Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 224
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0234
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
224 Τνλισος Μινωική- νπυ Ίωσ. Χατζηδάκη.

Είκών 33. 'Οατέινα και ελεφάντινα ποικίλματα (1:2).

γεγονός δτι ευρέθησαν όμοΟ κα'ι χαλκοί γίγγλυμοι μένα δια χρώματος. Όρθώς δέ αντέγραψε την φύσιν

(ίδε είκ. 32 αριστερά και άνωθεν). Πλησίον του- ό τεχνίτης παραστήσας την μίαν των Ουρών του

των ευρέθησαν και τρία σφαιρίδια ή ψήφοι άδιά- όστρέου μείζονα της άλλης.

τρητοι εκ κυανής πορσελάνης· Γσως άσχετα προς Πλην των ανωτέρω ευρέθησαν (είκ. 33) και τι-

τά τεμάχια του έλεφαντόδοντος. νες ακίδες ή βελόναι όστέϊναι και μικρά σπάθη έκ

1ά χωριστά φαινόμενα έν τη εΐκόνι ραβδία ες της αύτής ύλης προς παρασκευήν αλοιφών ή άλ-
εΛεφαντοοοντος και μικρά οισκαρια εκ κέρατος αντ,- Αων κοσυ,τιτικων.
κον εις την διακόσμησιν άλλης πυςίδος διότι ευ-
ρέθησαν μεν έν τη αύτη αποθήκη, άλλα μακράν ^)' Τοιχογραφία.
των πρώτων. Οπως τά άλλα Μινωικά ανάκτορα, φαίνεται ότι

Ες" έλεφαντόδοντος είναι και το άνοικτόν ό'στρεον και το της Τυλίσου είχε τους τοίχους τών δωμα-

τ'ο φαινόμενον έν τη εΐκόνι. ΤοΟτο ευρέθη έν τη τίων αύτου κεκοσμημένους δια τοιχογραφιών. Λ-

άποΟήκη ζ1. Έν τοις τάφοις της Κνωσού ευρέθη τυχώς μέχρι τοΟδε ελάχιστα μόνον τεμάχια τού-

όλόκληρον σκέπασμα ώοειδοΟς πυξίδος έχον ώς κο- των άνεύρομεν. Ιαυτα άντιγραφέντα ύπο της οε-

σμήματα τοιαύτα δστρεα εξ έλέφαντος (αριθ. Εύρ. ςιάς χειρός του κ. Ε. 8ίθίαηϊ δημοσιεύομεν έν τοις

118. Ργθ1ιϊ81;. ίοιηβδ ο£ Κηο88θ8 σελ. 44). πίνάξι 18-20.

Τό ήμέτερον έχει κάτωθεν δύο στρογγυλούς τόρ- Έν τω πίν. 18, (α, ^) διακρίνονται τρεις Μινωϊ-

μους και μίαν έντομήν, οΥ ών συνεοέετο προς το και γυναίκες βαδίζουσα! προς αριστερά. Περί της

σκέπασμα της πυξίδος. Περί το μέρος της συνοέ- πρώτης, ήτις διακρίνεται κάλλιον τών λοιπών, πα-

σεο^ς τών δύο θυρών άνιοθεν εχει οιπλήν σειράν ρατηροΰμεν ό'τι πρόκειται περί ώριμου δεσποίνης

αβαθών λακκιδίων, άτινα ήσαν πιθανώς πεπληρω- αρκετά εύσάρκου. Το ένδυμα αύτής ποικίλλεται
loading ...