Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0291
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Β'). Πρόγραμμα τής ΑΕ. — 3

Ή σελίς ή ό'πισθεν της 271ι; εΐνε κενή και δεν έλλογεϊται έν τη αριθμήσει.
Τεύχος 16" δεν εξεδόθη (πρβ. άνω περί του 14'Λ).
Έν σελ. 447 Ιπιγρ. αριθ. 650 δεν φέρεται.
» » 471 » » 724 » »
Σελίδες 535-6 δέν φέρονται.

Σελ. 537- επί τοΰ τεύχους τούτου (27°«) μήνες αναγράφονται οί αυτοί τοις επί του προηγουμένου.
Ή σελίς ή όπισθεν της 625ί; εΐνε κενή και δεν έλλογεϊται έν τη αριθμήσει.

Του 30°° τεύ'/ους ή πρώτη σελίς όνομαστέα 637α, διο'τι 637 είνε ή τελευταία του προηγουμένου τεύχους.

Περί των εν σελ. 640 και 641 επιγραφών 1102 και 110Ϊ δρα και σελ. 687 («1102 δις» και «1103 δίς»).
Έν σελ. 777 μετά την έπιγραφήν 1300 υπάρχει επιγραφή φέρουσα άριθ. ο 1300 δίς» (όνομαστέα 1300α).
Ή σελίς 1228 είνε κενή.

» » 1258 » »

Σελίδες 1259-1260 δέν φέρονται.

Άπό του έτους 1855 μέγρι τοΰ 1860 και άπο του 1869 και εξής μήνες δέν αναγράφονται έπί των τευχών.
1856. Ή σελίς 1458 εΐνε κενή.

1862. Στήλ. 113/4- αντί άρ. (έπιγρ.) 108 γρ. άρ. 110.
» » 115/6· » λ :> 109 » » 111.

» » 179/80' δύο έπιγραφαί φέρουσι τόν αυτόν αριθμόν, /(V/· τούτων ή δευτέρα όνομαστέα 185.
» » 182· άντί άρ. (έπιγρ.) 185 γρ. άρ. 186.
» » 183· » » » 186 » » 187.

π Τα των τεσσάοων τελευταίων μηνών τεύχη (άριθ. 9-12 της 2»; περιόδου) έξεδόθησαν τώ 1863.
1872. Τό 16·" τής 2";περιόδου τεύχος έξεδόθη τω 1873.
1874. Σελ. 485· 6 άριθ. 441 δέν εΐνε επιγραφή.

1884. Τέσσαρες στήλαι έντυποι, μεταξύ τής ΙΟΟίί και τής 101 Ίί, δέν φέρουσιν αριθμόν, διό όνομαστέαι /00α-100δ.

1900. Δύο πίνακες φέρουσι τόν αυτόν αριθμόν, 5, διό τούτων ό δεύτερος όνομαστέος 5α.

1901. Δύο στήλαι έντυποι, μεταξύ τής 174ν και τής 17θΊ5, δέν φέρουσιν αριθμόν, διό όνομαστέαι 174α και 174β.

Σελίδωΰις. Αί τής 1η; περιόδου σελίδες εϊσίν άπλαϊ (μονόστηλοι, μονάριθμοι), αί δέ τής 2»ί και τής 3ΐ< δίστηλοι· και τοΰ μεν
1862 εϊσί διάριθμοι (αριθμείται ή στήλη έ/.ατέρα), τοΰ δέ 1869-1874 μονάριθμοι, τοΰ δέ 1883-1910 διάριθμοι, άπό δε τοΰ 1911
μονάριθμοι.

Β'). Πρόγραμμα τής ΑΕ.

Τής εκδόσεως επιμελείται επιτροπεία πέντε μελών τοΰ συμβουλίου τής Αρχαιολογικής εται-
ρείας. Αί έπιστολαι επιγράφονται προς Βασίλειον Λεονάρδον.

Δημοσιεύονται αρχαιολογικά! πραγματεΐαι και άγγελίαι, μάλιστα δέ περί ευρημάτων καΐ πορι-
σμάτων των τής εταιρείας ανασκαφών, πάσαι δια βραχέων συντεταγμένοι.

Εκδίδονται κατ' έ'τος τέσσαρα τεΰχη σχήματος τετάρτου αποτελούντα τόμον δώδεκα και εκατόν
σελίδων καΐ πλέον μετ' εικόνων και πινάκων, οπόταν χρεία η· τιμή δέ τοΰ τόμου εκάστου πέντε
και είκοσι δραχμαί.

Οΐ συγγραφείς λαμβάνουσιν επτά και ήμισυ δραχμής τής σελίδος εκάστης, έλλογουμένων και
τών εικόνων και πινάκων, και αντίτυπα των εαυτών πραγματειών είκοσι πέντε.
Τά χειρόγραφα τών δημοσιευομένων δέν επιστρέφονται.
Ή ΑΕ διαμείβεται προς αρχαιολογικά περιοδικά.
loading ...