Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 175
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως" ϋπ6 Φρ. Βεροάκη.

175

διαστημάτων της στοάς του Αττάλου και τινα διαιρούνται σχεδόν ακριβώς δια του αύτου άρι-

θραύσματα των όμοιων δωρικών κιόνων της στοάς θμου παριστώντος το μεταξόνιον διάστημα. Προ-

ταύτης. Πλην τών θραυσμάτων τούτων άνευρέθη- κύπτει λοιπόν έκ τούτων ότι αί δύο στοα'ι άντιγρά-

σαν τω 1892 (ΑΜ 1892, 450) και όμοιοι δωρικοί φουσιν αΛΛηλας, οιαφερουσι οε μόνον έκ της έλ-

κίονες παρά το έργοστάσιον Καρασταμάτη νοτίως λείψεως έν τη μια τών κατά την οπισθίαν πλευοάν

της Ακροπόλεως, ώς δε ορθώς είκασεν ό ϋοφ- κατασκευασθέντ(υν δωματίων. 11 επουσιώδης αύτη

ίθΜ προέρχονται και ούτοι έκ της στοάς του Εΰ- διαφορά προέρχεται έκ της διαφόρου χρήσεως τών

μένους. Αγνοώ δυστυχώς που νυν κείνται, διότι, δύο στοών, διότι ή μία έν τη αγορά ευρισκομένη

άν και ήρεύνησα πανταχού, δέν ήδυνήθην νά άνεύρω έχρησίμευε κυρίως ώς τόπος πωλήσεως, ή δ' άλλη

αυτούς. 'Αρκεϊ όμως ή μαρτυρία του ϋδΐ'ρίθΜ. ώς έντευκτήριον.

Εξετάζοντες και την τοιχοδομίαν τοΟ περ'ι ού ό Κατά ταύτα, εάν θέλωμεν νά συμπληρώσωμεν

λόγος οικοδομήματος εύρίσκομεν το αύτο σύστημα την στοάν του Ρνϋμένους, πρέπει νά λάβωμεν ώς

εργασίας προς την έτέραν στοάν. Δηλαδή έπ'ι τών ύπάοειγμα την κάλλιον διατηρουμένην έτέραν στοάν.

πώρινων θεμελίων εδράζονται δόμοι ύψους 0"295 Πρέπει όμως νά έξετασθή πρωτίστως έάν αύτη έμε-

κα'ι έπ'ι τούτων ορθοστάται ύψους 1Ί2, αμφότεροι λετήΟη καλώς. Είναι δέ
ύμηττίου λίθου. Οί ορΟοστάται κείνται ολίγα έκα-
τοστόμετρα έσωτέρω τών υπ'αύτούς δόμων (είκ.
19). Έπ'ι τών ορθοστατών κείνται έτεροι δόμοι

γνωστόν ότι έν τή λεπτο-
μερεΐ δημοσιεύσει του
Α(11θΐ· (Οίθ 8ΐο& άβ8 Κ6-
πϊ£8 ΑΜ&108 θΐο)· ύπάρ-
χουσι τοιαύτα σφάλμα-
τα, ώστε νά καθίσταται
άχρηστος σχεδόν ή εργα-
σία αύτη. Ιάς έλλείφεις
της δημοσιεύσεως ταύτης
έπιχειρήσας βραδύτερον
νά βελτίωση ό Βοηη (ϋϊβ
8ΐοα ΑίΐΗίοβ, ΖθιΊθοΙιγ.
ίίΪΓ Β&αννθδβη XXXII
1882, 387) περιέπεσε
και αύτος εϊς πολλά α-
μαρτήματα.

Το σπουδαιότερον μέ-

ΕΙκών 10. Δυσμικον σκέλος της στοάς τον Ενμένονς. . Τθΰ Οικοδομήματος,

τά δύο εκατέρωθεν τής

ύμηττίου λίθου ύψους 0'22 καϊ μετά τούτους'δό- στοάς κατασκευάσματα, δι'ών ανήρχοντο έκ του

μοι έκ πώρου. Ως βλέπει ό αναγνώστης, άπαντώ- πρώτου ορόφου και έκ τής όδοϋ εις τον δεύτερον

μεν και ένταΟθα την αύτήν διάταξιν τών λίθων ώς ό'ροφον, παρενοήθησαν παντελώς. Ένεκα τής σπου-

κα'ι έν τή στοά τοΟ Αττάλου (πρβ. και είκ. 32). δαιότητος τών μερών τούτων άρχόμεθα έντευθεν

Και αυτό το θύρωμα τής πηγής μετά τών έκα- τής περιγραφής,

τέρωθεν ορθοστατών ώκοοομήθη καθ' δμοιον σχε- Τήν νοτίαν μικράν πλευράν τής στοάς άναδη-

οόν τρόπον προς τάς θύρας τής άλλης στοάς. μοσιεύομεν καϊ ήμεΐς, διότι δεν άπεικονίσθη καλώς

Το μήκος τής στοάς τοΟ Αττάλου από τοΟ μέσου ^γοι τούδε (είκ. 20).'Κυ. τής απεικονίσεως ταύ-

τών δύο έσωτερικών παραστάδων είναι 111,60. της βλέπει ό άναγνώστης ότι ή κατά χώραν σωζο-

Μετρουμένης τής αύτής αποστάσεως έν τή ετέρα μένη παραστάς δεικνύει έν τή νοτία αύτής επιφα-

στοά λαμβάνομεν 161 περίπου. Οί αριθμοί ούτοι νεία ίχνη έπαφής έκτεινόμενα καθ' όλον τό ύψος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912 24
loading ...