Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0197
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ο ΰρόνος τον Άμνκλαίον Απόλλωνος· νπο Φρ. Βερσάκη.

187

αύτης αύλακα>σεως φαίνεται δτι είναι πρώτον ή
προσπάθεια της ελαττώσεως τοΰ βάρους του τεμα-
χίου τούτου, οπο^ς μή πιέζη τά φράγματα, και οεύ-

ερον όπως ό'ιά της κλιμακωτής εξεργασίας της

Λαςευσεως προς τα εσω, και του επικοανου και
του άνο.) τεμαχίου, έρείοηται κυρίως τούτο επί του
οδόντος ούτως ειπείν της λαξεύσεως τοΟ πρώτου
και εκ τούτου έπΐ των κιόνων.

Άξιον είναι παρατηρήσεως το σχήμα των έπι-
κράνων συνθέτων εκ δύο συμφυώς έξειργασμένων
μερών. Ιο έν είναι το πρόσθιον τμήμα έρειδόμενον
επί τών κιόνων και άποτελοΰν τέλειον κιονόκρανον
δωρικού ρυθμού μετά τριών σειρών δακτυλίων, ών
αϊ δύο άνώτεραι είναι διπλαΐ.Τό έτερον μέρος άπο-
φύεται εκ τών όπισθεν του έπικράνου τούτου και
απολήγει εις ία>νικήν έλικα μετά ίοίας πλίνθου
Είχων 12. Πλαγία δψις και κάτοψις έπικράνον. έπ'αύτΫίς. Τά κοάσπεδα τών έλ'σσοαένων αύλακώ-

σεων τής έλικος συμπίπτουσι προς τους δακτυλίους
εκατέρωθεν μέρος πλάτους 0Ί2-0Ί3, δηλαδή του δωρικού τμήματος, μεθ'ών συγχωνεύονται,
όσον και το πλάτος τής προεξοχής τοΰ κίονος ΙίΛ> ταΐς γωνίαις, ταΐς σχηματι'ζομέναις μεταξύ τής

είκ. () και 8γ, όπως δεχθή τά ίσου πάχους φρά- πλίνθου και τής έλικος καϊ μεταξύ ταύτης και τών
γματα.Ή άπόστασις τής εσωτερικής ακμής /? τής προς τό πρόσθιον οωρικΌν τμήμα άποληγουσών αύ-
άβαθους ταύτης λαξεύσεως ( είκ. 7 και 8/3), τής λακώσεων έςειογάσθησαν έγκαρσίωςκυρταΐ έξογκώ-
συμπιπτούσης προς την έσωτερικήν έπιφάνειαν τοΟ σεις.Έπ'ι τούτων δέ έλαξεύθησαν κυρτά την τομήν
φράγματος, άπο τής έγκεχαραγμένης γραμμής α κυμάτια μετ άναγλύπτων κρασπέδων έπί τοΰ πρώ-
είναι ίση προς το πλάτος τοΰ άνω τμήματος τής του και ραβδώσεις επί του ετέρου. Έπί δέ τών πλα-
έπί του έπικράνου λαξεύσεως, δηλαδή 0"17. Έκ γιων έπιφανειών έξειργάσθησαν άνθέμια άποφυόμενα
τούτου συνάγομεν ότι τά φράγματα συνίσταντο έκ έκ τών γωνιών,οιαφόρου όμως σχήματος εκατέρωθεν,
δύο μερών, του ενός πάχους 0Ί2£) περίπου, του II την πλαγίαν όψιν του έπικράνου δεικνύουσα

δέ ετέρου σχήματος την τομήν και πάχους ώς ή είκ. 12 εμφαίνει το έν είδος του άνθεμίου, ή δέ
λάξευσις του έπικράνου. Εξάγεται προσέτι ότι το έτέρα είκ. 13 τό άλλο.Έπί τής κάτω επιφανείας
πρώτον τμήμα τοΰ φράγματος έφηρμόζετο επί τών τής έλικος έλαξεύθησαν έλα-

κιόνων, το δέ δεύτερον εκείτο έπί του πρώτου, προ- φρώς παρόμοια κυμάτια, ά-

σαρμοζόμενον ένθεν και ένθεν προς τά έπίκρανα, /λΜΪ\ πολήγοντα όμως έγκαρσίως

και ούτως, ώστε ή πρόσθια αύτοΰ έπια»άνεια νά συμ- ^ί§^I^^^ κατ' εύθεΐαν και ουχί κατά

πίπτη προς την έγκεχαραγμένην γραμμήν α τών λ'^^^'"^^^\ καμπύλην γραμμήν ώς τά

ήμικιονίων,δηλοΰσαν ότι-νταΰθα έφηρμοζετό τι, και / /)"ΡΤ\\ \ προηγούμενα. Ταΰτα άπει-

νά έξέχη τοΰ κατωτέρου τμήματος κατά 4 V,, έκα- / / | 1 ν,.·'' κονίζονται δια τής είκ. 12

τοστά, σχηματί'ζον ύπέρ αύτόν πλαίσιον. Όρώντες (άνω) δεικνυούσης την κά-

οε τα μερη ταύτα του ΐοαγαατο; εκ των εσω θα τοψιν του επικοανου.

' ., , , , , · , , ' Επικράνου κόσμημα. '

εοΛεπομεν οτι ή εσωτερική επιφάνεια τοΰ παχύτερου ίο υραΰσμα εί«. ^4 προ-

μέρους τοΰ ΰπεοκειυ,ένου τεαανίου συνέπιπτε ποός ^τ-ττττττττ^^π^^, έαγιτοΛ έξ όμοιου έπικρά-

την έσωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ κάτω τμήματος, ύΜ^=^=Ζψβ^/ νων, το δέ βίκ. ί5 έκ τοι-

καί ότι τό λοιπόν μέρος τοΰ πρώτου θά έσχημά- ~Ν\-^"" ούτων, άτινα ώμοία'ζον μό-

τι'ζεν οιονεί αύλάκωσιν όρθογώνιον. Λόγος τής τοι- ΕΙκ.14.Έπικράνου ΰρανσμα. νον προς τό δωρικόν τμήμα
loading ...