Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 2
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Περαίας της Ροδίων επιγραφαί' υπό Ν. καΐ Μ. Χαβιαρά.

ΕΊκων 2 (επιγρ. άρι&. 82, οελ. 1). Επιτύμβιος.

Άριϋ*. 83. Βάθρον λίθινόν κείμενον παρά την του έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνι#οΟ Φίλολογ'ι-

6π' άρ. 42 έπιγραφήν.'Ύψ. 0'70, -λ. 1 · 45, πάγ. κοΟ Συλλόγου, σ. 256, άναγνούς:

0·88: υψ. γραμμ. 0-015-0 026,

' " Γ> ΤΙΜΑΓΟΛΑ

£ΩΔΑΜθΥ. .Λ. . .ΔΑ. . Α£ΔΩ£Ιθ , ΙΕΡΩΝοΣ

Σωδάμου - - - - δα. .ας Δωσίο[υ. Άρΐΰ>. 85 (είκ. 4- ορα σελ. 3).Έ\

:ω αυτω

°Αριϋ>. 84. Βάσις ορθογώνιος -ρογ/λογόρος συγγράμματι, σελ· 255, έξέδωκεν ωσαύτως δ πα-

έκ μαρμάρου ύπομέλανος. Τψ. μεχρι' της ' άνω Φ ημών και έτέραν έπιγραφήν ώδε:
επιφανείας του τροχίλου 0-21, πλάτ. 0'47, πάχ. ΑΓΗΣΑΝΔΡοΥΑΓΗΝΑΚΤο

0'50. ϊήν βάσιν ταύτην άπεπειράΟησαν νά μετα- ΚΑΣΑΡΕΩΣ

τρέψωσιν εις γρώνην, οΥ ο φέρει έν τώ μέσω της άναγινώσκων και συμπληρών έν τώ κειμένω:
άνω επιφανείας νεώτατον λάξευμα άβαθες. Γράμ- Άγησάνδρου Άγηνάχτο[ρος

ματα πα-/έα και βαθέα, ύψ. 0Ό2-0Ό25. Κασαρέως.

Ημείς έχοντες προ οφθαλμών τδ αύτδ έ'κτυπον
προτιμώμεν την συμπλήρωσαν:

'Αγησανδρου °Αγήνακτο[ς
Κασαρέως

διότι, ούτω συμπληρουμένου του δνόματος του πα-
τρός, ό οεΰτερος στίχος της επιγραφής ταύτης,
ήτις ϊγει χαρα-/θή μετά μεγίστης Επιμελείας και
συμμετοίας γράμμασι τοΰ Β π. Χρ. αιώνος άπέ-
'/ει έξ ίσου τών άκρων του πρώτου' άλλά και δ
Ό πατήρ ημών Δημοσθένης Χαβιαρας έςέοωκε σχηματισμό; τοΰ ονόματος «Άγηνάκτωρ» φαίνε-
τήν έπιγραφήν ταύτην, άνακοινωθεΤσαν αύτώ ϋ- ται ήμΐν λίαν άμφίβολος, ενώ το όνομα « Άγη-
π'άλλου, έν τη Εΐκοσιπενταετηρίδι (1861-1886) νας» εύρηται και έν άλλη επιγραφή έκ Κασάρων

Η (επιγρ. άριϋ·. 84). Επιτύμβιος.

Τιμαπόλι[ος
Ιέρωνος.
loading ...