τών βαθμίοιυν προκύπτοντα άποτελέσματα . ] ο
και συνδέονται προς αλλήλους δι'ομοίου συνδέ- πλάτος τοΟ βωμού μεταξύ τών εσωτερικών άκρων
σμου. Γωνιαίοι λίθοι τών σειρών τούτων δέν εύρέ- τών ορθοστατών είνε 8'30' αφαιρουμένου του κε-
θησαν, είνε ό'μως πιθανώτατον, ότι και έν τη προ- νου τών δύο κλιμάκων, αί'τινες συμφώνιος προς τά
σόψει ό αρχιτεκτονικός διάκοσμος τών τοί/ων ήτο σωζόμενα σημεΤα ύπηρχον καθ' έκατέραν γωνίαν
loading ...