Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 227
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0237
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τύλισος Μινωική· νπο Ίωσ. Χατζηδάκη. 227

Ειχών 35. ΙΤίϋων καί οινοχόων μεσομινωϊκών τεμάχια (τοϋ άοι&. 1 νψ. Οΐβ' περ. 1:4 )■

έλέαινεν έσωτερικώς καί έςωτεοικώς το πλασθέν άγ- κλείου άλλο άγγεϊον έ'νον τοιαΰτην διπλήν προ-

γεϊον και προσέθετε τον λαιμον και τήν λαβήν οιά -/οήν)/Ητο βεοαμμένον εαυΟεν οιά μέλανος νρώμα-

τοΟ αύτοΟ τρόπου. Κατόπιν δέ έπήλειφε τήν έςο- τος και έπ αύτοϋ έφερε οία λευκού, ίςαλειοθέντος

μαλισυεισαν επι^ανειαν του αγγείου οία γον^ζοΟ νυν, οιακοσμησιν επάλληλων γωνιών, οιαι φαι-

/ρωστήρος, ή οιά της παλάμης εις τά μείζονα, νονται έπί των τεμαχίων της κατωτέρα; σειράς

οιά καλώς διηθημένου άραιοΰ πηλοΟ, έςαλείφ(υν της αυτής εικόνος.Το σχήμα τοΰτο αναφαίνεται εν

ούτω πασαν άνωμαλίαν και καθιστών αυτήν όμα- Κρήτη άττο της πρωτομινωικής εποχής και παρα-

λήν και λείαν. Μετά ταύτα έΗήραινε το άγγεϊον μένει μέχρι των άρχων της ύστερομινωϊκής γενό-

έν ήλίω, εβαπτεν αύτο και έστίλοωνε οιά στιλοω- μενον τότε πολύ ύψηλότερον. Ιό άγγεϊον ευρέθη

τήρος συνήθως λίθινου καί τέλος ώπτα έν κλιοάνω. έξω του ουσμικου οικοδομήματος προς βορραν.

Εις στενόλαιμα οαως άγγεΐα ό τεχνίτης παρέ- Το τέταρτον άγγεϊον της αυτής εικόνος έχει τά

λείπε πολλάκις νά λεάνη τήν έσωτερικήν αυτών τοιχώματα -αρύτατα. Είναι οέ έκ χονόροειοοϋς

έπιφάνειαν. Εις ταΰτα οέ φαίνεται ό τρόπος τής πηλοΰ περιέχοντος πολλήν άμμον καί λιθάρια,

κατασκευής σαφώς' εις πολλά μάλιστα φαίνεται Είχε καί δευτέραν λαοήν, ής φαίνεται ή πρόσφυ-

καΟαρώς ο τύπος τών ραγών τών δακτύλων του άγ- σις. Τό σχήμα ομοιάζει προς το έκ Μόχλου πρω-

γειοπλάστου μετά τών λεπτοτάτιυν γοαα.α.ών (εϊκ. τοίλίνωΐκόν (άοιΟ. Εύοετ. μουσ. 5532).

35, 10, 11. 12). 'ΕπΙ της είκ. 35, 5 φαίνεται τεμαχιον μικρού

Έν τή είκ. 3Θ τό δεύτερον τής πρώτης σειράς πίθου, όπερ εί/εν έςωτερικώς τήν έπιφάνειαν κε-

άγγεϊον είναι σκύφος μετά δύο στρογγυλών λοξών καλυμμένην οΓ επαλλήλων σειρών κεφαλών ήλων

προς τά άνω τοξοειδών λαοών καί διπλής αύλο- πρός προς οιακοσμησιν.

είδους προχοής (δεν υπάρχει έν τω μουσείω Ήοα- 'Επί τής αυτής εικόνος, 8, φαίνεται λαιμός οίνο-
loading ...