Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 169
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0179
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων τή^ 'Ακροπόλεως' υπό Φρ. Βερσάκη.

169

κοίλου καθορίζεται έκ των σημείων επαφής των
εδωλίων προς τον τοΐχον, έφ'οδ διακρίνεται καΐ
ή όπισθεν τοΟ τόξου των παρόδων και προ του
πρώτου εδωλίου θέσις της πλακός α (εϊκ.1). Κατά
ταύτα συνεπλήρωσα τα ρηθέντα μέρη ώς εμφαί-
νεται εκ των πίν. 9 και 11 ."Ομοίως άναπαρέστησε
τάς εισόδους και ό Ινβηοίί έν ΜΙ VI, XVII, ού/Ί
όμως και ό Ταοΐίβΐ'ηιαηη (ε. ά. πίν. 3).

Αί παραστάδες των παρόδων κείνται έπι ουδού
ύψους 0" 13 και πλάτους 2"49. Μετά τοΟτο άκο-
λουθοΰσι τρεις βαθμίδες άγουσαι εις το ύψηλότερον
μέρος των παρόδων (είκ. 9). II οροφή των παρό-

Εικών 9. Πάροδος και άρχη των κατασκευασμάτων, δι ων
ανήρχοντο εις το δεύτερον διάζωμα.

δων ήτο καμαρωτή και κεκλιμένη προς τά έ'σω
κατά τήν διεύθυνσιν του κοίλου.

Καθέτως προς τάς παρόδους βαίνει και έτερος
καμαρωτός διάδρομος, μετά οριζόντιας όμως στέ-
γης. Κείται επί όλίγον ΰψηλοτέρου επιπέδου, ές"ι-
σουμένης της διαφοράς διά βαθμίδων και άγει έκ
των παρόδων προς τά εκατέρωθεν της σκηνής κα-
τασκευάσματα (είκ. 10).

ΐά κατασκευάσματα ταύτα συνίστανται έκ δύο
ομοίων διαμερισμάτων Α και Β (πίν. 8) έστεγα-
σμένων διά καμάρας και ένος χώρου άνοικτοΰ κα-
ταλειπομένου μεταςύ των δύο.Εντός του ανοικτού
τούτου μέρους κατεσκευάσΟησαν κλίμακες ΐέρου-

σαι έκ των διαμερισμάτων έπι τής στέγης αύτών
και έκ ταύτης εις το έσωτερικόν τοΟ θεάτρου ή εις
τήν παρακειμένην στοάν τοΟ Εύμένους και εις τήν
έπι τής Ακροπόλεως άνοδον (είκ. 10).

Αί κλίμακες αποτελούνται έκ δύο βραχιόνων
μετά 14 βαθμίδων αγόντων εκατέρωθεν έκ του
έσωτερικου των διαμερισμάτων έπι μικρού όριζον
τίου έπιπέδου' έκ τούτου ετέρα κλΐμας" κατά το
νότιον άκρον αύτου' άγει έκ βορρά, προς νότον διευ-
θυνομένη εις έτερον έπίπεδον, ές" ού όρμώνται δύο
έτεροι βραχίονες, ών ό μεν διευθύνεται προς ανα-
τολάς, ό δέ προς δυσμάς, και έκβάλλουσιν έκά-
τερον επί τής στέγης των δύο διαμερισμάτων Α
και Β. Οί πρώτοι βραχίονες ένοϋνται προς το όρι-
ζόντιον έπίπεδον ώς τά σκέλη τρόπον τινά τραπε-
ζίου, οί δέ δεύτεροι καθ' δ'μοιον τρόπον, αλλά κα-
τ' άντίστροφον διεύθυνσιν.

Διά τής στέγης των διαμερισμάτων Α εισέρ-
χεται τις διά θύρας (είκ. 1, πίν. 9) εις το πρώτον
διάζιομα του θεάτρου.Ή θύρα πλάτους 2Ό0 απο-
λήγει και αύτη. εις τόξον. Επειδή δέ το διάζωμα
κείται έπι ταπείνοτέρου επιπέδου, κατεσκευάσθη
σαν έντος τής θύρας 6 βαθμίδες, όπως έκ τοΟ
διαζώματος άνέλθη τις εις τήν στέγην τών δια-
μερισμάτων.

Διά τής ετέρας στέγης Β άνήρχετό τις εις τήν
Άκρόπολιν διερχόμενος διά μικρας τοξωτής θύ-
ρας (πίν. 12 και ΑΕ 1912 πίν. 4 και είκ. 23),
κατασκευασθείσης επί -προζζέγον-.ος του θεάτρου
βραχίονος, ένουμένου μετά του οπισθίου τοίχου τής
στοάς του Εύμένους.Επειδή δέ ή άνοδος ήτο άνω-
φερής κατεσ/.ευάσθησαν έπι τής προς τήν Ακρό-
πολιν οδού βαθμίδες, ών τίνες σώζονται κατά χώ-
ραν (ΑΕ 1912 πίν. 4 και είκ. 23).

Διά τής στέγης ταύτης Β ήδύνατό τις, ώς φαί-
νεται, νά εϊσέλθη και εις τον άνω οοο^ον τής στοάς
τοΟ Εύμένους (πίν. 12).

Έκ τών διαμερισμάτων Α και Β εΐσήρχοντο διά
τών πλαγίων θυρών και εις τήν σκηνήν, διά δέ δύο
άλλων κατά το νότιον άκρον αύτών κατασκευα-
σθεισών έξήρχοντο εις τήν έκτος του θεάτρου όδόν.

Το άνατολικόν διαμέρισμα Β είχεν εσωτερικώς
και έτέραν θύραν όμοίαν και άντίστοιχον προς τάς
δύο θύρας τών διαμερισμάτων Α και Β, τάς άγού-
σας εις τήν σκηνήν, ήτις έφερεν εις τον πρώτον
loading ...