Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 158
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0168
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ι;ί8

Το εν Ανκοσονρα Μέγαρον τής Δεσποίνης' νπό Κ. Κουροννιώτου.

τούτων δμοιος προς τον των προηγουμένων, ελά-
χιστα μόνον (ύχρότερος' πάχ. αύτοΟ 0Ί1 πεοίπου.

Προς τά τελευταία ταΟτα συνδέονται μάλλον
τεχνικώς καί τά βοόμορφα ειδώλια της είκ. 30.

Είνε και ταΟτα επίσης άτέχνως όπως καί εκείνα
κατεσκευασμένα καί ί'στανται καί ταύτα επί τρι-
βάθμου βαΟριδίου του αύτου προς το των προη-
γουμένων ή πτύχωσις του χιτώνος είνε έτι αμε-
λεστέρα, το δέ σχήμα της χειρός όπως καί πάν-
των των προηγουμένιον. Τό επίθημα της κεφαλής
είνε και ενταύθα ΰψηλόν, ίσους ο' ήτο καί ενταύθα
κάλαθος. Ο πηλός είνε απολύτως όμοιος προς τον
των προηγουμένων. Τό οπίσΟιον ήμισυ των εΐδω-
λίων τούτων είνε στενώτεοον ή το πρόσθιον, δια
τοΟτο οέ κατά το μέρος τής ενώσεως υπάρχει όλως
άδέςιος έςοχή. Κατά μήκος του νώτου ΐέρουσι
ταΰτα την έπιγραφήν του κατασκευαστοΟ 1 αυτών
Άφροδά (είκ. 31 και 32^, ής τά έπι πάντων
άπολύτως όμοια γράμματα χωρίζονται τακτικώς
διά τής οπής τής έςατυίσεως μεταςύ του Ρ καί
τοΰ Ο.

1 Πρβ. ΡοΙΙίθΓ-ΚθϊηαοΙι, ΝβονοροΙβ άβ ΜφΗτια I σελ. 187
καί Ρ?·ίβηβ σελ. 332

ων .:/./. Επιγραφή χοροπλάοτον Αφροδά.

Ειχων Ά2. Επιγραφή χοροπλάοτον Άφροδά.

Ο τε τύπος του ονόματος και το σχήμα τών
γραμμάτων μαρτυροΟσι νρόνους πολύ αετα^ενε-

1111 II ι /,,ι ι ι

στέρους.

Άδηλον είνε άν είνε βοόμορφα τά ειδώλια τής
είκ. 33. Κατά την στάσιν και την ένδυμασίαν

δμοιάζουσι και ταύτα προς τά προηγούμενα. Αςίον
παρατηρήσεως είνε ό'τι εν τούτων έχει την δπην
τής εξατμίσεως έπ'ι του προσθίου μέρους.

Έξ όμοιων ειδωλίων, άγνωστον ό'μως ποίου τύ-
που, προέρχονται καί τινα τεμάχ ια έκ του οπισθίου
μέρους, έφ'ών υπάρχει ή επιγραφή τοΰ κατασκευ-
αστου Ύγένου ("είκ. 34^.

'ΐ'ηβτ. 21.9.12.
loading ...