Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 213
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0223
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τύλισος Μινωική νπο Ιωσ. Χατζηδάκη. 213

γρόν. Τιθεμένης δέ της χύτρας επί τοΟ πυρός έβραζε
το εν αύτη ύδωρ και οί άτμοί αύτοΟ εισερχόμενοι
εις την σφαιρικήν κοιλότητα του πώματος έθέρ-
μαινον το έν τω πώματι άρωματικόν ύγρόν βα-
θμηδόν και ούτω άνεδίδοντο αρωματικοί άτμοί εις
τους θαλάμους τών ανακτόρων ή τάς αίθουσας των
συμποσίων ή εις άλλας επισήμους περιστάσεις.
Γνωστή δέ είναι τών ανατολικών λαών μέχρι σή-
μερον ή αγάπη προς τά αρώματα.

Το έν τή είκ- 18 δεύτερον άγγεΐον 1/ει τον
πυθμένα ήθμοειδή διάτρητον. Και έν άλλαις της
Κρήτης άνασκαφαΐς ευρέθησαν τοιαύτα αγγεία.
Εγώ πιστεύω και ταύτα θυμιατήρια.

10). Πινακίδες επιγεγραμμέναι.

Έν τη μ'-κρα άποθήκη η, οπού ευρέθη τό /αλ-
κουν τάλαντον, ή στλεγγίς και τά σφραγίσματα,
ευρέθησαν και τρεις πινακίδες πήλιναι, έν κακή
δυστυχώς καταστάσει, άλλα μή στερούμεναι σπου-
δαιότητος. Χ' Ι*Η[|ΗΙ ■

Ό ΰίλος μου κ. Εν&Π8, ό πρώτος ποοΐδών και ν» * ία λ ττ · ι >■ λ ι - <ι λ- - ι

' ι Γ ' ι Εικων Ιί) Α. Ιΐινακις 1, υψις Α (μεγενος αχεοον φνσικον/.

εύτυχήσας Ό ϊοιος μετ' ολίγον νά ανακάλυψη τά
πρωτοκρητικά γράμματα, 'έσγε την καλωσύνην νά

μου άντιγράψη τά γράμματα τών πινακίδων του- ,ν 0 ' · ν<^ / \

των, εφ'όσον ήδυνήθη ό έμπειρος οφθαλμός αυτού ,' /ΙΤ-' "Τ"» £γ' ''7 ί "~*I ΗΤ

νά διακρίνη ταύτα.

Ή πινακίς ί ε/ει και τάς δυο δψεις ενεπίγρα-
φους (είκ. 19 Α-19 Β'). Έπί της όψεως α'τό
οεύτερον γράμμα ομοιάζει πολύ προς τό σεΐστρον

και τούτο ήθελε κατά τον Εναιίδ ο τε/νίτης νά ] 1~~~Ι~~^ //-ί-^ (^^) " ~~~ ~"

παραστήση. Είναι δέ τοΰτο σημεΐον πρώτην φοράν
απαντών εις Κρητικάς πινακίδας. Μετά τρία άλλα
σημεία βλέπομεν σημεΐον 6'μοιον προς το δίγαμμα,
όπερ κατωτέρω άναφαίνεται συνενούμενον μετ'άλ-
λων, ώς φαίνεται εις τον δεύτερον στί/ον εις το
μέσον, και εις το προτελευταΐον γράμμα του έπο-
μένου και εις τινα άλλα κατωτέρω. Ο συνδυα-
σμός ούτος τών γραμμάτων δεν άπαντα εις τάς
άλλας τέως δημοσιευθείσας πινακίδας,

Έπί της όψεως Β της αυτής πινακίδος ολίγα μό-
νον γράμματα διακρίνονται (είκ. 19 Β = 19 Β').

Ή πινακίς 2 φέρει και αυτή πρωτοφανές ίδεο-
γράφημα, άμαξαν τιτράτρογον, ής οί πρώτοι τρο-
χοί είναι ακτινωτοί, οί δέ οπίσθιοι άπλοΐ δίσκοι

(είκ. 20). Είκών 10 Α'. =είκ. 19 Α
loading ...