Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 182
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
182

Μνημεία των νοτίων προπόόων της Ακροπόλεως" υπό Φρ. Βερσάκη.

τής αντικαταστάσεως πάντων των πώρινων οόμων.
Τοΰτο εξάγεται εκ του γεγονότος 5τι δεν όμοιά-
ζουσιν ούτοι προς τους δόμους της στοάς του Ατ-
τάλου, άλλα προς τοΰς δόμους τοΟ θεάτρου του
Ηρφδου έχοντας τα κράσπεδα λοξώς άπολελαξευ·
μένα. Θα ήσαν άρα σύγχρονα. Τοιαύτην έργασίαν
δεικνύουσι και αί μή προς Οέαν έςειργασμέναι επι-
φάνεια", των δόμων του θεάτρου του Διονύσου.

Μεταγενεστέρως μετεσκευάσΟησαν πάλιν οί τοί-
χοι ούτως, ώστε και οί όρΟοστάται του θυρώματος
της πηγής άπεκρούσΟησαν προς τα άνω και κατε-
σκευάσΟησαν και αί άντηρίδες κατά το δυτικον μέ-
ρος της στοάς.

Γο γεϊσον είκ. 30 προέρχεται πιθανώς έκ τής
οπίσθιας πλευοάς του δευτέοου δοόφου.

Τελευτώντες λαυ.βάνοαεν το Οάοοος νά έξέλΟω-
μεν ολίγον τοΟ θέματος άναφέροντές τινα περί τών
γείσων τής στοάς. Κατά την γνώμην τοΟ αμερι-
κάνου άρχιτέκτονος κ. \¥. Β. ϋίιΐ8-
ιώοογ τά γείσα, άτινα ήμιεΐς προσνέ-
μομεν τη σκηνή του Νέρωνος (ΙβΙιγΙ).
1910, 205 ει/.. 14) προέρχονται έ*
τής στοάς του Εϋμένους, διότι είναι
ό'μοια προς τά τής στοάς του Ατ-
τάλου. Ταύτα είναι βεβαίως όμοια,
άλλά δεν έχουσι το αύτο ύψος, ουδέ
δεικνύουσι τάς έν τή άνω επιφάνεια
έγχαρά/.τους γραμμάς, τάς ύποδη-
λούσας ο'τι έπ αύτών ή/ολούΟει και
έτερος όροφος. Δεν προέρχονται άρα
έκ τής Εύμενείου στοάς.

ΕΙκών 34. Λείψανα τής στοάς τον Ευμενούς και τον μνημείον τον Νικίον.

Λ"

Ε!κ<»ν 36. Γεΐοον εκ πώρου τής όπισ&ίας πλευράς
^ ^ ' τής οτοάς τον Ευμενούς.

Φριδερίκος Βερσάκης.

ΕΙκών 35. Δόμοι του οτυλοβάτου (α, β έν τή είκ. 34), έφ'οϋ ήδράζοντο
αί παραστάδες και 6 ουδός του ανατολικού διαμερίσματος τής Εΰμεν. στοάς. _^ ^ ^
loading ...