Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 195
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0205
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ή σκηνή τοϋ έν Γν&είω Ρωμαϊκού $εάτρον νπδ Φρ. Βερσάκη.

195

γεθών, ών οί μεν έ'χουσι κάτω διάμετρον 0'42 και έτερος Λεπτότερος τοίχος 22" ένούμενος προς τον
άνα> 0'39, οί οέ κάτω ϋ'32 καϊ άνω 0'29 περί- πρώτον δι' εγκαρσίων σκελών εκατέρωθεν εκάστης
που. Εάν οέ τεθώσιν ούτοι οί μεν επί τών οέ, με- θύρας κατασκευασΟέντων. Τα μεταξύ δύο Ουρών
σολαβοΟντος τοΰ θριγκοΰ του υποκειμένου προ- εγκάρσια σκέλη και το μεταξύ αυτών τμήμα του
στώου, θέλει προκύψει ένεκα τοΟ αναλόγου μεγέ- ^0ί'/.ου έβασταζον βάθρα κατά το είδος τών έν
0ους κόλουρος κώνος, αρχόμενος άπό της βάσεως τώ θεάτρω του ΙΙρωδου, άλλ' απλούστερα ίσως
τών κιόνων του πρώτου προστώου και άποληγων (ΑΕ 1912 πίν. 9, 10). ΈπΙ τούτων δε ήδράζοντο
εις την κορυφήν του ετέρου. οί δύο κίονες του μετώπου εκάστου προστώου και

Τήν ύπαρξιν τών προστώων μαρτυρεί και ή αί άπέναντι αυτών παραστάδες.Τό μεταξύ δύο βά-
ίδιάζουσα μοροή τών θεμελίων της σκηνής. Ό τοΐ- Ορων τμήμα άντεστοίχει προς μίαν τών Ουρών και
χος θ (προ\ ΠΑΕ ε.ά.πίν. 1) δηλονότι έβάσταζε το εύρίσκετο έν τώ αύτώ έπιπέδω προς τό λογεΤον.
μέτωπον της σκηνής, έφ'οδ εύρίσκοντο αί τρεις ϊά θεμέλια τών βάθρων είναι κατά ταύτα τά όρ-
θύραι αί άγουσαι εκ του λογείου εις τήν αίθουσαν Οογώνια τά σημειούμενα έν τώ σχεδίω (ΙΙΑΕ ε.ά.)
(εΐκ. 8 και 9). Απέναντι δέ τούτου ευρίσκεται ό δια στοιχείων Ε, Ε ', ε και Εε.

Ό τοίχος Θ κάμπτε-

________________ ταί εκατέρωθεν κατ' 6ο-

ΰ^Ι'^^' '"^Ρί^^ίΙ^^^' ^^^^Ηΐ ^ήν Των'αν σχηματίζων

Η^ν^^^^ΗΗΗν^' '' - ·^^ί&ΐί' ^ΗκΙ"^^.·, δύο σκέλη θ και θ ,

|__Μ_·|_|«| άτινα προεκτεινόμενα θέ-

".-.-:·■ λουσι συναντήσει τους

τοίχους .<4 και _4'. Κατά
■_Β το βόρειον άκρον θ" σώ-
• :? ΐ_Βϋζ '^^ΒΪμΗΒ ΐΌνται λείψανα τοίχου ε-

^•^^Ι^^^^Ε^-.-«βΕΒΕΕ»3Β! πιβεβαιουντα τήν προέ-

______________Ε^- 'Ίη^Β Ι^^^^ΒηνΗ ση μείον $ (έν

"···· ι . - ·' Ιί* ^μ/ά^^^^^Μ ~''·} σ7ε^'·ω έ/αρά/Οη έ-

ΗΒΡη^ ν·Η '\.·'*' σταλμένους μέχρι του

/ον. Ενταύθα ό'μως συ-

Εί*ών 8. Σκηνής έρείπια. νέοαινεν οτι και έν τώ

ΕΙκών 9. Σκηνής κάτοψις.
loading ...