Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 4
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4 Περσίας της Ροδίων επιγραφαί' υπό Ν. και Μ. Χαβιαρά.

ΤΙΣΔΑΜΟΦΕΙΔΕΥΣ -ΥΘΑΡ^Ο^ΓΥφΡΑΝοΡΟ^
ΗΣΑΣΗΡΑΚΛΕΙ [Ε]ΰθ[α]ρ[σ]ος [Ε]υφράνορος.
----]τις Δαμοφείδευς

ήβ]ήσας Ήραχλεΐ. Άριϋ'. 91. Παρά την αυτήν έκκλησίαν κείται

Τ, , 0 , , „ , ' βάθρον λι'Θινον.Ύψ. 0-30, πλ. 0-61, πάν. 049·

Ιον στιχον & συνεπληρωσαμεν έχοντες υπ όψει ' Π I

τον -αρα ώενοφωντι ( Απομν. Β 1, 21) περί Ήρα- 1 " 1 '

κλέους ήβάσκοντος μυθον του Προδίκου. ΚΑΕΑΝΔΡΙΔΑ€ Κλεανδρίδας

ΖΓ^. Φοίνικος.

ΧΑΡ/ν\ΩΝθ£ Χάρμωνος.

'ΛριΌ1. 92. Βάθρον τεθραυμένον προς τά δε-
Βορρανατολόθεν της αρχαίας ακροπόλεως του ξία , κείμενον εντός άγροΟ παρά την μνημονευ-
Φοί'νίκος επί χθαμαλού λοφίσκου, καλουμένου τουρ- θεΐσαν έκκλησίαν. Ύψ. 0 16, πλ. μέγ. Ο'οΐ, πά/.
κιστί Μβίαπ άβΓβδδΐ, σώζονται αρκετά ερείπια άρ- 049. Γράμματα παχέα και άφιλοκάλως λίαν κε-
άρχαιοτάτης βυζαντιακής εκκλησίας.. Αυ"τη είναι -/αραγμένα, ΰψ. 0 04-Ο05.
έκτισμένη εκ λίθων ϊσοδομικών, ληφθέντων έξ αρ-
χαίων οικοδομημάτων καί πιθανώς ναών, διότι έπι °' 'β/ί'////^ °'//'// [ Ο δείνα]
δύο λίθων εκτισμένων εις μίαν τών παραστάδων ΛΝΛΡθΤ|§ Ά]ν[δ]ροτ - -
μιας τών θυρών αυτής άναγινώσκομεν τάς έπιγρα- 'ΙΙ'ΙΜίΙΐΙΙΙΙΙΙίίΙΙΐ

φας ΑΡΟΛΛλΗΟ^ΠΕ και ΕΛΕΙθΥΑ^, άί έξέδο- , . α. ΛΟ ,„ , , ,.

, , , Β , , , „„„ ιοοο ο/κ - Αριϋ'. 93. Επι της αρναίας ακροπόλεως του

σαν ό ϋαΓΓΪ)3θ1ι και Ε&άβί εν ΒΟΗ 1886 245 κέ.. τ , , , , 0 ' λ-

, . _ 0<-. , Φοινικο; έπι μεοους ροαγου σνηματισθέντο: όοθο-

Άριϋ'. 89. Εντετει/ισμένον εν τοίχω της , ' *7 V η κοκ > - <

_ , , , , ο ,λ ,-, , « γωνιου υψ. υ'^, πλατ. ϋ*595, αναγινωσκεται η

εκκλησία; ταύτης ανηυοομεν ραθρον ολίγον ανω Υ , ^ , „ , η η,ι ι η ηΩη,

λ , «γι λ ι ' η «ο ' έξης επιγραφή υψ. γραμμ. 0-011-0Ό22 ·

τεθραυμένον. ϊψ. μεγ. 0 68, πλατ. 0*θ2, παχ. 1 ..

0·33· ΰψ. γραμμ. 0*012-0*024. ΔλΡΙΜΑΧοΣ Δωρίμαχος

ΚΛ„ . Κλ[ε«γόρας;] Δ^ΡΙΤΙΜ» Δωρ^ον.

ΚΛΕΑΓοΡΑ Κλεαγόρα. 0^ ^ 0; ^ ,χ

Άριϋ'. 90. Έν τη αύτη εκκλησία έντετείχι- νιος έντετειχισμένη εν τω νοτίφ τεί/ει του φρου-

σται ωσαύτως βάσις λίθινη."Τψ. 0 23ο, πλ,1'02, οίου. "Τψ. 0*69, πλάτ. 0*64, πάχ. 0*40. Γράμ-

πάχ. 0-.73- υψ. γραμμ. 0 023-0-034. ματα του Β' π. Χρ. αιώνος, υψ- 0**01 Ο - 0*02. '

Είκών 6 (επιγρ. άρι$. 94). 'Αναθηματική.

Βου]λαχλή[ς] Βουλακρίνευ[ς 0*67. Γράμματα τού Β' π. Χρ. αιώνος, υψ. 0*01

νικ]ών Πΰ[θ]ια π[α]ϊδας πάλ[α]ν. 0*023

Άριϋ'. 95. Βά<πς λίθινη κυαατίοις μόνον ΝΙΚΑΣΙΜΕΝΗΣΡΥΘΙΡΡοΥ

κάτω κεκοσμημένη. Κείται ήμίχωστος έν τη νο- ΡΡΥΤΑΝΕΥΣΑΣΘΕΟΙΣ
τοδυσμική άκρα του γροαρίου, ενθα καϊ ή ύπ'άρ. Νικασιμένης Πυθίππου

93 έπιγραφή και αί εφεξής δυο.'Τψ. 0*77, πλάτ. πρυτανευσας θεοϊς.
loading ...