Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 188
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0198
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
188

Ό ϋρόνος τον ^ Λμνκλαίον Απόλλωνος- νπό Φρ. Βερσάκη.

και είχον ΰψος 0 ■ 19, όσον δηλ. της ειδικής εκείνης λεπτομέρειας, καΟ' ήν το φρά-

εχει ΰψος τοϋτο μέχρι της τοί- γμα συνίστατο έκ δυο τεμαχίων, ών το οπερκεί-

της έκ τών κάτω σειράς δακτυ- μενον εχρησίμευεν ώς πλαίσιον του ανάγλυφου

λίων. Εξάγεται άρα ότι Ι'χομεν πρδς τα άνω, ώς έν μετώπαις παρατηρείται. Λεν

δύο ειδών έπίκρανα, δωοικά μό· ^ ε'/„ε οε το πλαίσιον λόγον υπάρξεως, εάν έπΐ τοΰ

Εικων δ.^ ^ ^ βψους μέγοι των ργ·Γ φράγματος δεν ήτο έξειργασμένον άνάγλυΦον. Δια

Επικρανου ϋραυαμα. · ' ' '-' ι 1 ρ ' '

θέντων δακτυλίων, και έτερα τοΟτο κατεσκευάσθη χάριν ευκολίας έπΐ ιδιαιτέρου

δμοια προς τά περιγραφέντα. τεμαχίου, και ήλαττώθη το βάρος, ώς νομίζω, του

Επειδή όμως τδ δωρικόν τμήμα έπρεπε νά εχη υπερκειμένου τεμαχίου και έφηρμόσθη τούτο επι

πανταχού της στοάς τδ αύτδ ΰψος, συνάγεται δτι τών έπικράνων, ώστε το βάρος νά πίπτη έπ'ι τών

τδ έπίκρανον είκ. 15 συνίσταντο έκ δύο τεμα- κιόνων και ούχ'ι έπί τών ανάγλυφων,

χίων, ών τδ κάτω άντεστοί/ει πρδς τδ φέρον τάς Ετερα αρχιτεκτονικά μέλη είναι τά γείσα (είκ.

δυο πρώτας σειράς δακτυλίων τμήμα τών έπικρά- 17-21) κατεσκευασμένα ες ομοίου υλικού και
νων εΐκ. 10,11 και 12.

Μετά τών περιγραφέντων άρν «.τεκτονικών μελών
ευρέθη και θραύσμα ανάγλυφου (είκ. 16) όμοιου

--Ι.^Ί

Βίκων 1*. Γείασν ΰραΰσμα.

ΕΙκων 18. Γείαον βρανσμα.

Είκών 16 Ανάγλυφου ϋραϋσμα. Είκων 19■ Γείσον ^9αϋαμα (πρβ. είκ. 17).

ύλικοΟ, λεπτότατης δε τέχνης και απαλούς διαμορ- οντά όμοιας εργασίας, παρουσιάζοντα δέ ώς τά έπί-

φώσεως. Εικονίζει δέ την άριστεράν ώμοπλάτην (;) κράνα μορφήν σύνΟετον εκ δωρικών και ιωνικών

ζώου, κάπρου πιθανώς ή βοδς (προ. ΠΑΡ] 11)07, στοιχείων. Φέρουσι δηλονότι έπ'ι τής πρόσθιας επι-

ΚΗ')| άναγεγλυμμένου έπ'ι πλακός 1 11/2 εκατοστών φανείας ταινίας ώς έν ϊωνι/,οϊς έπιστυλίοις και άπο-

πάχους.Τόσον δέ είναι πλατεία και ή προεςο/ή του λήγουσί πως εις αίγυπτιάζουσαν άπό©υσιν (αθ^'γ-

κίονος (είκ. 6 και 8γ). Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ρΐίδοΐΐθ Κβΐιΐθ) φέρουσαν άναγεγλυμμένα ιωνικά

τούτο είναι το φράγμα το κλεΐον τά μετακιόνια κυμάτια και κάτω αυτών σειράν αστραγάλων (είκ.

διαστήματα. II γνώμη αΰτη υποστηρίζεται υπό 1 / και 21). Τό κάτω μέρος του υπέρ το τρίγλυ-
loading ...