Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 190
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό Φρόνος τον Αμνκλαίον Απόλλωνος" νπο Φρ. Βερσάκη.

ρόη ελάμβανε το σύνηθες εις αρχαϊκά οικοδομή- έμπροσθεν ώς ιωνικά έπιστύλια, διάφορα όμως εν

ματα σύνΟετον καί ύψηλον σχήμα. Υπάρχει δέ ταΐς διαφόροις πλευραΐς. Έστέγάζετο δέ δια δοκών

δε!:ιά τω είσερχομένω εις το έν Σπάρτη μουσεΐον και σανίδων, έφ' ών πάλιν ήρείδοντο κεραμίδες. II

άρχιτεκτονικόν τι μέλος έ/ον σχήμα σίμης, ής ή ύορορρόη συνίστατο πιθανώς εκ δύο τεμαχίων και

κάτω επιφάνεια εχει πλάτος ίσον προς τήν έπι τοΟ έφηρμόζετο έπί των κεραμίδων. Δεικνύει δέ και

τεμα/ίου είκ. 24 έντομήν. Πρόκειται προφανώς αύτη επίδρασιν ιωνικής τέχνης. Τινά όμως των

περί του μέλους του έπικαΟημένου επί της εϊκ.24 μετακιονίων διαστημάτων ήσαν ανοικτά και θα

(είκ. 26). έχρησίμευον βεβαίως /άριν της προς τά έσω έπι-

Εκ τών ανωτέρω εξάγεται ότι κατένομεν πάντα κοινωνίας ώς θύραι. Γα δέ έπί τών Ουοών έπίκρανα

τά απολύτως άναγκαιουντα στοΐ'/εΐα, δπως συμ- εί/ον τό άπεικονισθέν σχήμα εϊκ. 10-12, οί οέ

πληρώσωμεν εν γενικαΐς μόνον γραμμαϊς το οίκο- κίονες τήν μορφήν εϊκ. () και 8^. Οί τέσσαρες

δόμημα. Ειχε δέ τούτο σχήμα στωικού κτίσματος κίονες τών γωνιών είχον τό σχήμα εϊκ. 7 και Η α,

ουθίΑοΟ δωρικοΟ α.ετά πεφραγα,ένων αετακιονίων οί οέ μεταςύ τών δύο άνωτέοί,υ το έτερον είκ. 7 καί

διαστημάτων διά φραγμάτων μετά άναγλύπτ(ον 8β. Ηοράζοντο οέ οί κίονες έπί κρηπιοώματος, οϋ

παοαστάσεων κα'ι πλαισιουαένων άναιΟεν διά έςε- σώζεται αία 3<χθ(Λί~ υ.ετά τών πωοίνων θεμελίων

I ι - 1*14 1*1 II

/ούσης ταινίας ('είκ. 25 κα'ι 26^. "Εφερε γείσα (είκ. 3, 4).

Μόνον περ'ι της μορφής του έπιστυλίου κα'ι του
τριγλύφου μένομεν δυστυ/ώς έν άπορία. Τά ελ-
λείποντα μέλη έσ/εδιάσΟησαν έν τή είκ. 2ϋ σταυ-
ροειδώς.

ν

-/υμπληρουμενου του οικοοομηματος εν ταις γε-
ν ι καις ταύταις γοααααΐς, μένει νά έξετασΟή Ό σκο-

πός αύτοϋ' και δ /ρόνος τής κατασκευής. Επειδή
όμως εκ τής περιγραφής του Παυσανίου έςάγεται
ότι το σπουδαιότερον, άν μή το μόνον, οικοδόμημα
έπι του λόφου τών Αμυκλών ήτο ο θρόνος του
Απόλλωνος, ή δέ τοπογραφική ταυτότης τοΟ λό-
φου έςηκριβώΟη έκ τών ευρημάτων, συνάγομεν δτι
™ , 9- ε., ,. , ,, , _ Λ/. το πεοί ού ό λόγος κτίσαα Οά είνε σνέσιν ποός

/ίιχων <!0. Εικαζόμενη ονμπ/.ηρωοις κατόψεως τον βά&ρον. ' ' ' Λ. Λ. Γ '

τον θρόνον ένεκα αύτής ταύτης τής έπιβλητικής
κατασκευής . Πλην τούτου
πληροφορούμεθα έκ του αύτοΟ
Παυσανίου δτι τον Ορόνον κα
τεσκεύασε τε/νίτης έκ Μαγνη-
σίας, άντιπρόσωπος βεβαίως
του ιωνικού έργαστηρίου ."Ερ-
γον τοιούτου τεχνίτου ήθελε
βεβαίως έ/.τελεσθή κατά τήν
τεχνοτροπίαν τής ιωνικής τέ-
χνης ή ιούλά-/ιστον ήθελε πα-
ρουσιάσει ίσχυράν τήν έπίδρα-
σιν αύτής διά τής άναμείξεως

£ϊχών 26. Εικαζόμενη ονμπλήρωοκ τον βά#ρ0ν. Τομή. πολλών αύτής στοιχείων. Και

ένταυΟα ε/ομεν οικοδόμημα

μετά προμόχΟ(υν άνευ σταγόνων κα'ι έςειργασμένα δεικνύον μορφήν σύνΟετον έν ταΐς λεπτομερείαις

Έτνπ. 5.10.12.
loading ...