Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: f
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0006
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Πρόγραμμα της ΑΕ

Τής εκδόσεως επιμελείται επιτροπεία πέντε μελών τοϋ συμβουλίου της Αρχαιολογικής εται-
ρείας. Τάς επιστολάί επιγράφειν προς Βασίλειον Λεονάρδον, διευθυντήν τοϋ Επιγραφικού μουσείου.

Δημοσιεύονται αρχαιολογικά! πραγματεΐαι και άγγελίαι, μάλιστα δέ περί ευρημάτων και πορι-
σμάτων των της εταιρείας ανασκαφών, πάσαι δια βραχέων συντεταγμένοι.

Εκδίδονται κατ' έτος τέσσαρα τεΰχη σχήματος τετάρτου αποτελούντα τόμον δώδεκα και εκατόν
σελίδων καί πλέον μετ' εικόνων και πινάκων, οπόταν χρεία η' τιμή δέ τοϋ τόμου εκάστου πέντε
και είκοσι δραχμαί.

Οί συγγραφείς λαμβάνουσιν επτά και ήμισυ δραχμής της σελίδος εκάστης, έλλογουμένων και
των εικόνων και πινάκων, καί αντίτυπα τών εαυτών πραγματειών είκοσι πέντε.
Τά χειρόγραφα τών δημοσιευομένων κατατίθενται εν τω άρχείω.
Ή ΑΕ διαμείβεται προς αρχαιολογικά περιοδικά.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

(περίοδος 1η) 1837 - 1843 ( τεύχη α' - ιγ', ιε', ιζ'-κθ '· τεύχη ιδ' καί ιΡ' ϊόια δεν έξεδόθησαν) καί 1852 - 1860 ( τεύχη λ'-νε').
περίοδος 2": 1862 (τεύχη α'-ιδ'· τά τέσσαρα τελευταία έξεδόθησαν τω 1863), 1869 (τεύ/ο; ιγ'),1870 (τεϋχο: ιδ'), 1872 (τεύχη

ιε' και ιΡ'" τό ιψ έξεόόθη τω 1873), 1874 (τεϋχο; ιζ').
περίοδος 3η: 1883 και έξης- _^_

Βιβλία

πωλούμενα έν τω γραφείω τής Αρχαιολογικής εταιρείας (λεωφόρ. Πανεπιστημίου £0)'

Της Αρχαιολογικής Εφημερίδος: *βοχ.

τίς ιιέν Ιΐί πεοιόόου τεύχη μόνα α', δ', γ', δ', ια', ιδ', ιε', ιζ', ιη' κτλ.— κθ', ν', να', νγ', νδ', νε'· τό τεύχος έ'καστον.... 1. —

της δέ 2"ί περιόδου των μέν 12 πρώτων τευχών έ*αστον ................................................. 1.—

τών δέ λοιπών έκαστον............................................................ 3.—

της δέ 3ΐ' περιόδου τό τεϋχο; έκαστον................................................................ 6'25

Εύοετήοιον της Αρχαιολογικής Εφημερίδος της τρίτης περιόδου συνταχθέν ΰπό Αλεξάνδρου Λαμπροπούλου, τόμος 1»; περι-

λααδάνων τά έτη 1883 - 1887. Σχήμα 4°», σελίδες η' καί στήλαι 550. 1902................................'. . 30. —

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας: 1842, 1848/9, 1858/9, 1871/2 (6 τόμος του 1870/ 1 οέν ΰπάρχει), 1872/3,

1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κτλ.. Σχήμα 8»ν- τών μέν μέχρι τοϋ 1905 τόμων έκαστος............."........... 3.—

τών δέ λοιπών (1906 κέ.) έκαστος........................... 5.—

Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφθεϊσαι καί έκδοθείσαι ΰπό τοϋ Αρχαιολογικού συλλόγου, φυλλάδια δύο (6' καί γ'" τό α',
1851, βέν υπάρχει): φυλλάδιον δ', 1852, σελίδες ια' καί 22 καί 5, πίνακες 8* φυλλάδιον γ', 1855, σελίδες 60, πίνα-
κες 4. Σ/ήμα 4°ν' τό φυλλάδιον έκάτερον............................................................... \,—

Πρακτικά τη; επί τοϋ Ερεχθείου επιτροπείας, η Αναγραφή της άληθοϋς καταστάσεως τοϋ Ερεχθείου, γενομένη κατ' εν-
τολή ν τοϋ Αρχαιολογικού συλλόγου καί εκδοθείσα δαπάνη τή; Αρχαιολογικής εταιρείας. Σχ . 4ον, σελ. 2 I, πίν. 8. 1853 .. . 1. —

'Επιγραφαί'Ελληνικά! κατά τό πλείστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι δαπάνη τη; Αρχαιολογικής εταιρείας, φυλλάδιον α' (ά'λλο

δέν εξεδόθη). Σχήμα 4'"', σελίδες 6 ' καί 34, πίνακε; 9. 1860.............................................. 1.—

Γενικά! συνελεύσεις τών εταίρων τή; Αρχαιολογική; εταιρεία;, φυλλάδια δέκα: 1860-1864 καί 1866-1870 ( ψυλλ. τοϋ

1865 δέ/ υπάρχει). Σχήμα 40,' το φυλλάδιον έ'καστον................................................... 1.—

Ιστορική έκθεσις τών ποάςεων της έν Αθήναι; Αρχαιολογική; εταιρείας άπό τής ιδρύσεως αυτής (1837) μέχρι τοϋ 1879

τελευτώντος· ΰπό Ενΰυμίον Καοτόρχη. Σχ. 80>, σελίδες Ρ' καί 130. 1879 ................................... 3.-—

Κατάλογος τοϋ Επιγραφικού μουσείου, τόμο; 1»;: Έπιγραφαί εκ τή; Άκροπόλεω;, τεϋχο; α': Αρχαϊκά! αναθηματικά!

έπιγραφαί· ΰπό Η. Ο- ΣοΙΗΐψ. Σχ. 4°ν, σελίδες η' καί στηλαι 152 καί η', μετά πίνακος. 1899.............. 12'50

Τά έν Έπιδαύρω ιερόν τοϋ Ασκληπιού κα! ή θεραπεία τών ασθενών ΰπό 77. Καββαδίον. Σχ. 8°", σελίδες 304, εικόνες 9, πί-
νακε; 10, ων εις τοπογραφικό;. 1900................................................................. 15.—

Ίστοοία τή; Αρχαιολογική; εταιρεία; άπό τής (έν έτει 1837) ίδούσεω: αύτής μέ/οι τοϋ 1900" ΰπο Π. Καββαδίου Σχ. 8°ν,

σελίδες 115. 1900.........<.........................................'................................ 3.—

Τα ευρήματα τής ναυαγία; τών Αντικυθήρων έκ τή; ΑΕ 1902, τεύχους 3/4, στήλ. 145-173/4, εικόνες 21, πίνακε; 19,

ων 8 παρένθετοι............................................. ................'..................... 5.—

ΟοιηρΙβδ ι·βηάϋ8 αιι Οοη^Γβδ ίηΐβΐ'πίΐΐίοιιβΐ ά'&Γθ1)θοΙ.ο§ίβ, 16™ 5β8$ίοη: ΛΠιβαβκ 1905. Σχ. 8»», σελίδε; 400,

(ΐετ' εικόνων. 1905................................................................................. 6.—

Μνηαεΐα τή; Ελλάδος, τόμο; 1°;: Γλυπτά έκ τοϋ μουσείου τή; 'Λκοοπόλεω; Σχήυ,α 40ν, σελίδε; δ' καί στήλαι 118,

πίνακε; 33. 1906......................................____......____............................. 25.—

ϋίβ Αυκμτΐ3ΐ)υη§ άβτ ΑΙο-οροΙίϊ νοιη .Ιίΐΐιΐ'β 1885 1>ί» ζαιπ Τ»|]ΐ'β 1890· νοη ΡιοΓ. ϋι·. Ρ. Οανναάίαβ ηαά

(τ. ΚαΛυβναν.—Ανασκαφή τή; Ακροπόλεως άπό τοϋ 1885 με/ρι τοϋ 1890- ΰπό Π. Καββαδίου καί Γ. Καβεράου,

Ελληνιστί καί Γερμανιστί Σχ. φύλλου, στήλαι 150 καί σελίδε; 2, εικόνες 14, πίνακε; 13. 1906/7 ............. 50.—

Αί προϊστορικά! άκοοπόλεις Διαηνίου καί Σέσκλου· ΰπό Χρήστου Τσούντα. Σχ. 4»», στήλαι ιΡ' καί 432, εικόνες 312, πίνα-
κε; 47'. 1908..................................._.................................................. 50.—

Περί τών Ιν Εύδοία αρχαίων τάφων, μετά παραρτήματο; Ευβοϊκών έπιγοαφών ΰπό Γεωργίου 'Α. Παπαβααιλείου, γυμνα-
σιάρχου. Σχ. 4»', στήλαι δ' καί 108, εικόνες 53, πίνακε; 21. 1910.......................................... 10.—

Κατάλογος τοϋ μουσείου Λυκοσούρα;· ΰπό Κ. Κουρουνιώτου. Σχ. 8°ν, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911................... 4.—
loading ...