Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 178
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0188
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
178

Μνημεία των νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως- υπό Φρ. Βερσάκη.

ί37

3'

ΕΙκών 29. Εικαζόμενη προσαρμογή των ιωνικών έπιστνλίων
της οτοάς τον Αττάλου εν κατόψει. Βόρειον διαμέρισμα.

εκειντο δηλ. έπι του έσωτερικου σκέλους τοΟ βο-
ρείου διαμερίσματος. Προς αύτο δε προσηρμόζοντο
δύο έτερα τεμάχια τοΟ μετώπου της στοάς,ών εν δύ-
ναται νά είναι το θραύσμα είκ. 24 και 26 ή το 29,1 ,
το δε άλλο ελλείπει. Προς ανατολάς προσηρμόζετο
προς αυτό έπΐ του παοαλληλου σκέλους το τεμά-

Είκών 24. Ιωνιχον επιστύλιον της στοάς τον Αττάλου χίον είκ 29, 4' Απέναντι δέ τθ0 τελευταίου τεμα~

(πρβ. είκ. 22. 23 /.αϊ 2ο και κάτοψιν εν είκ. 26). " . , „ , , ~ ~ ,. ,

■/ιοί) θα εκείτο επ,ι του έτερου παράλληλου τοίχου το
τεμάχιον είκ. 28, 4" . Τά λοιπά τεμάχια του βο-
ρείου διαμερίσματος έλλείπουσιν. Έκ του έτερου
διαμερίσματος σώζεται το τεμάχιον είκ. 2/, 3
άντίστοινον προς το είκ. 29, 3', δ θά κατείχε την
θέσιν είκ. 30, 3. Ενταύθα χάριν της συμμετρίας
συνεπλήρωσα το τεμάνιον τούτο ό'αοιον προς το
είκ. 29, 3 , δηλ. μετά της εντομής προς τά εσω
προς ήν προσηρμόζετο ο τοίχος, και μετά της άρ-
μογης άποληγούσης εις οςεΐαν γωνίαν.Έν τη συμ-

Είκων 25. Ίωνικόν επιοτύλιυν της στοάς τον 'Αττάλ.ου -, ' ~ . ' ί ' / : *3η\ "Α

, , , , , πληρώσει του νοτίου οιαυ,εοισυιατος εικ. ΟΌ) έθεσα

(πρβ. εικ. 22-24 και κατοψιν αντον εν εικ. 28). ι ι ι

επί εκάστου τεμαχίου τΌν αύτον αριθμόν, 6ν και
έν τη είκ. 29 έσημείωσα, άλλα μετά ενός, δύο και
τριών κτλ. τόνων προς διάκρισιν των αντιστοίχων
θέσεουν' διότι τά ελλείποντα τεμάχια συνεπληρώθη-
σαν έκ των έν τώ έτέοω διααεοίσυιατι ΰπαονόντων.

0,7£

3"

1,87

Είκων 26. Κάτοψις Είκών 27. Κάτοψις Τδ τεμάχιον 30, 7 άντιστοιχεΐ προς την έσωτε-

έπιστνλίον είκ. 24. έπισινλίον είκ. 22. ρ[κήν ρχρ&ν πλευράν του προς την κόγχην συμ-

μετρικού ανοίγματος. Λεν είναι μεν βέβαιον έάν
πεοιεθέετο έσωτεοικακ ύπδ έπιστυλίων, άλλ είναι

1 1

πιθανόν, άφ'οΰ αί δύο μακραί πλευραι του άνοί-
γαατο^ έφερον επιστύλιον.

ί 1 ι I

Εί'κώ» 28. Κάτοψις επιστνλίον είκ. 2Γ>. Έκ της έπι των τεμαχίων είκ. 29, 3' και 4

και είκ. 28, 4 " εντομής εξάγεται άσοαλώς ότι
άρμογών τούτων και ές" άλλων λαςευμάτων ές"ά- προσηρμόζετο έγκαρσίως τοίχος έπι των δύο πα-
γεται ότι ταύτα έπέστεοον το κατά τάς γωνίας ραλλήλων σκελών ούτως, ώστε νά χωρίζηται έν
άκρον του μετώπου του δευτέρου δοόφού και τους τω άνω δρόφω μικρός θάλαμος, άντίστοιχος το Ο έν
δύο εκατέρωθεν της στοάς παραλλήλους τοίχους, τω κάτω ορόφω και του αύτοΟ περίπου μεγέθους,
ίσως δέ και τάς μικράς πλευράς του επί της κόγ- Διότι λαμβανομένης ύπ' οψει της κλίσεως τοΟ με-
χης συμμετρικοί άνοίγματος. τώπου της στοάς, δ έγκάρσιος τοίχος προεκτεινό-

Εν των έπιστυλίων τούτων κατείχε την εν τη μένος νοερώς προς τά κάτω θέλει συμπέσει προς
εικ. 29 διά του αριθμού 3' σημειουμένην θέσιν την πρώτην βαθμίδα της εις τον δεύτερον δροφον
loading ...