Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 174
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
174

Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Άκροπόλεως' υπό Φρ. Βερσάκη.

τη στοά. Εκ της ελλείψεως ταύτης ισχυρίζεται ό
Όδΐ'ρίβΐά βτι ή στοά δεν δύναται νά είναι σύγχρο-
νος προς το θέατρον. Το μίγμα όμως τοΰτο οέν
είναι το χαρακτηρίζον το θέατρον στοιχεΐον, διότι
ή χρησις αύτοΟ προεκλήθη μόνον έκ των μεγάλων
διαστάσεων των τοίχων και άλλων τοιχισμάτων,

άτινα ώς μη ύπάρχοντα έν τη στοα κατέστησαν σιχατα κιόνων υ,ετά

, ' < V ' Είκών 15. Σπείρα τών κιόνων 1 '

και την χρήσιν τοΟ μίγματος περιττην.■ λυνεκρί- Το5 μ,,τώπον & τφ δευτέρω όρόψω της σπείρας αυτών

Οησαν λοιπόν δύο διάφορα πράγματα καΐ ώς τοι- (πρβ. είκ. 14 χαΐ 16). (εικ. 17), -οοεοχο-

(((

<Ο.Ζ92IV

I I] ιι

Λ/1μα και το μέγεθοςποΌς
τους έν τη πρόσθια κι-
ονοστοιχία του όευτέ-
οου όοόφου της Άτ-
ταλείου στοάς κατα-
σκευασθέντας. θοαύ-

--••-.ο.;

ζ:

ρικης σειράς των κι-
όνων του αύτοΰ ορό-
φου.

ι

Η σπείρα έχει κά-
τω μ.ένοιάμ.ετρονθ'88,

αυτα ουοεμίαν εχουσι πειστικην αςίαν.υι οε τοι/οι
της στοάς και μάλιστα οι του ουσμικου τμήματος
αύτη ς, οίτινες υποδεικνύονται υπό του Βδΐ'ρΓβΙίΙ
ώς πάνυ διάφοροι των τοΰ θεάτρου, ώχοοομήθησαν
ακριβώς κατά την οίκοδόμησιν τούτου.

Ή ορθή άλλως τε ονομασία της στοάς, ώς της
του Εύμένους, πρέπει κατ' άλλον τρόπον νά άπο- Κ&ίών 16; Τμήμα τής ο^ίρας ' ? ( | '

=>είχ% Έν θραύσμα (είκ.

Έν τω χώρω, ένθα κείνται τά ερείπια της στοά;

ταύτης ευρέθησαν αρχιτεκτονικά τινα μέλη δμοια
προς τά έν τη στοά του Αττάλου χρησιμοποιη-
θέντα. Συνδυά£οντες τά εύοήυ.ατα ταύτα -ιός αλ-
λας όμοιας τεχνικάς λεπτομέρειας των δύο τούτων
οικοδομημάτων καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα
δτι άαφότεοα είναι έ'ονα τοΟ αύτοΰ άονιτέκτονος
ή οτι ίορύθησαν ύπό δύο δωρητών ανηκόντων τη
αύτη οικογένεια και άκμασάντων έν διαφόροις χρό-
νοις' έκ τούτων δε ό μεταγενέστερος ωκοοόμησε
τήν στοάν κατά το υπόδειγμα της ύπό τοΰ προγό-
νου αύτου' κτισΟείσης.

Τά ευρεθέντα άρχιτεκτονικά μέλη είνε τά έςής:
Η άπεικονισΟεϊσα σπείρα (είκ. 14- 1Θ) καί τινα

Είκών 1 7. Σπείρα των κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας
εν τω δευτέρο) όρόφω.

18) όμοιον προς τά θωράκια τών μετακιονίων

Είκών 14. Σπείρα τών εν τω δευτέρα) δρόφο) της στοα; κιόνων
τον μετώπου (πρβ. εικ. Ιό και 16).

θραύσματα τών έπ' αύτης κιόνων, Ομοίων τό σ/ή- Είκών 18. θραύσμα τών φραγμάτων τον δεύτερον ορόφου.

Έτνπ. 25.9.12.
loading ...