Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 212
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0222
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
212 Τνλισος Μινωική' νπο Ίωσ. Χατζηδάκη.

.ο εν τη εικονι 18, το τελευ-

ταιον ανω, σκεΟος είναι πώμα μι-
κρας χύτρας όμοιάζον προς το δη-
μοσιευθέν ύπό του Μθ88θ, ΕχοαΓ-
δίοηϊ ιΐθΐ ΜθάϊίΟΓίΉΐίθΟ, εκδοσις β'
σελ. 236. ΙοιαΟτα πώματα χυ-
τρών ευρέθησαν έν Κρήτη εις πά-
σας σχεδόν τάς άνασκαφάς Μινω-
ικών τόπων. Εις τον άείμνηστον
Μθ88θ εϊχον εκφράσει την γνώμην
ο'τι τά τοιαύτης κατασκευής πώ-
ματα θά έχρησίμευον ίσως ίνα προ-
λαμβάνωσι τήν εκχυσιν του έν τη

Εΐκών 16. Σκεύη μαγειρείου ΥΜ α και ΜΜ (περ. 1: 6). χύτρα άναβράζοντος ύγροΟ. Και

τήν ύπόΟεσιν ταύτην διετύπωσεν εκείνος εις το
μνημονευΟέν χωρίον . Ή έξήγησις αύτη όμως
έφαίνετο εις έμέ πάντοτε πολύ αμφίβολος. Γώρα
παραβάλλων τά πώματα ταύτα προς τά πολλά
εϊς το ΚρητικΌν μουσεϊον εύρισκόμενα Ουμιατή-
ρια εύρίσκω τήν κατασκευήν αυτών όμοιοτάτην.
Διά τούτο πιστεύω οτι και τά πώματα ταΰτα
έχρησίμευον ίνα οεχωνται εις το άνώτερον αυτών
μέρος, έ'νθα έ'χουσιν ίκανώς εύρύχωρον δακτυ-
λιοειδή κοιλότητα, ύγρόν άρωματικόν, όπερ διέ-
'/εεν ατμούς αρωματικούς ώς έςής: 'Εντός της χύ-
τρας ετίθετο ύδωο, έκαλύπτετο αύτη κατόπιν διά

β (ΐ'ψ. ύ' Ιο) γ Γ ' ι ' I

Σκεύη μαγειρείου (περ. ϊ; 8). τοιούτου πώματος περιέχοντος το άρωματικόν ύ-

β (νΨ. 0-11) γ

ζ

Είκοιν 18. Θνμιατήρια (περ. 1:4)
loading ...