Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 205
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0215
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τύλίοος Μινωική" νπο Ίωσ. Χατζηδάκη. 20ο

ανακτόρων συναρμολογηθεΐσα εκ πολλών μικρών Είναι το μέγιστον εχον ύψος 0'27 και διάμετρον

τεμαχίων. Είναι κυλινδρική το σχήμα, προς τα στομίου 0'3ο. II προ/οή συγκοινωνεί προς το έσω-

άνω στενοΟται ολίγον άπολήγουσα εις εύρύτατον τερικον του αγγείου διατρυπώσα το τοίχωμα του

στόμιον με περι/είλωμα προςέφαρμογήν πώματος λαιμού. II διακόσμησις διά κάστανου /ρώματος

μή ευρεθέντος. Περ'ι τους ώμους φέρει σταυροει- έπι ξανθής αλοιφής είναι απλούστατη. Αί στρογ-

δώς οιατεταγμένας δύο μεγάλας πλατείας όριζον- γυλαι κηλίδες ή τα δισκάρια, άτινα περιΟέουσι τον

τίας λαβάς και δύο τοξοειδείς στρογγύλας καθέ- λαιμον άπαντώσιν εις μεσομινωϊκά και πρωτομι-

Ή τε/νική κατασκευή είναι οία περιεγρά- νωϊκά ακόμη αγγεία. Ιδε αριθ. Εύρετ. 44ο3 εκ

!υς.

ψαμεν εις τά προηγούμενα αγγεία. Περί τον πυ- Κνωσού ΜΜ, άριΟ. 5533 έκ Φαιστού ΜΜ, οο29

Ομένα ύπάρ/ει πλαστική ταινία ύψ. 0 045 και και οο48 έκ Ψείρας, ΠΜ γ'Αηί1ιΐΌρο1θ°ίο&ΐ8 Ριι-

και πα/. 0Ό04. Μίο&1ΐοη8 τόμ. III άοιΟ. 1 και άλλα.

Ή γραπτή διακόσμησις δια κάστανου χρώματος Αί δέ περί τον ώμον κυματοειδείς γραμμαί έ'/ουσι

έπι ώ/ρα; αλοιφής έχει ώς έξης. II■ εξωτερική έπι- ^ήν άρ/ήν των, κατά Μαο1{βηζγ, εις αυτήν τήν

φάνεια διαιρείται διά πλατειών ταινιών εις όριζον- νεολιθικήν εν Κρήτη έπο/ήν ^Η8 τόμ. XXIII

τίους ζώνας, ών ή πλατυτάτη καταλαμβάνουσα 1903, 160.

το ήμισυ του ύψους της εξωτερικής επιφανείας του 2. Ίο άγγεΐον τούτο (είκ. το μεσαΐον) εχει

αγγείου πληρούται άπο σχηματοποιηΟέντα πλατύ- τήν προ/οήν αύλακοειδή μή διατρυπώσαν, άλλα

τατα φύλλα παπύρου (;). Περί τους ώμους δια- τέμνουσαν τελείους το τοί'/ωυ.α τοϋ λαιμού.ΤΙ περι

Οέει ζώνη έκ λεπτού διπλού σπειροειδούς κοσμή- τον λαιμον διακόσμησις συνίσταται ού/ι έξ άπλών

ματος. Το κέντρον τών σπειρών κοσμεί ρόδαξ. δισκαρίων, άλλ' έκ διπλών τοιούτων, δι' ών ό τε-

Όμοίου σχήματος άγγεΐα ευρέθησαν εις ολας '/νίτης ίσως ήθελε νά παραστήση οστρεα άνοικτά.

τάς έν Κρήτη άνασκαφάς. Εις τά Κυκλαδικά αί Ό περί τον λαιμον στέφανος έκ μικρών στρογγύ-

πυξίδες είναι συχναί, άλλά πολύ μικροτέρων δια- λων στιγμών, άφ' ών κρέμανται φύλλα είναι σύ-

στάσεων. νηΟες τή έπο/ή ταύτη κόσμημα. Πιστεύω δέ ό'τι

Ί)- Πρόχοι. ·0 τεγν{της ίμίαεΐτο περιδέραιον άνηρτημένον περί

Τό σ/ήμα τούτο τών άγγείων άπαντα συνήθως τον λαιμον του αγγείου. Τουλάχιστον ομοιάζει το

εις όλας τάς έν Κρήτη άνασκαοάς. Έν Τυλίσω περιδέραιον πρό: χρυσά, περιδέραια, άτινα εύρέΟη-

εύρομεν πλήθος γαστρίων άπό τοιαύτα άγγεΐα, έξ σαν εις Καλύβια και Άγίαν Τριάδα και Μόχλον.

ών συνηρμολογήσαμεν τά κάτω περιγραφόμενα. Επίσης σύνηθες κόσμημα είναι και αί περί τους

Είκ. 10, τό προτελευταΐον της κάτω σειοάς. ώμους επάλληλοι γωνίαι. 'ϊψος άγγείου 0'215,

/' υ οιαα. στομίου

017.

Είκων 10. Πρόχοι (1 : 8),

3. Το άγγεΐον τοΰτο (είκ. 10,
το δεύτεοον της κάτω σειοά;)
καίτοι πολύ ελλιπές είναι όμως
σημειώσεως άξιον οιά τήν λαμ-
ποάν αύτου διά τριβής στίλβω-
σιν. II λαβή μιμείται μεταλλι-
κήν. "Γψος τοΟ άγγείου 0Ί9.

4. Και τούτου (είκ.1 1 το προς
δεςιάν) ή επιφάνεια είναι έστιλ-
βωμένη διά τριβής. Δεν εχει προ-
χοήν. "Υψ. 0Ί7, διάμ. στομίου
0105 (είκ. 1 I γ).

3. Τοΰτο εύρέΟη άκέραιον. Έλ-
ζ (ϋψ.ο-27) η λείπει μόνον ή λαβή (είκ. 10, το
loading ...