Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 204
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0214
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
204 Τνλισος Μινωική- ΰπο Ίωσ. Χατζηδάκη.

ή Ιρυθρωπόν, αναλόγως τού πάχους αύτού και της
εντάσεως του πυρός κατά τήν δπτησιν. Οι χαρα-
κτήρες ούτοι τοΰ χρωματισμού" εϊσ'ι κοινοί εις δλα
τά αγγεία της εποχής ταύτης. Τα τοιχώματα γε-
νικώς εις δλα τά αγγεία της Τυλι'σου είναι λεπτό-
τερα εις το μέσον της κοιλίας, παχύτερα προς τούς
ώμους και παχύτατα προς τον πυθμένα. Ύψος των
σκύφων τούτων 0,41, διάιχετρος στουιίου 0Ί42,
μέσον πάχος παρειών 0/006. Εντελώς ομοίου σχή-
ματος άγγεΐον υπάρχει εν τώ Κρητικώ μουσείω εν
μόνον ες Άγ. Τριάδος (άριΟ. Κύρετ. 3007). Δύο

ρ»

ι * ι

οε αλλα χονοροειοη και αχρωματιστα αγγεία έκ
ΙΙαλαικάστρου (αριθ. Εύρ. 2850 και 4529, Β8Α
IX, 282) έ'χουσι μεν το αύτό σχήμα κατά τά άλ-
λα, άλλά δεν έχουσι λαιμόν.

Κόσμημα ομοιον χλόης άπαντα και εις άλλα
ύστεοοαινωϊκά άγγεΐα ιυσικώτεοον δε εις μ.εσου.ι-
νωϊκήν κομψήν γάστραν άπό Φαιστού (αριθ. Κυρ.
1673) και εις δύο άλλας άπό 1 ουρνιά (αριθ. Κύρ.
1910 και 3599).

Οί τέσσαρες ούτοι σκύλοι εύρέΟησαν επί του
Είκών 8. Σκύφος υψηλός (ϋψ. 0-41). πατώματος του 4ου δωματίου τοΰ δυτικού οΐ/οοο-

μήματος. Πλείστα θραύσματα άγγείων εύρέΟησαν
Ή γραπτή διακόσμησις συνίσταται άπό πλα- |κεγ) εΧά/ιστα όμως ήδυνήΟημεν νά συναρμολο-
τείας ζώνας περί το κατώτερον μέρος της κοιλίας γήσςομεν.

εις τινα ανά δύο, εις άλλα άνά τρεις. ΠερΊ τους Ή έν είκ. 9 παριστανομένη πυ&ς γιγαντιαίων

ώμους δε εχει λεπτά λογχοειδή φύλλα μακρά οία
τών σιτηρών. ΈμιμήΟη δε Ό αγγειογράφος τά φύλ-
λα ταύτα μέ ίκανήν επιτηδειότητα εκ του φυσικού.
Ζώνη διά του αυτού χρώματος καλύπτει τήν ένω-
σιν του λαιμού προς τήν κοιλίαν καϊ το εκεί τυχόν
υπάρχον λεπτον κορδόνιον. Χρωματισμέναι είναι
επίσης και αί λαβαί. Ο πηλός ξανθός περιέχει λι-
θάρια λευκοπυρίτου και άμμον.

Προ της όπτήσεως έπηλείφοντο τά άγγεΐα δι'ά-
ραιάς διαλύσεως όμοιου πηλού καλώς διηθημένου
ίνα γίνη ή έπιφάνεια αυτών λεία και ομαλή. Κί'ς
τινα όυ.ω; αέοη τών άγγείων το γρΐσαα τούτο δεν
ήρκεσεν ίνα καλύψη τούς υποφαινομένους κόκκους
της άμμου.

Στίλβωσις διά προστριβής δεν Φαίνεται εις τούς
σκύφους τούτους, όπως εις άλλα επίσης έκ ϊυλί- (, ^ ^μ^έ^η: (ϋψ, 0·48).

σου άγγεΐα. Αφού έστέγνωνε το χρίσμα έτίΟεντο

τά άγγεΐα εν κλιβάνω, ένθα ή οπτησις αυτών έγί- διαστάσεων (ύψ. 0'48, διάμ. στομίου 0'32, πάχ.
νετο τελεία. Ιό χρώμα φαίνεται μαύρον καστανόν τοιχο)μάτων 0Ό09) εύρέΟη έν τή άποΟή/.η $ τών
loading ...