Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 179
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0189
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
τής ' Ακροπόλεως· υπό Φρ. Βεροάκη.

179

ι —ι

ΕΙκών ΗΟ. Εικαζόμενη προσαρμογή τών επιατνλίων τής στοάς τον Αττάλου εν τφ νοτίω διαμερίοματι.

άγούσης κλίμακος. του έσωτερικοΟ ήμίσεος του τριγλύφου έ'χουσαι το

Το άπεικονισθέν άγνωστον μέχρι τοΰδε ίωνικον ύψος περίπου του γείσου. Ίούτου ή έδραζομένη

έπιστύλιον (είκ. 31) φαίνεται βτι κατείχε το οπι- έπιφάνεια έχει πλάτος έλασσον της επιφανείας, ήν

σθεν του τριγλύφου τοΟ όμου κατέχουσι τά δύο μιέρη τοΟ τριγλύφου. Μέ-

μετώπου μέρος. Διότι νει λοιπόν αρκετός χώρος, ό'πως τεθώσιν αί δοκοί

έχει ακριβώς το αυτό υ- (εΐκ. 32).

ψος καί πάχος, ώστε τι- Το έσωτερικον ήμισυ του τριγλύφου τούτου έχει

θέμενα αμφότερα έπι του" το άνω κυμάτιον εντελώς στρογγύλον, έν ώ τά άλ-

έπιστυλίου καταλαμβά- λα έπιστύλια εχουσιν αυτό δωρικόν. Ίοΰτο δε συ-

νουσιχώρον ίσοντώπλά- νέβη διότι το γεΐσον τοΟ δευτέρου ορόφου είναι οω-

τει αύτου. Πλην τούτων ρίζον, κατ ανάγκην δε το κυμάτιον του έπιστυλίου

καί το σχήμα είναι δ- έλαβε μορφήν δωρικήν, ίνα χρησιμεύση ώς με-

μοιον προς το τών πε- τάβασις από του ιωνικού ρυθμοΟ εις τον έτερον,

ριγραφέντων έπιστυλί- Το δέ έπιστύλιον το όπισθεν του τριγλύφου ώς

ων. Τό έσωτερικον μέ· εύρισκόμενον άπέναντι τών ομοίου ρυθμού έπιστυ-

ΕΙκών 31. "Εγκάρσια τομή ρος του τριγλύφου θά λίιον τής εσωτερικής κιονοστοιχίας κατεσκευάσΟη

τον εν τω πρωτω οροφω εσωτερι- κατετκευάα-θη 0^τω> ί'ν!χ άλλως. Κατά ταύτα νομίζομεν ό'τι δεν είναι οοθή

κοι» επιστνλιον. 11

εύρίσκηται έν αρμονία ή άναπαράσνασις του Βοιιη και του ΑάΙθΓ ώς προς

προς το ιωνικόV έπιστύλιον τής εσωτερικής κιονο- τό έσωτερικον μέρος του τριγλύφου του πρώτου

στοιχίας. ορόφου, τουναντίον θεωροΰμεν όρθήν την ύπο του

Κπί τούτων θά έκειντο ξύλινα ίσως έπιστύλια ΑάΙβΓ συμπλήρωσιν τοΟ μετώπου τοΟ δευτέρου

ένεκα του μεγέθους του μεταξονίου διαστήματος ορόφου.

οντος διπλασίου του έν τω μετώπω τής στοάς. Τά κιονόκρανα, άτινα Ό Βοηη εθεσεν έπι τών

Από τών έσωτερικών έπιστυλίων διήκον αί ξύλι- κιόνων τής έσωτερικής κιονοστοιχίας, προϋποθέ-

ναι δοκοί μέχρι τοΟ μετώπου καί θά ήδράζοντο έπι τουσι κίονας μετά ραβδώσεων συνεχομένων προς
loading ...