Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 186
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0196
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
181)

Ό ΰρόνος τον Άμνκλαίον Απόλλωνος- νπο Φρ. Βεροάκη.

β 7
Είκων 8. Κάτοψις των σπονδύλων β, ι και 9

Ειχων 10. 'Ε

'.πικοανον.

Είκών 9. Γωνιαίου ήμικίονος σπόνδυλο;.

πρδς το εν μέρος μόνον, προς ην προσηρμόζετο

το φράγμα. Αί άκμαι της προεςοχής έλαξεύθησαν Εί«ώ>> ϋ. Έπίκρανον.
ώς κα! της μνημονευθείσης βαθμίδος λοςώς. Ό

δεύτερος (ει/.. / και 8 β) είναι τμήμα κίονος έςειρ- μέρος συμμετρικώς, ώστε τιθέμενα άμφότερα κατά

νασαένον προ δρθογωνίου τετοαπλεύοου μέρους, νώραν να οέγωντα! προς το εν αέοο; εντός της λα-

-ρ'ος ο εφηρμόζοντο εκατέρωθεν έττίσης φράγμα- ςεύσεοκ το φράγμα, άφίνοντα ελεύθερον το μεταςύ

τα. Ο τελευταίος (εϊκ. 9 και 8α) είναι και ου- αυτών διάστημα.

τος τμήμα κίονος εςειργασμένος δμως ποο οι- Η διάμετρος του κάτω μέρους των έπικράνων

-λεύοου δοθογωνίου αέοου::, ώστε τά οοάγίλατα είναι ίση ποο; του; σπονδύλου;, ώστε άνήκουσιν

να έφαρμόζωνται εκατέρωθεν κατ' όρθήν γωνίαν. άλληλοις (είκ. -Ζ,2^.

Οϋτος λοι~όν άνηκε τη γ(ονία του οικοδομήματος Π εντομή των καθ όλα πολύ περιέργων καϊ

οέροντος αυτόν αντί τετραγώνου παραστάδος, ένω σ-ουδαίων δια τήν ίστορίαν τής άογ ιτεκτονικής

ό δεύτερος άνήκε μια τών -λευρών, ήτινι άνηκε ε~ικράνων είναι και αύτη πολύπλοκος το σχήμα,

και ό πρώτος.'Κττειδή δαως ούτος (είκ. 0) φέοει Ώς εμφαίνεται εκ τής απεικονίσεως, συνίσταται

τήν προεςο/ήν μόνον προς το εν μέρος, συμπεραί- αύτη έκ δύο μερών, ών τδ άνω είναι πλατύτερον,

νομεν δτι μόνον ενταύθα έφράσσετο, και ότι τδ ή μία όμως άκμή αυτών, ή έ'ς~ω, συμπίπτει, ή δέ

άντίθετον υ,έοο;, συνεπώ; και το ~αοακείυ.ενον αε- έτέοα είναι κλιαακωτή. 'Λπένει δέ ή άκμή α της

τα/.ιόνιον διάστημα, έμειναν ίλεύΟερα, άνοικτά δη- πρόσθιας έ-ιφανείας του κίονος περί τά 0Ό75.

λαδή, και εκ τούτου δ κίων έςειργάσΟη τέλειος, ΈπΊ τής άνω επιφανείας του ήμικίονος είναι

ώς ών δρατος πανταχόθεν. εγκεναραγμένη γραμμή α, ήτις άπέ/ει και αύτη

Γήν αυτήν λεπτομέρειαν δεικνύουσι και τά δύο άπδ τής -ροσΟίας επιφανείας δ'σον και ή άκμή

έπίκρανα (είκ. 10 και -Ζ,ί^. Ψέρουσι δηλονότι του έπικοάνου α. Έπι δέ του ορθογωνίου τμήαα

έξειργασμένην έντομήν μικρού 3άθους προς τδ εν τος του ήμικιονίου είναι 3αθύτερον έξειργασμένον
loading ...