Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 150
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
150

Το έν Ανκοοούρα Μέγαρον της Αεσποίνης' υπό Κ. Κουροννιώτον.

ίτΐϊ της προσόψεως, μένει δια τον τοΐχον της προ- Οησαν ευτυχώς ολίγοι λίθοι παρά το Μέγαρον και
σόψεως μήκ. 5*98, 6'περ κατά του; ύπολογισμούς άλλαχοΟ του ίεροΰ' εϊνε ούτοι επιμήκεις τετραγω-
τοΰ /..Ορλάνδου καταλαμβάνεται ύπό ες όρΟοστα- νικοί περίπου μετά γεισοέιδοϋς έξοχης λίαν καμπο-
τών, ών οί πέντε έ'χουσι πλάτ. μεταςύ 0.92 και λης κατά την άνω έπιφάνε.ιαν. "Οτι όμοιοι λίθοι
0'95 και ό εις 1"20, ούτω δέ και προς τά μεγέθη προέρχονται εκ στέψεως κτιρίου εϊνε άναμφισβή-
τής τριγλύφου, ήτις, ώς Οά ίδωμεν, ύπήρχεν άνω- τητον, όπως βέβαιον εϊνε δτι οί ημέτερο* λίθοι και
τέρω των ορθοστατών συμφωνεί ό τοίχος οεόομέ- ώς εκ του τόπου της ευρέσεως αυτών και ώς εκ
νου ότι κατά τάς γωνίας έπρεπε πάντως νά ύπάρχη τών διαστάσεων άνήκουσιν εις το Μέγαρον.
τρίγλυφον, και έπ'ι τών σωζομένων λειψάνων του Ο πυρήν του βωμού άπετελεΐτο κατά το ήμισυ
θεμελίου πίπτουσιν οί προς το έσωτερικόν του βο.>- ές αυτού του βρά'/ου καϊ κατά τ'ο έτερον ήμισυ ες
μου άπο τών άκρων του τοίχου της προσόψεως έπιχώσειυς σχηματισθείσης, ώς έφάνη κατά την
καμπτόμενοι πλάγιοι τοίχοι, οί'τινες έχρησίμευον άνασκαφήν, έκ τών υπολειμμάτων αρχαιοτέρων
ώς παοειαί τών κλιμάκων. Λί κλίμακες έ'χουσι πλ. Ουσιών, έπ' άλλου 3ωυ.οΰ επί της αυτής η άλλης
1Ί6. θέσεως του ίεροΰ -ζο^~7.ογον:ο:. 11 επιφάνεια αϋ-
Τψηλότερον τοΰ μεγάρου ή παρ' αυτό δεν ύπάρ- τοΟ ήτο έπεστρωμένη διά πλίνθων, ώς είπομεν ήδη
χει έτερον κτίριον, έπειοή οέ ώς έκ της θέσεως καϊ ανωτέρω. Έπί της οΰτω έ~εστρωμένης έπι-
άποκλείεται ή σκέψις μεταφοράς λίθων έκ τών φανείας φαίνεται ότι έΟΰοντο τά θύματα και έκαί-
πολυ χαμηλοτερον επι του επιπεοου του ναου κει- οντο ταύτα συγχρόνως.

μένων κτιρίων, όφείλομεν νά δεχθώμεν κατ' αρχήν Παρά την τετάρτην πλευράν τοΰ βωμού την

ότι πάντα τά παρά το Μέγαρον ευρεθέντα άρχιτε- αντικρύ της προσόψεως, εύρέθη κατακείμενον

ν

κτονικά μέλη άνήκουσιν εις αυτό το κτίριον. σχεδόν άρτιον ήμικιόνιον (είκ. 14), ή μάλλον πα-

Μεταςΰ τών άλλων άονιτεκτονικώς έςειογασαέ-
νων λίθων, οίτινες ευρέθησαν παρά το Μέγαρον,
υπάρχει και μία πλάζ μετά μιάς τριγλύφου (πρβ.
είκ. 10) καϊ δύο μετοπών ΰψ. 0*535, καϊ πλάτ.
0'50, ετέρα δε όμοια ώς καϊ μικρά τεμάχια άλ-
λων ευρέθησαν και επί τοΰ επιπέδου τοΰ ναοΰ.

Κατά την άνωτέριυ τεθεΐσαν άρχήν αί πλάκες
αύται άνήκουσιν εις το Μέγαρον, άφοΰ μία εύρέθη
παρ αυτο, επειοή ο ουοεμια άλλη υεσις υπάρχει
έν τω κτιρίω ημών κατάλληλος διά τάς τριγλύ-
φους ταύτας, όφείλομεν νά δεχθώμεν ότι ό βωμός,
6'πως καϊ πολλοί άλλοι όμοιοι αύτώ, διεζωννύετο
άνωθεν τών ορθοστατών δια της σειράς τών τρι-
γλύφων.

Καϊ της στέψεως τοΰ βωμοΟ (είκ. 13) εύρέ-

15 "Ι '^,Λ,λ

0,3 7

Κκών VI. Λίϋος στέψεως βωμον. Εικών 14. Ημικιόνων εκ τον Μεγάρου.

Έτνπ 13.9.13.
loading ...