Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 228
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0238
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
228 Τύλωος Μινωική· νπο Ίωσ. Χατζηδάκη.

Είκών Ηβ. Τεμάχια πρωτομινωικών και μεοομινωϊν.ών αγγείων (τον 4 νψ, 0'22).

νόης, ης ή διά υ.έλαν^ ν δώματος βεβαμμένη έπι- Κατά τά μένοι τούδε δεδου^ένα των ανασκαφών

τ,άνεια ήτο έοοαντισμένη διά λευκοΰ'λι^,ν ασταθούς, δύναται τις νά εΐκάση οτι ο τόπος οδτος κατω-

λίεταξύ πολλών εκατοντάδων κοφινκον μεσομι- κήθη το πρώτον κατά τήν πρωτομινω'ίκήν πε-

νωϊκών όστρά/ων, άτινα ευρέθησαν έν ταΐς άνα- ρίοδον, υπέστη καταστροφήν μετά βρα/ύ /ρονικον

σκαφαΐς ϊυλίσου, ιδίως ευθύς περ'ι τά ανάκτορα, διάστημα και διέμεινεν έρημος μέ/ρι της άρ/ής

μόνον 5-10 μικρά τεμά/ια ευρέθησαν πολύ/ρω- της ύστερομινωϊκής έπο/ής, οπότε πάλιν μετά

μα (πίν. 21)· τά χρώματα ταυτά είσι μέλαν, βρα/ύν '/ρόνον, πριν ή άρ/ίση ή παρακμή της

λευκόν και /ρυσοειδές. Και τά όστρακα ταΟτα, έποψης ταύτης προ της ύστερομινωϊκής β" έπο-

ώς και πάντα τά πρότερον περιγραφέντα, άνή- '/ής> κατεστράφη πάλιν και ήρημώΟη τελείως,

κουσιν εις τάς άρ/άς της μεσομινωΐκής περιόδου ΚατωκήΟη δε πάλιν έν τη ύστερομινωϊκή γ' πε-

ή, κατά τήν ΰποοιαίρεσιν του Ενηη8, εις τήν μεσο- ριόδω τή άντιστοι/ούση προς τήν Μυκηναίαν

μινωϊκήν α . Επίσης εύρομεν μέ/ρι τούδε πολλά έπο/ήν και προς τον μερικόν άνασυνοικ,ισμόν της

μικρά τεμά/ια δυνάμενα νά /αρακτηρισΟώσιν ώς Κνωσού.

ανήκοντα εις τήν πρωτομινο/ίκήν περίοδον. ΈπΊ Εκτοτε δέ έ£ηκολούΟησεν Ό τόπος κατοικούμε-

τής εικόνος 36 φαίνεται /ύτρα μεσομινωϊκή και νος μέ/ρι σήμερον, ώς μαρτυρουσι λείψανα κατοι-

τεμά/ια άλλων μαγειρικών σκευών και έν τεμά- κίας ανθρώπων πασών τών έπο/ών.
/ιον εκ τρίποοος ού το δο/εΐον είναι άβαΟέστα-

τον. Επειδή τά τεμάχια τών τοιούτων τριπό- β'). Πήλινα ειδώλια και άνα&ήματα.
δουν φαίνονται ότι υπέστησαν πολυ/ρόνιον ένέρ- Τράπεζαι προσφορών.
γειαν του πυρός, πιστεύομεν ταύτα ού/Ί ώς τρά-
πεζας προσφορών, άλλ' ότι έ/ρησίμευον όπως τά Τά έπ'ι της είκ. 37 εικονιζόμενα ειδώλια άνη-
σημερινά τηγάνια. II έν τή είκόνι μεγάλη λεκάνη κουσι πάντα εις τήν μεσομινωϊκήν έποχήν και εΰ-
εϊναι ύστερομινωϊκή και ώμιλήσαμεν ήδη περ'ι ρέθησαν εντός τών δύο μεγάλα>ν κτιρίων μεταςύ
αυτής. _ τών έκβολάδων, πλήν του ύπ άρ.17, όπερ ευρέθη
loading ...