Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 164
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0174
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
164

Μνυμεϊα τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως ύπό Φρ. Βερσάκη.

θύραι, οι' ών μετέβαινον έκ τοΟ λογείου εις την ματίζον όρθογώνιον τεθλασμένην γραμμήν, εν δε

παρακειμένων αίθουσαν, έν έκατέρα οέ τί) πλαγία ταΐς άλλαις πλευραΐς του λογείου εΐναι ευθύ. Αί

πλευρά τών παρασκηνίων μία θύρα (πρβ. πίν. 8 όραται έπιφάνειαι τοΟ βάθρου ήσαν έπενδεδυμέναι

και 9). δια μαρμάρινων πλακών, ενώ ό σκελετό; ήτο εκ

Βάθρον ύψ. 1*62 και βάθ. 2Ί9 περίπου περί- πώρου. Κατά την βάσιν έκοσμεϊτο δια ζώνης μετά

έθεε το μέτωπον της σκηνής και τάς δύο μνημο- διαφόρων κυματίων (είκ. 1 και πίν. 9, 10), πρΌς

νευθείσας παρά την βάσιν, διακοπτόμενον μόνον τά άνω δ' έστέφετο υπό μαρμάρινων δόμων ύψους

ύπό των θυρών. Ιό πρόσωπον του βάθρου έχει εν 0"42 και πλάτ. 0'86 γεγλυμμένων έν τη πρόσθια

τω μετώπω της σκηνής έσο/άς καϊ έςο/άς σχη- επιφάνεια διά κυματίων [εΐκ.1,2 αριστερά άνω).

ΕΙχών 2. Λογείον τμήμα.

Έπι του βάθρου τούτου ί'σταντο κίονες κοριν-
θιακού ρυθμού στηρίζοντες θριγκόν και σχηματί-
ζοντες στιυϊκά κατασκευάσματα. Επί τών βάθρων
τοΟ μετώπου της σκηνής ί'σταντο τρεις κίονες, επί
δε τών άλλων τών μικρών πλευρών δύο.Απέναντι
εκάστου κίονος ήρείδετο έπι του τοί/ου μία παρα-
στά; οοθογώνιος υ,ετά όαοίου έπικοάνου. Ίο άπει-
κονιζόμενον έπίκρανον παραστάοος είναι το μόνον
διατηρηθέν έκ πάντων τών κιόνων (είκ. 3).

Άπό εκάστου μέσου κίονος τών κατά τό μέτω-
πον της σκηνής βάθρων διήκε καθέτως έτερος δό-
μος έκ μαρμάρου (0'42χ0'86) καλύπτων την
έπιφάνειαν τοΟ βάθρου μέχρι τοΟ τοίχου. Τό με-

ταςύ δύθ δόμων διάστημα έκαλύπτετο δ'.ά μαρ- ΕΙκών Η. Έπίκρανον τών παραοτάδων της σκηνής.

μαρίνων πλακών εφαρμοζομένων έπι τών πρώτων.

Τά μέρη τών βάθρων τά ευρισκόμενα υπό τους Τό έπίκρανον τών παραστάδων και Ό θριγκός

καλύπτοντας δόμους συνίσταντο έκ πώρου, τά δέ τών πλαγίων πλευρών τών προστώων ήσαν προς

ύπό τάς πλάκας έκ μίγματος μικρών λίθων και μείζονα στερεότητα έμπεπηγότε: δι'ακατέργαστου

άσβεστοκονιάματος. Ούτω -αρεΐχον τά βάθρα την τμήματος έν τω τοί/ω έντός μεγάλης εντομής

άπατηλήν δψιν ότι ήσαν ολόκληρα έκ μαρμάρου (είκ. 1).

κατεσκευασμένα. Ό θριγκός ήτο, πλην του γείσου, μονόλιθος,
loading ...