Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 200
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0210
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
200 Τύλισος Μινωική1 υπό Ίωσ. Χατζηδάκΐ].

πολλούς πίθους τεταγμένους /.ατά σειράν παρά Οί πίθοι ούτοι δεν διαφέρουσι πολΰ των εύρεθέν-

τούς τοί/ους. Πλην των μεγάλων πίθων περιεΐχον των εις άλλας εν Κρήτη άνασ/,αςοάς' διΌ ολίγου:

τά δωμάτια κα! άλλους μικρότερους καί μεγάλους μόνον έξ αυτών περιγράφομέν ίοιαιτέρως , του:

σκύφους εις το μέσον, ούτως ώστε ολίγος μόνον μάλλον Ενδιαφέροντας.

χώρος άΰίνετο ελεύθερος προς διά£ασιν (εικ. 2). Εκ τών πολλών τεμαχίων έουνήθημεν νά συ-

Είκών 2. Έσωτερικόν δωματίυν α τών ανακτόρων.

ναοΐΛθλογΥΐσωΐΑ6·ν οέκα περίπου ά/.εοαίου;. Κύοέ- δι'άποθλίφεως έπί τών παοειών τοΟ άγγείου σ~όγ-

θησαν οέ και 5 ακέραιοι /.ατά χώραν. ΙΙολλαι δε- γου ή ράκους έμβεβαπτισμένου εντός χρώματος

κάοε; ου.ω; εκ τούτων εύοέθησαν εις αικοά τείλά- οιαλελυαένου εν ΰδατι.

για., και ταΰτα διεσκορπισμένα επίτηδες εις όλα Οί άλλοι πίθοι εχουσι το σύνηθες ώοειοες σχήμα
τά δωμάτια. μέ πολΰ ευρύ στόμιον. Ούχί ολίγοι δμως εκ τού-
Εΐς τήν άποθήκην α' ίσταντο παρ' αλλήλους των εχουσι σχήμα ανεστραμμένου κώνου, ολίγον
δύο μικοοΐ πίθοι ενός μέτρου ύψους. Του ένος συγ- εύρυνομένου κατά το αέσον του ύφους του. Ώς
κολληθέντος παραθέτομεν τήν εικόνα (εικ. 3, β). κοσμήματα φέρουσιν οί πίθοι πλαστικάς οριζόντιας
Οί πίθοι ούτοι ώς και ό έν τή αυτή εΐκόνι 2 α καί ζώνας μεταξύ οέ τούτων άλλας κυματοειδείς. Το
τίνες άλλοι ευρεθέντες εις τεμάχια έντος τών άπο- κόσμημα τούτο παριστά, ώς πιστεύομεν, κατ άρ-
Οηκών του άνατολικοΟ 1 κτιρίου φέρουσι κόσμημα χάς τά σχοινιά, οι' ων περιεδένοντο οί πίθοι προς
δλως πρωτογενές και άπλούστατον, όπερ θά όνο- άσ^άλειαν κατά τήν μεταοοράν. ] ουτο φαίνεται
μάζωμεν καταλοιβάδας. Το κόσμημα τούτο αραί- καλύτερον εις μέγαν πίθον της αποθήκης ο, ού
νεταί εις τήν κρητικήν κεραμουργίαν άπό τών άρ- παραθέτομεν τήν εικόνα 4. Πλήν τών πίθων ευ-
χών της μεσομινωϊ*ής εποχής και διατηρείται ρέθησαν ούκ ολίγα κωνικά αγγεία ή μεγάλοι σκύ-
καθ' ό'λην τήν περίοδον ταύτην μέχρι της ύστερο- <ροι σώζοντες ακόμη παρά το χείλος άτροφικήν
μινωικής α' και β'. Γίνεται οέ το κόσμημα τοϋτο προχοήν. Οί τοιούτοι σκύλοι ήσαν συνήθεις εις τήν

μεσομινωϊκήν περίοοον, ευρίσκονται δέ ακόμη,

υ.ι-

1 Το άνατολικόν τούτο κτίριον Οα ώνομάζόμεν καί άνά/.τορον ο'.οτι
ολα τα χαρακτηριστικι τών τ = !.>; άνακαλυ«ρ&εντων Ιν Κρτίτ7]

Μινωϊχών άνάκτορον. νωϊκής περιόδου, έκλείποντες βαθμηδόν, άφοΟ πρώ-

άΛΛα σπανιωτεροι, εις τας άρχας της ύστερο
loading ...